satt-ostergotland-i-rorelse

”Det är våra ungar det handlar om!”

Fler barn i rörelse. Med det tydliga målet i sikte höjer Mjölby kommun summan för föreningsbidrag med 1,5 miljoner och arbetar samtidigt för att skapa ett närmare samarbete med ortens idrottsföreningar.
- Vi har ju alla samma intresse, säger Kristin Kellander (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Det är våra ungar det handlar om!

Efter pandemin såg kultur- och fritidsnämnden över föreningsbidragen i kommunen eftersom pengen legat på samma nivå under många år. Samtidigt kom statistik från Sisu och Riksidrottsförbundet om att barn rör sig alldeles för lite, att skillnaden är stor mellan pojkar och flickor och att socioekonomiskt utsatta områden har det allra svårast. Mjölby är inget undantag.

– Vi behövde agera och i samband med den nya revisionen fanns en stark vilja hos politikerna att satsa på hälsofrämjande insatser för barn och unga, säger Kristin Kellander.

– Vi startade med att träffa våra föreningar för att lyssna på deras behov och det var tydliga besked; alla önskade mer pengar.

Brett stöd

Beslutet klubbades igenom, föreningsbidragen höjdes från 4 miljoner till 5,5 och från den 1 juli är det fritt fram för föreningarna att söka.

– Jag sätter stort hopp till det vi kallar för utvecklingsbidrag eller projektstöd, säger Kristin Kellander. Målet är att föreningarna ska bredda sina verksamheter, bland annat kan man tänka sig att träningspass förläggs i områden där vi vet att få ungdomar idrottar.

– Från kommunen kan vi hjälpa till med att ekonomiskt stötta en ledare som behöver ta ledigt från jobbet för att hålla i en träning på en annan ort till exempel, eller utbilda ledare för att en idrottsklubb ska kunna ta emot fler medlemmar.

Förväntansdokument

För att lyckas nå målet med fler barn, och vuxna förstås, i rörelse satsar Mjölby kommun på bred front.

– Vi har kulturskolan, biblioteken, Lundbybadet, alla idrottsföreningar, fritidsgården Zenit som riktas till personer över 65, fritidsgårdarna och Fritidsbanken, fortsätter Kristin.

Alla arbetar rörelsefrämjande på olika sätt och de två sistnämna sysslar dessutom med uppsökande verksamhet. De besöker bland annat skolor och bostadsområden för att låta barn och ungdomar låna utrustning och testa olika idrotter. Därmed kan tröskeln till föreningslivet sänkas.

Till allt detta har kommunen skapat ett så kallat förväntansdokument.

– Vi betalar ut mycket pengar till föreningarna så det är klart att vi ska kunna ställa krav på deras verksamhet och att de arbetar med trygghet och demokrati- och jämställdhetsfrågor på ett bra sätt, säger Kristin Kellander.

Krav åt båda håll

Hon är dock tydlig med att kraven gäller åt båda håll. Föreningarna ska känna att kommunen är tillgänglig och stöttande när det behövs.
Förväntansdokumentet ska tas upp i varje förenings styrelse och sedan ska kommunens och respektive förenings representanter träffas minst en gång vartannat år för att diskutera mål och utveckling.

Gemensamt intresse

På det här sättet vill Mjölby kommun skapa ett tätare samarbete med alla föreningar, ett 70-tal till antalet.

– Till syvende och sist har vi ju ett gemensamt intresse, säger Kristin Kellander. Det är våra ungar det handlar om! Och genom att öka möjligheterna för dem att röra på sig och ta del av ett välmående föreningsliv så skapar vi goda förutsättningar för en bra, hälsosam framtid.

Text: Anna Lindén, Granit PR och kommunikation

Senast uppdaterad

Höjt föreningsbidrag i Mjölby

Ett barn spelar fotboll

Mjölby kommun vill se fler barn och unga i rörelse. Nu höjs föreningsbidraget från 4 miljoner till 5,5.

Porträtt av Kristin Kellander

Kristin Kellander (L), kultur- och fritidsnämndens ordförande i Mjölby har stora förhoppningar på de nya utvecklingsbidragen. ”Kommunen har stora möjligheter att stötta föreningarna på olika sätt tack vare den ökade pengen. Målet är att fler barn och unga ska komma i gång med aktiviteter och röra på sig allt mer”, säger hon. (Foto: Cecilia Möller)

Fler goda exempel

 • Landsbygdens föreningar förenar

  Idrotten är en engagerande kraft. Inte minst på landsbygden där föreningen kan vara ett nav i den sociala samvaron. Västra Harg är ett lysande exempel och medlemmarna berättade om verksamheten när RF-Sisu och Länsstyrelsen kallade till årets upplaga av Idrottens dag.
 • Bara fördelar med gåfotboll

  Vilken är den största gemensamma nämnaren mellan idrottsföreningar och pensionärsföreningar i Sverige? Just det – gåfotboll. Den snabbast växande idrotten i landet just nu.
 • Brokind – det lilla samhället med den stora föreningen

  I det lilla samhället Brokind utanför Linköping bor det drygt 520 personer. Av dem är 507 medlemmar i Brokinds IF. En förening som växt från fyra till tio sektioner på tre år. Nyligen fick föreningen Linköpings kommuns pris på Topp100-galan.
 • Digital ledsagning underlättar träning

  Tekniken är fantastisk, men den kan inte ersätta den mänskliga hjälpen. Kombinationen däremot, kan skapa förutsättningar för personer med synnedsättning att röra på sig på mer lika villkor som andra.
 • Activate lockar till rörelse och gemenskap

  Det sjuder av aktivitet vid spontanidrottsplatsen i Charlottenborg i Motala. Studiefrämjandet, Friluftsfrämjandet och RF-SISU har avslutning på vårens studiecirkel i satsningen Activate, och har samtidigt bjudit in nya familjer i området för att berätta om projektet. Syftet är få fler att engagera sig i det lokala föreningslivet och upptäcka glädjen i att aktivera sig tillsammans.
 • "Lev livet som vore det en vandringsled"

  Nu finns ännu ett sätt att uppleva Östgötaleden – i bokform. Löparen Lisa Ring från Linköping har formulerat sina känslor och tankar för alla de 150 milen i texter, dikter, bilder och viktiga råd.