satt-ostergotland-i-rorelse

Må bra i naturen – en heldag om friluftslivets positiva effekter på hälsan

Barn som växer upp i områden med mycket grönska har mindre risk att drabbas av psykisk ohälsa. Det berättade folkhälsovetaren Johan Faskunger när Region Östergötland bjöd in till en digital heldagskonferens där den senaste forskningen om friluftslivets positiva effekter varvades med goda exempel. Konferensen arrangerades i samverkan mellan verksamhetsområde friluftsliv, folkhälsa och fysisk aktivitet.

Intresset för friluftsliv har ökat de senaste åren, inte minst med anledning av pandemin. Och det är bra av många olika skäl. Att vistas i naturen minskar negativa känslor och stress, samtidigt som positiva känslor, återhämtning och prestation ökar. I år är det Friluftslivets år och här i Östergötland genomförs konferensen Må bra i naturen! som inleddes av regionutvecklingsnämndens ordförande Eva Andersson (S).

– Det är ju inte så svårt att inse att naturen gör gott, att vi mår bra av att vistas ute i grönska och stillhet. Att blodtrycket blir lägre och att stressen minskar när vi går ute i naturen är fakta som vi behöver ta på allvar. I dag får vi en inblick i den senaste forskningen som visar att naturen har många välgörande effekter för vår hälsa, sa Eva Andersson.

Forskning om friluftslivets nytta

Johan Faskunger har gått igenom forskningen när det gäller friluftslivets nytta för individ och samhälle och sammanställt en rapport för Svensk Friluftsliv inför organisationens kampanj Luften är fri.

– Jag har tittat på vilka mervärden friluftsliv har för individen och samhället. När det gäller hälsa så vet vi att friluftsliv och vistelse i naturen ger avkoppling, förbättrar återhämtningen och ökar den mentala stabiliteten. Att det minskar vår oro, ängslan och depressioner och det i sin tur minskar risken för framtid mental ohälsa. Och även kortvariga besök i friluftsområden får positiva effekter på hälsan.

Vistelse i friluftsområden kan också minska risken att drabbas av urinvägsinfektioner, tarminfektioner, migrän, astma och yrsel.

– Det här var nytt för mig och jag tycker att det är spännande att man nu börjar hitta nya områden där man kan mäta fler positiva effekter av vistelser i friluftsområden.

I en undersökning från Naturvårdsverket uppger de tillfrågade att deras hälsa kraftigt skulle försämras om möjligheten att besöka friluftsområden hindrades eller försvann helt.

– Det här ett viktigt svar på varför vi ska ha parker, grönområden och friluftsområden i våra städer, menade Johan Faskunger. Ett annat svar på den frågan hittade jag i en studie där man följt en miljon barn till vuxen ålder och undersökt hur ”grönt” deras område var där de växte upp. Och då såg man att det var 55 procents högre risk för psykiska besvär om barnet hade växt upp i ett område med låg andel grönska. Här har alla svenska städer en viktig uppgift med att öka närheten till grön- och friluftsområden.

Ökad förståelse

I Finspång och Norrköping pågår projekt som riktar sig till nyanlända och utrikesfödda familjer vars syfte är att öka förståelsen för vistelser i naturen och inspirera till egna friluftsaktiviteter. Åke Kinnander, friluftsledare hos Friluftsfrämjandet i Finspång, berättade om deras projekt för ett 20-tal SFI-elever Svenska i naturen.

– Vi ville öka deltagarnas förståelse för möjligheterna att vistas i naturen, men också att träna deras svenska. Vi berättade också om den svenska naturen och hur det svenska föreningslivet fungerar. Det blev många och intressanta samtal när vi var ute och gick.

– Något som överraskande oss när vi sammanfattade projektet var att så många av deltagarna gillade att träffa och prata med svenskar. Varför de träffar så få svenskar är något som vi alla kan fundera på.

Planerad miljö och vikten av samverkan

Under dagen pratade också Magnus Carlberg, stadsträdgårdsmästare i Örebro kommun om hur barns rätt till utveckling och lek hänger ihop med natur och ekosystemtjänster och Linda Apelgren, samhällsbyggnadsstrateg, och Marie Landh, strateg friluftsliv, Norrköpings kommun berättade om Planering i samverkan för det stadsnära friluftslivet.

Andra ämnen som behandlades under dagen var hur mental prestation, hälsa och välbefinnande påverkas av naturmiljöer, betydelsen av natur för psykisk hälsa under covid-19 och hur naturen används vid rehabilitering. Några föreningar berättade också om lärdomar och erfarenheter från att ställa om och anpassa verksamheten under pandemin.

– Konferensen satte tydligt ljuset på behovet av samverkan. Hur viktigt det är att ta tillvara olika aktörers resurser, kunskap och att tänka nytt tillsammans, säger folkhälsovetaren Matti Leijon på Region Östergötland.


Digital konferens

En vuxen och ett barn som promenerar i skogen och håller varandra i handen

Den 24 novmeber 2021 anordnade Region Östergötland en digital konferens om friluftslivets positiva effekter på hälsan.

Konferensens moderator Margareta Wandel, Region Östergötland, samtalar med Eva Andersson, regionråd (S), Regionutvecklingsnämnden, Region Östergötland.

Även kortvariga besök i friluftsområden får positiva effekter på hälsan enligt Johan Faskunger, fil. dr i fysisk aktivitet och hälsovetenskap.

Fler goda exempel

 • Vandring i skogen ger återhämtningen vi behöver

  I Östergötland går vandringslederna som ett gigantiskt garnnystan genom markerna. Bara Östgötaleden är drygt 150 mil lång och passerar hela 75 naturreservat. Under coronapandemin har allt fler nya grupper hittat energin i naturen och skogen har förvandlats till ett vardagsrum där människor kan träffas.
 • Ny aktivitetspark i Rimforsa lockar alla åldrar

  I Rimforsa söder om Linköping har en aktivitetspark växt fram – och snabbt blivit populär för stora som små. – Skogen användes knappt innan, nu har området blivit mer tillgängligt vilket är fantastiskt roligt, säger Olivia Stenfelt, ordförande i Friluftsfrämjandet i Kinda.
 • Strategen som bubblar av gröna idéer

  Föreställ dig ett bostadsområde med en park så fin att den används som vardagsrum. Tänk dig organiserade löpturer med en tjänstgörande polis som en av deltagarna. Se framför dig hästar med ryttare i ett centralt grönområde och en lång löparbana på taket till ett stort bilgarage.
 • Coronapandemin har skapat nya möjligheter för STF Bråvalla

  ”Inställt. Inställt. Inställt.” Så såg det ut i STF Bråvallas aktivitetskalender under våren 2020 och framåt. Coronapandemins utbrott satte stopp för nästan alla planerade utflykter. Ända tills föreningens styrelse bestämde sig för att se möjligheter istället för motgångar.
 • Friluftsklivet i Ödeshög – ett stort steg rakt ut i naturen

  När coronapandemin sätter stopp för de flesta evenemang gäller det att hitta andra vägar till aktivitet. I Ödeshög skapades Friluftsklivet – ett stort steg rakt ut i naturen och friska luften.
 • Vikbovändan kör coronasäkrat upplevelselopp

  Vikbovändan är ett av få motionslopp som kommer att genomföras trots covid-19. Genom att ha uppdelning i mindre startgrupper och särskilt fokus på hygien kan Vikbolandets eget upplevelslopp köras enligt plan.