satt-ostergotland-i-rorelse

Entusiastisk AT-läkare uppskattar fysisk aktivitet på recept

– Jag har ordinerat ett 20-tal patienter olika typer av fysisk aktivitet sedan jag började som AT-läkare i höstas, och hittills har det i princip bara varit positiva reaktioner från patienterna. Jag visste inte så mycket när jag började, utan fick läsa på forskningen och rutinerna kring detta och nu fungerar det riktigt bra!

Johannes Arnell är AT-läkare på Kolmårdens vårdcentral sedan i höstas och använder FaR som ett komplement till farmakologisk behandling till sina patienter. Med hjälp av FYSS Länk till annan webbplats. som vetenskapligt stöd, FaR-blanketten i Cosmic och motiverande samtal har han ordinerat fysisk aktivitet i stället för, eller tillsammans med medicinering.

– Det finns många besvär som människor söker för, som inte alltid har en bra medicinsk behandling, eller som studier visar att man kan behandla lika bra med fysisk aktivitet. Bra exempel är klimakteriebesvär, lindrig till måttlig depression, migrän, fibromyalgi, sömnbesvär och stressrelaterad ohälsa. Patienter med dessa åkommor har allt att vinna på att testa FaR, konstaterar Johannes.

Forskning visar att regelbunden rörlighet också minskar risken för hjärt-och kärlsjukdom, ger ökad stresstolerans och kan förebygga depression och vissa vanliga cancerformer, men det är mer en bonus än något man kan ordinera till patienter.

– Kanske kan det vara en motiverande faktor att veta att det både kan lindra på kort sikt och dessutom ge positiva effekter på längre sikt, säger Johannes. Samtidigt förstår jag att många har svårt att komma igång. Tidsbrist, smärtor,  eller oro kring överansträngning på grund av exempelvis bakomliggande hjärtsjukdom är vanliga anledningar till fysisk inaktivitet.

Johannes berättar entusiastiskt om en patient som lidit av psykiska problem, smärta, sömnrubbningar och frekvent migrän sedan 25-årsåldern. Han hade provat många olika behandlingar, men tålde inte medicinerna. Efter att ha tränat 2 gympass i veckan under 3 månader blev han i princip symptomfri. En patient med fibromyalgi kunde sluta med sina smärtlindrade tabletter efter att ha kommit igång med vattengympa samt gymträning istället.

– Det är roligt med 3-månaders uppföljningar av dessa patienter! Jag upplever samma sak som forskningen visar; att drygt hälften av patienterna som fått FaR följde ordinationen fullt ut, medan ytterligare 20% i alla fall ökade den fysiska aktiviteten. Det är inget dåligt resultat med tanke på att man räknar med att bara 30-40% av patienterna följer ordinationen av det läkemedel som förskrivits, vilket kan få negativa följder.

–  Att inte följa sin FaR-förskrivning innebär visserligen att de positiva effekterna uteblir, men det finns inga andra biverkningar, säger Johannes.

Många patienter är också väldigt nöjda vid uppföljningar. Johannes använder sig av motiverande samtal, som är ett strukturerat sätt att lägga upp samtalet med patienten. Utbildning i motiverande samtal fick han under studietiden, men det ingår även som en vidareutbildning inom många vårdrelaterade yrken, just för att det ger bra resultat.

– Många hävdar att motiverande samtal, och att arbeta med FaR tar längre tid, men jag tror att det sparar tid i längden, säger Johannes. Några enkla saker tror Johannes skulle underlätta för fler läkare att komma igång – som exempelvis en checklista för de som vill förskriva. Där kan det finnas länkar till blanketter, till FYSS och till utförare.

Så varför använder sig inte alla läkare av FaR i större utsträckning?

–  Jag tror inte att det alltid är det bästa alternativet utan att det bör användas som ett komplement till farmakologisk behandling. Sen tror jag även att man ska passa sig för att detaljstyra läkare. Varje läkare måste själv få göra sin egen bedömning, vad som blir bäst för patienten i det unika patientmötet, avslutar Johannes.

www.fyss.se Länk till annan webbplats.

Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum
Faktaansvarig: Matti Leijon

Johannes Arnell

Exempel text...

Porträtt AT-läkare Johannes Arnell

Fler goda exempel

 • Ny utbildning ska få fler att ordinera fysisk aktivitet

  FaR står för fysisk aktivitet på recept. Men också för motivation till rörelse och för ett mer jämlikt samtal mellan vårdpersonal och patient. - Ett viktigt och bra verktyg som hjälper oss att få fler att bli aktiva, och inte minst att reda ut varför tröskeln till träning är så hög för en del patienter, säger Lotta Hedlin.
 • Träning är lika bra som medicin

  Ångest och depression för ofta med sig ovilja och oförmåga att röra på sig aktivt. Kan man ändra på det finns goda chanser att må bättre. Vid Finspångs vårdcentrum har fysioterapeuterna Emil Persson och Isabelle Scherman startat en träningsgrupp för personer med mild till måttlig ångest eller depression och resultaten har inte låtit vänta på sig.
 • Hälsan i centrum i nyttig kurs

  – Titta jag tränar musklerna, jag ska bli stark, ropar Anne Jonsson och drar i ett resårband med handtag. Det är full fart i gymmet. På LSS-verksamheten Årstiden i Linköping har hälsan kommit att spela en stor och viktig roll.
 • Tydligt budskap från nya direktören

  ”Rör du på dig så lever du längre.” Med det tydliga konstaterandet tar Annica Öhrn sig an sitt nya uppdrag som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland. –Jag brinner för det hälsofrämjande arbetet, säger hon.
 • Unga canceröverlevare får hjälp av naturen

  Projektet Waya vill hjälpa unga personer som överlevt cancer att må bättre med hjälp av naturen. De som har genomlidit sjukdomen har ofta tappat förtroendet för sin egen kropp. – Att utmana sig själv på en lagom nivå i vildmarken kan hjälpa för att hitta tryggheten och för att lita på sin fysiska förmåga igen, säger forskarna Mats och Miek Jong.
 • Det finns ingen åldersgräns för en boll

  – Flytta korgen lite längre bort, säger 98-åriga Eva Karlsson bestämt och höjer armarna över huvudet. I en elegant båge placerar hon basketbollen i nätet och ler nöjt. – Jag vill ju prova hur långt jag klarar att kasta.