satt-ostergotland-i-rorelse

”Det är våra ungar det handlar om!”

Fler barn i rörelse. Med det tydliga målet i sikte höjer Mjölby kommun summan för föreningsbidrag med 1,5 miljoner och arbetar samtidigt för att skapa ett närmare samarbete med ortens idrottsföreningar.
- Vi har ju alla samma intresse, säger Kristin Kellander (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Det är våra ungar det handlar om!

Efter pandemin såg kultur- och fritidsnämnden över föreningsbidragen i kommunen eftersom pengen legat på samma nivå under många år. Samtidigt kom statistik från Sisu och Riksidrottsförbundet om att barn rör sig alldeles för lite, att skillnaden är stor mellan pojkar och flickor och att socioekonomiskt utsatta områden har det allra svårast. Mjölby är inget undantag.

– Vi behövde agera och i samband med den nya revisionen fanns en stark vilja hos politikerna att satsa på hälsofrämjande insatser för barn och unga, säger Kristin Kellander.

– Vi startade med att träffa våra föreningar för att lyssna på deras behov och det var tydliga besked; alla önskade mer pengar.

Brett stöd

Beslutet klubbades igenom, föreningsbidragen höjdes från 4 miljoner till 5,5 och från den 1 juli är det fritt fram för föreningarna att söka.

– Jag sätter stort hopp till det vi kallar för utvecklingsbidrag eller projektstöd, säger Kristin Kellander. Målet är att föreningarna ska bredda sina verksamheter, bland annat kan man tänka sig att träningspass förläggs i områden där vi vet att få ungdomar idrottar.

– Från kommunen kan vi hjälpa till med att ekonomiskt stötta en ledare som behöver ta ledigt från jobbet för att hålla i en träning på en annan ort till exempel, eller utbilda ledare för att en idrottsklubb ska kunna ta emot fler medlemmar.

Förväntansdokument

För att lyckas nå målet med fler barn, och vuxna förstås, i rörelse satsar Mjölby kommun på bred front.

– Vi har kulturskolan, biblioteken, Lundbybadet, alla idrottsföreningar, fritidsgården Zenit som riktas till personer över 65, fritidsgårdarna och Fritidsbanken, fortsätter Kristin.

Alla arbetar rörelsefrämjande på olika sätt och de två sistnämna sysslar dessutom med uppsökande verksamhet. De besöker bland annat skolor och bostadsområden för att låta barn och ungdomar låna utrustning och testa olika idrotter. Därmed kan tröskeln till föreningslivet sänkas.

Till allt detta har kommunen skapat ett så kallat förväntansdokument.

– Vi betalar ut mycket pengar till föreningarna så det är klart att vi ska kunna ställa krav på deras verksamhet och att de arbetar med trygghet och demokrati- och jämställdhetsfrågor på ett bra sätt, säger Kristin Kellander.

Krav åt båda håll

Hon är dock tydlig med att kraven gäller åt båda håll. Föreningarna ska känna att kommunen är tillgänglig och stöttande när det behövs.
Förväntansdokumentet ska tas upp i varje förenings styrelse och sedan ska kommunens och respektive förenings representanter träffas minst en gång vartannat år för att diskutera mål och utveckling.

Gemensamt intresse

På det här sättet vill Mjölby kommun skapa ett tätare samarbete med alla föreningar, ett 70-tal till antalet.

– Till syvende och sist har vi ju ett gemensamt intresse, säger Kristin Kellander. Det är våra ungar det handlar om! Och genom att öka möjligheterna för dem att röra på sig och ta del av ett välmående föreningsliv så skapar vi goda förutsättningar för en bra, hälsosam framtid.

Text: Anna Lindén, Granit PR och kommunikation

Höjt föreningsbidrag i Mjölby

Ett barn spelar fotboll

Mjölby kommun vill se fler barn och unga i rörelse. Nu höjs föreningsbidraget från 4 miljoner till 5,5.

Porträtt av Kristin Kellander

Kristin Kellander (L), kultur- och fritidsnämndens ordförande i Mjölby har stora förhoppningar på de nya utvecklingsbidragen. ”Kommunen har stora möjligheter att stötta föreningarna på olika sätt tack vare den ökade pengen. Målet är att fler barn och unga ska komma i gång med aktiviteter och röra på sig allt mer”, säger hon. (Foto: Cecilia Möller)

Fler goda exempel

 • Positiv kampanj lockar folk att göra allemansrätt

  Den svenska allemansrätten är unik. Den består av råd och regler som inte ska ses som begränsningar – utan som möjligheter. Det är budskapet i Naturvårdsverkets nya kampanj ”Det är lätt att göra allemansrätt.”
 • Gemensamma aktiviteter skapar gott mående

  Hur mår du? En enkel fråga med ett betydande svar. Och ännu viktigare är kanske frågan; är du medveten om att allt du gör påverkar hur du mår? Genom projektet ABC – för god psykisk hälsa, vill Region Östergötland uppmuntra invånarna att fortsätta eller börja med aktiviteter som får dem att må bra.
 • Tuff och rolig sport som fostrar ledare

  Brottningsmatcher, hårda kollisioner och tuffa kamper. Lag mot lag, man mot man. Med en boll. I en båt. Inomhus i bassäng med slätt vatten, eller utomhus i öppet vatten med vind och vågor.
 • Träning fungerar på alla språk

  Kateryna Pereverziera sätter sig i benpressen, maskinen som stärker benens fram- och baksida. – Ett, två, tre … när jag räknar repetitioner så kan jag stänga av andra tankar en stund, säger hon.
 • Discgolf är roligt och nyttigt - dygnet runt

  I Grebo har discgolfen blivit något av en folkrörelse. På den tolv hål långa banan avverkas närmare 10 000 mil om året – till fots. – Folk kommer hit från hela länet för att spela, säger Pontus Henriksson, föreningens kassör.
 • Landsbygdens föreningar förenar

  Idrotten är en engagerande kraft. Inte minst på landsbygden där föreningen kan vara ett nav i den sociala samvaron. Västra Harg är ett lysande exempel och medlemmarna berättade om verksamheten när RF-Sisu och Länsstyrelsen kallade till årets upplaga av Idrottens dag.