satt-ostergotland-i-rorelse

Sommarhäng i tomma idrottshallar

Under fyra veckor i sommar bjuds barn och unga i stadsdelarna Hageby och Navestad i Norrköping in till sommarhäng med rörelse i fokus. Satsningen är ett samarbete mellan kultur- och fritidskontoret och RF-SISU. 

– Vi utnyttjar tomma idrottshallar och bjuder in till ledarlett spontant häng, både ute och inne, säger Ida Persson Tiborson, handläggare på enheten.

Hageby och Navestad är två områden i Norrköping där det finns många barn och unga som inte deltar i idrottsföreningarnas verksamhet. Det är en av anledningarna till att kultur- och fritidskontoret valt att satsa på en sommarlovsaktivitet där.

– Alla har inte samma förutsättningar att vara med i idrottsföreningar, förklarar Ida Persson Tiborson. Här samarbetar vi med föreningarna för att erbjuda rörelse som inte är så uppstyrd. Kommunen öppnar upp idrottshallarna och föreningarna erbjuder ledarledda aktiviteter. Det kan vara allt från dans till boxning eller cirkus. Det är de unga som bestämmer.

Aktiviteten är ett av många konkreta resultat från nätverket ”Sätt Norrköping i rörelse”, där personer från en rad olika verksamheter det senaste året samarbetat för att öka den fysiska aktiviteten i kommunen. Alltsammans började när Ida Persson Tiborson tog kontakt med kommunens folkhälsostrateg Sara Birgersson.

– Det blir lätt att vi jobbar i stuprör i kommunen, berättar Ida. På kultur- och fritidskontoret jobbar vi mycket mot föreningslivet, men jag hade inte mycket kontakt med kommunens folkhälsostrateg trots att vi delvis jobbar med samma frågor och mot samma mål. Så vi bokade ett möte och insåg att vi behövde ett nätverk för att lösa saker tillsammans.

Nätverket har arbetat tillsammans i ett år nu och efterhand har fler och fler verksamheter kommit in. I dag finns representanter från en rad verksamheter i kommunen, som kultur och fritid, folkhälsa, samhällsbyggnad, utbildningskontor och elevhälsa, men även från RF-SISU, Region Östergötland och Länsstyrelsen.

– Vi jobbar både strategiskt, för att få till förändring på lång sikt, och operativt, för att skapa konkreta insatser direkt, förklarar Ida Persson Tiborson. Syftet är att få fler Norrköpingsbor i rörelse och få med hela staden i det arbetet. Rörelse ska bli ett naturligt inslag i vår stad.

– För att lyckas med det behöver alla vara med, inte bara vi som har rörelse och folkhälsa i vårt generella uppdrag. Vi behöver få med skolan, föreningarna och hela samhällsplaneringen egentligen.

Åsa-Karin Svensson är enhetschef på enheten för kultur, event och fritid i Norrköpings kommun och tycker att ”Sätt Norrköping i rörelse” är en av de mesta angelägna frågorna för hennes enhet.

– Att satsa på folkhälsa ligger i det uppdrag vi har från nämnden – att ge förutsättningar för ett rikt utbud av aktiviteter och upplevelser inom kultur- och fritidsområdet. Under de senaste åren har folkhälsa utvecklats mot att bli en mer övergripande kommunal fråga. Nätverket fokuserar på den fysiska aktiviteten och den breda satsningen är ett sätt för flera olika verksamhetsområden att komma samman kring den frågan, avslutar Åsa-Karin.

Skribent: Anchi Alm

Sätt Norrköping i rörelse

Ett barn klättrar i en ribbstol i en idrottshall

Norrköpings kommun samarbetar med föreningar för att erbjuda olika typer av aktiviteter och rörelse under sommaren. Tomma idrottshallar fungerar perfekt för ändamålet.

Tre ungdomar i rörelse utomhus

Fler goda exempel

 • Vandring i skogen ger återhämtningen vi behöver

  I Östergötland går vandringslederna som ett gigantiskt garnnystan genom markerna. Bara Östgötaleden är drygt 150 mil lång och passerar hela 75 naturreservat. Under coronapandemin har allt fler nya grupper hittat energin i naturen och skogen har förvandlats till ett vardagsrum där människor kan träffas.
 • Må bra i naturen – en heldag om friluftslivets positiva effekter på hälsan

  Barn som växer upp i områden med mycket grönska har mindre risk att drabbas av psykisk ohälsa. Det berättade folkhälsovetaren Johan Faskunger när Region Östergötland bjöd in till en digital heldagskonferens där den senaste forskningen om friluftslivets positiva effekter varvades med goda exempel. Konferensen arrangerades i samverkan mellan verksamhetsområde friluftsliv, folkhälsa och fysisk aktivitet.
 • Ny aktivitetspark i Rimforsa lockar alla åldrar

  I Rimforsa söder om Linköping har en aktivitetspark växt fram – och snabbt blivit populär för stora som små. – Skogen användes knappt innan, nu har området blivit mer tillgängligt vilket är fantastiskt roligt, säger Olivia Stenfelt, ordförande i Friluftsfrämjandet i Kinda.
 • Strategen som bubblar av gröna idéer

  Föreställ dig ett bostadsområde med en park så fin att den används som vardagsrum. Tänk dig organiserade löpturer med en tjänstgörande polis som en av deltagarna. Se framför dig hästar med ryttare i ett centralt grönområde och en lång löparbana på taket till ett stort bilgarage.
 • Coronapandemin har skapat nya möjligheter för STF Bråvalla

  ”Inställt. Inställt. Inställt.” Så såg det ut i STF Bråvallas aktivitetskalender under våren 2020 och framåt. Coronapandemins utbrott satte stopp för nästan alla planerade utflykter. Ända tills föreningens styrelse bestämde sig för att se möjligheter istället för motgångar.
 • Friluftsklivet i Ödeshög – ett stort steg rakt ut i naturen

  När coronapandemin sätter stopp för de flesta evenemang gäller det att hitta andra vägar till aktivitet. I Ödeshög skapades Friluftsklivet – ett stort steg rakt ut i naturen och friska luften.