satt-ostergotland-i-rorelse

Pia vill skapa aktiva sjukskrivningar

– Vi måste se riskerna med sjukskrivningar på ett nytt sätt. Läkare behöver utbildas i ett mer hälsofrämjande synsätt, så att den som blir sjukskriven inte riskerar att försämras. Att bli sjukskriven innebär för många isolering och inaktivitet, och kan snarare göra sjukdomstillståndet värre.

Det säger Pia Östryd, sakkunnig i försäkringsmedicin i Region Östergötland. Att diskutera sjukskrivning är kontroversiellt, och kan ofta skapa misstänksamhet och väcka känslor, eftersom många anser att sjukskrivning är en rättighet man har som arbetstagare, förklarar Pia.

Läkarna har problem varje vecka

– Många läkare tycker det här med sjukskrivning är svårt, eftersom det ibland blir så att man inte är överens med patienten om vad som gagnar den bäst i en viss situation.

Forskning visar att 40 procent av alla läkare anser att de någon gång per vecka har svårigheter med patienter som önskar sjukskrivning som inte är medicinskt motiverade.

– En del läkare har sex eller fler patientärenden per vecka, vilket är tidskrävande med all dokumentation som krävs till Försäkringskassan och arbetsgivare. Den psykologiska påfrestningen är också tärande för många. Sammantaget är detta en situation som läkare behöver träna på för att det ska bli en bedömning som verkligen gagnar patienten, förklarar Pia.

Pia håller själv i utbildningar i försäkringsmedicin för läkare i syfte att stärka dem att göra korrekta bedömningar.

– Uppgiften vi har som läkare är att se till att sjukskrivning, liksom all vård är säker och att situationen för patienten inte försämras, men också att vi inte försenar återgång i arbete. Detta är minst lika viktigt för patientens skull som för arbetsgivarens.

Passiv sjukskrivning skadligt

Att hamna i passivitet och isolering är väldigt skadligt, så en sjukskrivning måste alltid innehålla så mycket aktiva inslag som möjligt, för att inte göra mer skada än nytta. Ny kunskap om effekten av fysisk aktivitet påverkar också bedömningen, eftersom det visat sig ha effekter både på kroppen och på psyket. Därför försöker de så långt det är möjligt att inte sjukskriva helt eller i vilket fall lägga in aktiva delar i sjukskrivningen, så att patienten kan återgå till arbete och sitt sammanhang så fort som möjligt.

– Självklart finns det tillstånd som gör att din arbetsförmåga sänks eller försvinner en tid. Det finns såklart högst motiverade sjukskrivningar, det är viktigt att poängtera. Det är för dem försäkringen finns säger Pia.

Mer forskning behövs

Som psykiater i botten, har Pia tagit med sig mycket erfarenheter från psykologin in i försäkringsmedicinen. Hur hjärnan fungerar och hur den reagerar på fysisk aktivitet är kunskap som utvecklats mycket de senaste åren.

– Förr trodde man ju att hjärnan var statisk men nu vet vi att hjärnan är plastisk och kan expandera – framför allt vid fysisk aktivitet. Det är effekter som ingen medicin kan härma, förklarar Pia.

Själv har Pia alltid motionerat och fått med sig kunskapen om fysisk aktivitets effekt på hälsan redan som barn.

– Med en pappa som var läkare och ”hälsofreak” och en mamma som var sjukgymnast kom kunskapen om hur viktigt det är med fysisk aktivitet med modersmjölken. Men jag har aldrig engagerat mig i någon specifik idrott utan bara hållit igång rent allmänt. Även nu lever jag ett aktivt liv med hundar och hästar, som kompenserar för allt stillasittande på jobbet, förklarar Pia.

Pia efterfrågar mer kunskap i ämnet försäkringsmedicin, allra helst på forskningsnivå, för att ge läkarna mer evidens i de bedömningar de gör.

– Hela sjukskrivningsprocessen, om man räknar in alla inblandade professioner och förlorad inkomst kostar lika mycket som hela vården i övrigt. Det är stora kostnader, men också ett stort lidande som ligger bakom siffrorna. Med mer kunskap skulle vi antagligen göra bedömningar som tog hänsyn till det vi numera vet om hur viktigt det är för hälsan med fysisk aktivitet och sammanhang, konstaterar Pia.

Snabba fakta om Pia Östryd

Ålder: 59
Aktuell med: Medicinskt sakkunnig i försäkringsmedicin, Region Östergötland Favoritsport: Ridning
Favoritpryl: Möbler i nyrenässans och nyrokoko
Senast lästa bok: Knutbyflickan

Fler goda exempel

 • Ny utbildning ska få fler att ordinera fysisk aktivitet

  FaR står för fysisk aktivitet på recept. Men också för motivation till rörelse och för ett mer jämlikt samtal mellan vårdpersonal och patient. - Ett viktigt och bra verktyg som hjälper oss att få fler att bli aktiva, och inte minst att reda ut varför tröskeln till träning är så hög för en del patienter, säger Lotta Hedlin.
 • Träning är lika bra som medicin

  Ångest och depression för ofta med sig ovilja och oförmåga att röra på sig aktivt. Kan man ändra på det finns goda chanser att må bättre. Vid Finspångs vårdcentrum har fysioterapeuterna Emil Persson och Isabelle Scherman startat en träningsgrupp för personer med mild till måttlig ångest eller depression och resultaten har inte låtit vänta på sig.
 • Hälsan i centrum i nyttig kurs

  – Titta jag tränar musklerna, jag ska bli stark, ropar Anne Jonsson och drar i ett resårband med handtag. Det är full fart i gymmet. På LSS-verksamheten Årstiden i Linköping har hälsan kommit att spela en stor och viktig roll.
 • Tydligt budskap från nya direktören

  ”Rör du på dig så lever du längre.” Med det tydliga konstaterandet tar Annica Öhrn sig an sitt nya uppdrag som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland. –Jag brinner för det hälsofrämjande arbetet, säger hon.
 • Unga canceröverlevare får hjälp av naturen

  Projektet Waya vill hjälpa unga personer som överlevt cancer att må bättre med hjälp av naturen. De som har genomlidit sjukdomen har ofta tappat förtroendet för sin egen kropp. – Att utmana sig själv på en lagom nivå i vildmarken kan hjälpa för att hitta tryggheten och för att lita på sin fysiska förmåga igen, säger forskarna Mats och Miek Jong.
 • Det finns ingen åldersgräns för en boll

  – Flytta korgen lite längre bort, säger 98-åriga Eva Karlsson bestämt och höjer armarna över huvudet. I en elegant båge placerar hon basketbollen i nätet och ler nöjt. – Jag vill ju prova hur långt jag klarar att kasta.