satt-ostergotland-i-rorelse

Östergötlands gång- och cykeltrafik värd 5 miljarder i förbättrad hälsa

En ny utredning visar att dagens nivåer av gång– och cykeltrafik i Östergötland sparar 125 liv varje år, till ett samhällsekonomiskt värde av drygt fem miljarder kronor. Skulle vi öka den med 19 procent till år 2030, skulle 169 liv sparas varje år till ett värde av 7 miljarder kronor per år i dagens penningvärde.

– Genom att bygga gena och attraktiva stråk för gång -och cykeltrafiken, och låta biltrafiken stå tillbaka, kan vi förändra människors inställning och beteende. Det finns idag mycket kunskap om hur vi kan öka gång och cyklingen i våra städer och regioner, säger Ulf Eriksson, utredare och Dr i folkhälsovetenskap.

Ulf har studerat städer som har lyckats öka den aktiva mobiliteten, och menar att det finns mycket man kan göra som verkligen påverkar människors attityd till att gå och cykla. En gemensam strategi med tydliga mål är ett viktigt steg, fysiska förutsättningar, som exempelvis anpassade och underhållna gång- och cykelvägar är ett annat.

– I andra länder och delar av Sverige finns regionala cykelstråk eller supercykelvägar – det är snabba och säkra cykelvägar som gör det möjligt att verkligen låta cykeln konkurrera med bilen, förklarar Ulf.

Även nya innovationer, som lastcyklar, lånecykelsystem och sommargågator är inslag som kan öka den aktiva mobiliteten. Förbättringarna ska mätas och värderas samhällsekonomiskt – först då kan vi se hur mycket vi har att vinna på att förändra vårt beteende, menar Ulf.

– Hälsoeffekterna av en åtgärd kan beräknas med ett verktyg som heter HEAT. Alla som arbetar med samhällsplanering kan använda det här verktyget, och det är något jag verkligen rekommenderar. Räkna själva och se vad förändringen skulle vara värd, säger Ulf.

Verktyget är utvecklat av WHO och finns på webbsidan www.heatwalkingcycling.org Länk till annan webbplats.

Ulf Eriksson var en av talarna på konferensen Bygga rörelse – hur samhällsplanerar vi för fysisk aktivitet och rörelse? som anordnades av Region Östergötland och Länsstyrelsen den 18 april.

Ulf Eriksson

Ulf Eriksson står i ett konferensrum och föreläser. I bakgrunden syns en bild från en presentation.

Fler goda exempel

 • Trams och skratt är viktiga grejer

  Nytta och nöje. Kan det finnas en bättre kombination när det kommer till träning och fysisk aktivitet? Tantparkouren i Vadstena är ett utmärkt exempel – och kanske är det skrattmusklerna som får sig den allra största genomköraren varje måndagskväll när gänget träffas.
 • Vandring i skogen ger återhämtningen vi behöver

  I Östergötland går vandringslederna som ett gigantiskt garnnystan genom markerna. Bara Östgötaleden är drygt 150 mil lång och passerar hela 75 naturreservat. Under coronapandemin har allt fler nya grupper hittat energin i naturen och skogen har förvandlats till ett vardagsrum där människor kan träffas.
 • Må bra i naturen – en heldag om friluftslivets positiva effekter på hälsan

  Barn som växer upp i områden med mycket grönska har mindre risk att drabbas av psykisk ohälsa. Det berättade folkhälsovetaren Johan Faskunger när Region Östergötland bjöd in till en digital heldagskonferens där den senaste forskningen om friluftslivets positiva effekter varvades med goda exempel. Konferensen arrangerades i samverkan mellan verksamhetsområde friluftsliv, folkhälsa och fysisk aktivitet.
 • Ny aktivitetspark i Rimforsa lockar alla åldrar

  I Rimforsa söder om Linköping har en aktivitetspark växt fram – och snabbt blivit populär för stora som små. – Skogen användes knappt innan, nu har området blivit mer tillgängligt vilket är fantastiskt roligt, säger Olivia Stenfelt, ordförande i Friluftsfrämjandet i Kinda.
 • Strategen som bubblar av gröna idéer

  Föreställ dig ett bostadsområde med en park så fin att den används som vardagsrum. Tänk dig organiserade löpturer med en tjänstgörande polis som en av deltagarna. Se framför dig hästar med ryttare i ett centralt grönområde och en lång löparbana på taket till ett stort bilgarage.
 • Coronapandemin har skapat nya möjligheter för STF Bråvalla

  ”Inställt. Inställt. Inställt.” Så såg det ut i STF Bråvallas aktivitetskalender under våren 2020 och framåt. Coronapandemins utbrott satte stopp för nästan alla planerade utflykter. Ända tills föreningens styrelse bestämde sig för att se möjligheter istället för motgångar.