satt-ostergotland-i-rorelse

The Active Day fick deltagarna att sätta innovation för rörelse överst på agendan

200 deltagare med olika bakgrund, ålder och uppdrag, samlades under en intensiv dag den 5 november i Campushallen i Linköping, för att genomföra The Active Day – Utmaningsdriven innovation för rörelse.

Förmiddagen bestod av några av Sveriges främsta föredragshållare under ledning av Carolina Klüft – men ingen föreläsning handlade om fysisk aktivitet. Istället fick deltagarna lära sig mer om hur samhället förändras och hur man kan tänka och arbeta innovativt, inom såväl tekniska som sociala innovationer.

– Vi hade en målbild om att alla som medverkat efter denna dag skulle känna ”Oj, vilken bra konferens, jag har lärt mig massa nytt. Och vilken tur att det var en sådan bredd av människor med olika bakgrund – det var därför vi kom så långt! Det här skulle jag vilja göra igen!”. Jag verkligen tror och hoppas att vi uppnådde det, säger Matti Leijon, projektledare och initiativtagare till The Active Day – Utmaningsdriven innovation för rörelse.

Efter lunchen genomfördes ett Active Jam ledd av Usify. Deltagarna blev placerade vid olika bord där både professioner och ämnesområden blandades. De fick sedan börja med att titta på filmklipp där olika personer beskrev sina erfarenheter av fysisk aktivitet, träning och friluftsliv.

– Det jag känner att vi fick med oss från the Active Day är ett större fokus på lyssnande. Att vi lyssnar in andra och lär av varandra. Att vi hittar nya arbetsformer och mötesformer där många fler kommer till tals. Vårt JAM var ju underbart på det sättet och ett mycket roligare sätt att arbeta, säger Matti.

Matti avslutade dagen med att lova att ta hand om resultatet och använda det framöver. Så vad händer nu, lever du upp till det löftet?

– Ja, det tycker jag! Vårt arbete inom Sätt Östergötland i rörelse fortsätter där vi bland annat lyfter fram goda exempel på vår webb och här önskar vi mer inspel från er alla därute. Vi försöker hålla innovationsfanan högt! Det vore intressant att veta vad andra har gjort efter The Active Day. Hur har ni blivit mer innovativa? Har ni hittat nya samverkansparter? Hör gärna av er till oss och berätta!

Matti berättar också att de inom Region Östergötland arbetar aktivt på att förstärka arbetet med Fysisk aktivitet på recept (FaR) och hälsosamtal. 

– En spaning och sammankoppling vi gör nu är att tydligare koppla ihop främjandet av psykisk hälsa och främjandet av fysisk aktivitet och då även kopplat till vårt arbete med Mind//Shift för psykisk hälsa. Det kommer ni se mer av på vår webb framöver.

Den kvarstående effekten är att allt fler inom olika samhällssektorer förstår hur viktigt det är att främja fysisk aktivitet och att väldigt många kan bidra.

Några exempel på vad som kom fram under dagen

Tema Barn och unga:

 • Det måste vara lättare att byta sport och lag i olika åldrar och det behöver finnas fler alternativ beroende på barnets ambitionsnivå. Vill man hålla på bara för att det är roligt ska man kunna göra det. Vill man tävla så ska man få göra det. Men idag är det mer fokus på det sistnämnda.

Tema Idrott för alla hela livet:

 • Här ser man lösningar i aktiviteter kopplade till skoldagens slut, exempelvis i samverkan med föreningsliv eller i form av skolidrottsföreningar.
 • Mer prova-på aktiviteter.
 • Möjligheter i nya tekniska lösningar och smarta appar som kan underlätta och sänka trösklar för de som behöver extra stöd.

Tema Förebyggande hälso-och sjukvård:

 • Det behövs ett nytt tankesätt mot mer förebyggande aktiviteter i allmänhet.
 • Attitydpåverkan mot personal som i sin tur kan verka för attitydpåverkan hos patienter.
 • Mer hälsokontroller och hälsosamtal men även här nya smarta tekniska lösningar som kan underlätta för individen.

Tema Friluftsliv för alla:

 • Nya tekniska lösningar kombinerat med prova- på aktiviteter för att locka fler.
 • Sänka trösklar och att göra det enkelt; friluftsbussar, skapa trygghet för den ovana så det blir enkelt att prova på.
 • Att göra det enkelt för dem som behöver det underlättar för alla.

Innovation för rörelse

Niklas Huss, Carolina Klüft och Matti Leijon under The Active Day i Linköping.

Några personer sätter upp post-it-lappar på en vägg.

Under ledning av Usify fick deltagarna prova på att genomföra ett Active Jam. Professioner och ämnesområden blandandes i syfte att skapa nya mötesformer och lära av varandra.

Fler goda exempel

 • Det här problemet måste angripas!

  Gamification och serious games är två sätt att förena nytta med nöje. Aseel Berglund, lektor vid institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet, använder teknikerna för att locka kontorsanställda att röra på sig mer i sin arbetsvardag. - Vi vill skapa livsviktiga vanor, säger hon.
 • Friskvård är ett bidrag till välmående

  Ett hållbart arbetsliv hos en omtänksam arbetsgivare. Det vill Valdemarsviks kommun erbjuda sina anställda. Att underlätta möjligheterna till träning och rörelse genom att höja friskvårdsbidraget är ett stort steg i riktning mot ökat välmående och trivsel.
 • Jakten på klimatsmarta aktiviteter

  Ta en promenad till matbutiken och bjud med maken eller barnen så att ni kan prata under tiden. Skaffa dig ett mål att träna för, till exempel att du ska lära dig stå på huvudet. Skriv upp hur mycket det kostar att tanka – så att du får en tankeställare och tar cykeln istället.
 • Variation i arbetet motverkar ohälsa

  Vilka rörelser skapar hälsa? Vilka rörelser skapar ohälsa? Hur farligt är det att inte röra sig? Och hur mår den medarbetare som det rör sig för mycket omkring? Det är frågor som docent och ergonom Charlotte Wåhlin ställer ofta i sitt yrke. – Nyckelordet är variation, säger hon.
 • Josip jobbar sig till kondition och muskler

  Tänk att få träna på arbetstid och samtidigt utföra sitt jobb. – Det är perfekt, säger Josip Ivicevic som cyklar omkring i Linköping och levererar varor för Schenker.
 • Inför The Active day: Träna dig till lycka i ett psykologiskt gym

  Föreställ dig ett psykologiskt gym med 500 olika övningar som hjälper dig att bli lyckligare. Det ska Oskar Henrikson, grundare av Psykologifabriken, inte bara prata om i sitt föredrag på Active Day, utan också låta åhörarna testa.