satt-ostergotland-i-rorelse

Omsorg samt hälso- och sjukvård

Det finns idag god evidens för arbetet med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser genom rådgivande samtal med patienter. Inom omsorgen har ökad fysisk aktivitet stor potential att främja både fysisk och mental hälsa och därmed minska behovet av hjälp och stödinsatser.

Goda exempel - omsorg, hälso- och sjukvård

Målbild

En personcentrerad hälsofrämjande hälso- och sjukvård och omsorg som aktivt och långsiktigt främjar fysisk aktivitet och minskat stillasittande. Det sker i möten där individen är delaktig, utifrån sina egna förutsättningar, med hänsyn till behov i såväl hälsofrämjande som för prevention, behandling och rehabilitering.