satt-ostergotland-i-rorelse

Våra arenor

Här vill vi visa upp goda exempel på vad som görs för att främja fysisk aktivitet och rörelse i Östergötland. Det gör vi för att sprida goda exempel vidare så att de kan inspirerar andra. Vårt arbete utgår ifrån fem olika arenor.

Arenor för jämlik hälsa

Arbetet med att sätta Östergötland i rörelse utgår ifrån fem arenor. Dessa arenor, eller teman om man så vill, har i Östgötakommissionen för folkhälsa, identifierats som särskilt viktiga för att uppnå en jämlik hälsa i befolkningen. Arenorna utgår från en helhetssyn på människan och de livsvillkor denne befinner sig i, och flyttar därmed fokus från individuella faktorer.

Här förtydligas arenorna med exempel på vad de kan innefatta när det kommer till att främja fysisk aktivitet: