satt-ostergotland-i-rorelse

Fritid och kultur

Det är på fritiden som vi är mest fysiskt aktiva. En aktiv och meningsfull fritid främjar hälsa och välbefinnande för alla oavsett ålder och på många olika sätt. För att åstadkomma goda förutsättningar för en aktiv fritid krävs samverkan mellan olika aktörer i samhället.

Goda exempel - fritid och kultur

Målbild

Ett samhälle med nytänkande och flexibla idé­burna organisationer, som tillsammans med offentliga och privata aktörer, aktivt främjar fysisk aktivitet och rörelse för alla hela livet. Med fokus på rörelseglädje, demokrati, delaktighet och samverkan i ett inkluderande samhälle där alla medborgare ges möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar.