satt-ostergotland-i-rorelse

Arbete och försörjning

Arbetsgivare som satsar på hälsofrämjande aktiviteter som ökad fysisk aktivitet kan uppnå fördelar i minskad personalomsättning och sjukfrånvaro samt ökad produktivitet. Att vara fysiskt aktiv är även viktigt för människor som är sjukskriva, arbetslösa eller i olika former av sysselsättning.

Goda exempel - arbete och försörjning

Målbild

Ett samhälle där arbetsgivare och andra aktörer från såväl offentlig, privat och idéburna organisa­tioner enskilt och tillsammans med andra verkar för främjandet av fysisk aktivitet och minskat långvarigt stillasittande, för såväl de som är i arbete som för de som är sjukskrivna, i arbetslöshet eller i olika former av sysselsättning.