satt-ostergotland-i-rorelse

Bygg rätt så väljer fler att gå visar stor internationell studie

Tättbebyggda områden med god tillgång till kollektivtrafik och service – det är nyckeln och den gemensamma faktorn för att få fler att vilja gå till fots istället för att ta bilen. Det visar en stor europeisk studie som studerat människors beteende i olika stadsmiljöer ibland annat Barcelona, Wien, Zürich, Rom, London – och Örebro.

Det här är intressanta resultat men samtidigt bekräftar det tidigare forskning, säger Erik Stigell, Dr i cykel, trafik och hälsa och en av forskarna i den svenska delen av studien.

Studien visar att människor är mer benägna att gå till fots om de bor, arbetar eller studerar i områden tättbebyggda områden där det finns många olika så kallade attraktiva målpunkter. En målpunkt kan till exempel vara en mataffär, en vårdcentral eller en arbetsplats. De som bor i denna typ av miljö går 12 procent mer än de som bor i andra miljöer.

– Det studien också visar är att man i dessa områden tenderar att lägga till fysisk aktivitet – det är alltså inte så att man går till olika ställen och därmed drar ner på annan träning, utan de personerna blir sammantaget mer fysisk aktiva, säger Erik Stigell.

Hinder för att gå finns det gott om. Otrygghet är en av de vanligaste orsakerna till att välja att inte gå. Ett annat är att det helt enkelt är för långt till den målpunkt man vill nå. Men förtätning, som många städer arbetar med nu, måste göras på rätt sätt för att skapa rätt förutsättningar. Att exempelvis offra grönområden för att bygga fler hur, är inte rätt väg.

– När man förtätar kan man till exempel bygga på höjden, eller göra om ett hus funktion, så att det som tidigare var ett p-hus istället kan användas för bostäder. Nya stadsdelar byggs ofta med dubbelanvända fastigheter, just för att skapa den här möjligheten, förklarar Erik.

Trenden är att gång-och cykelplanera städer redan i stadsplaneringen eftersom det är åtgärder som når många och påverkar folkhälsan mycket.

– Attityd går före handling, och genom att tydligt visa i vår stadsplanering att vi prioriterar gång och cykling före till exempel bilåkning, så väljer fler att också göra det. Och det gör stor skillnad!

Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum
Faktaansvarig: Matti Leijon

Fakta

Studien Länk till annan webbplats. har publicerats i Environmental Health Perspectives journal och utgör en del av det stora forskningsprojektet PASTA (Physical Acitivity through Sustainable Transport Appoaches) med nära 8000 deltagare från sju europeiska städer; Antwerpen, Barcelona, London, Örebro, Rom, Wien och Zürich.

Fler goda exempel

 • Vandring i skogen ger återhämtningen vi behöver

  I Östergötland går vandringslederna som ett gigantiskt garnnystan genom markerna. Bara Östgötaleden är drygt 150 mil lång och passerar hela 75 naturreservat. Under coronapandemin har allt fler nya grupper hittat energin i naturen och skogen har förvandlats till ett vardagsrum där människor kan träffas.
 • Må bra i naturen – en heldag om friluftslivets positiva effekter på hälsan

  Barn som växer upp i områden med mycket grönska har mindre risk att drabbas av psykisk ohälsa. Det berättade folkhälsovetaren Johan Faskunger när Region Östergötland bjöd in till en digital heldagskonferens där den senaste forskningen om friluftslivets positiva effekter varvades med goda exempel. Konferensen arrangerades i samverkan mellan verksamhetsområde friluftsliv, folkhälsa och fysisk aktivitet.
 • Ny aktivitetspark i Rimforsa lockar alla åldrar

  I Rimforsa söder om Linköping har en aktivitetspark växt fram – och snabbt blivit populär för stora som små. – Skogen användes knappt innan, nu har området blivit mer tillgängligt vilket är fantastiskt roligt, säger Olivia Stenfelt, ordförande i Friluftsfrämjandet i Kinda.
 • Strategen som bubblar av gröna idéer

  Föreställ dig ett bostadsområde med en park så fin att den används som vardagsrum. Tänk dig organiserade löpturer med en tjänstgörande polis som en av deltagarna. Se framför dig hästar med ryttare i ett centralt grönområde och en lång löparbana på taket till ett stort bilgarage.
 • Coronapandemin har skapat nya möjligheter för STF Bråvalla

  ”Inställt. Inställt. Inställt.” Så såg det ut i STF Bråvallas aktivitetskalender under våren 2020 och framåt. Coronapandemins utbrott satte stopp för nästan alla planerade utflykter. Ända tills föreningens styrelse bestämde sig för att se möjligheter istället för motgångar.
 • Friluftsklivet i Ödeshög – ett stort steg rakt ut i naturen

  När coronapandemin sätter stopp för de flesta evenemang gäller det att hitta andra vägar till aktivitet. I Ödeshög skapades Friluftsklivet – ett stort steg rakt ut i naturen och friska luften.