satt-ostergotland-i-rorelse

Boende och närområde

Vår boendemiljö är en viktig bestämningsfaktor för vår hälsa. Vår närmiljö kan både erbjuda möjligheter och vara hinder för vår vilja att röra på oss och vara fysiskt aktiva.

Goda exempel - boende och närområde

Målbild för arena boende och närområde

Ett samhälle som erbjuder lättillgängliga, attraktiva, trygga och säkra livsmiljöer, tillgängliga offentliga utrymmen, mötesplatser och grönområden, infrastruktur och innovativa lösningar för att främja fysisk aktivitet och rörelse för alla.