satt-ostergotland-i-rorelse

Om oss

”Om oss” handlar egentligen om alla oss som vill verka för ett aktivare Östergötland. Sätt Östergötland i rörelse.nu bygger på samverkan och på att vi inspirerar varandra genom goda exempel och aktiviteter.

Strategin "Sätt Östergötland i rörelse.nu - med sikte på ett aktivare Östergötland 2020" utarbetades under 2016 tillsammans med andra samhällsaktörer och antogs av Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) i början av 2017. Strategin blev startskottet och grunden för det kommande arbetet för ett aktivare Östergötland.

De första åren handlade arbetet om att integrera strategins intentioner i olika mål- och styrdokument på regional och kommunal nivå, samt att få fler samhällsaktörer och organisationer att ställa sig bakom strategin. Det handlade också om att skapa forum och mötesplatser, snarare än nätverk och arbetsgrupper. 

Vår webbplats har byggts upp och utvecklats under åren och utgör numera navet i arbetet för ett aktivare Östergötland. Här samlar vi goda exempel från olika arenor, kommuner, verksamheter och för olika grupper i befolkningen.

Under hösten 2020 beslutade HSN att godkänna ansökan om en fortsatt satsning på Sätt Östergötland i rörelse.nu. Arbetet framöver kommer fortsätta att utgå ifrån webbplatsen och från vår Facebooksida , där vi bland annat sprider alla de goda exempel som ni är med och bidrar till.

Sätt Östergötland i rörelse på Facebook Länk till annan webbplats.

Tillsammans inspirerar vi fler att sätta Östergötland i rörelse!

Senast uppdaterad

Strategiskt dokument

En bild på en löparsko och händer som rättar till plösen. Nedanför skon står det med vit text Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu - med sikte på ett aktivare Östergötland 2020