satt-ostergotland-i-rorelse

Arbetslivet behöver ett rörelselyft

– Vänta inte tills dina medarbetare blir sjuka – satsa förebyggande så vinner du medarbetare som kan göra sitt jobb, stannar kvar och du blir en attraktiv arbetsgivare, säger Charlotte Wåhlin, ergonom och arbetsmiljöforskare vid Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland.

– Arbetsplatsen är en utmärkt arena för att uppmuntra varandra och skapa möjligheter till fysisk aktivitet. Här kan man satsa både på individinsatser och organisatoriska åtgärder.

Varför behöver vi ett rörelselyft i arbetslivet?

– Som ergonom och arbetsmiljöforskare är jag intresserad av hur vi kan arbeta för att främja ett hälsosamt arbetsliv och vad vi kan göra för att undvika arbetsskador. Rörelse, varierat arbetsinnehåll och möjligheten att kunna påverka sin arbetsdag är viktiga komponenter i det arbetet.

Vad vill ni åstadkomma i Ett rörelselyft för arbetslivet?

– Vi vill inspirera arbetsgivare att skapa ökade möjligheter till fysisk aktivitet för sina medarbetare. Många företag brottas med sjuknärvaro, stigande sjukskrivningstal och har svårt att rekrytera medarbetare. Vi måste vara rädda om medarbetarna, och istället för att höja tempot, verkligen arbeta systematiskt med exempelvis variation och rimlig arbetsbelastning under arbetsdagen.

Flera rapporter har visat att många arbetsgivare satsar mer på efterhjälpande åtgärder på arbetsplatsen, när skadan redan har uppstått.  Vad kan man göra istället?

– En utmaning vi har är att se till att det finns förestagshälsovård på alla arbetsplatser. Idag är det 60% som har tillgång till det. Det finns ofta möjlighet att få inspirationsföreläsningar av olika slag, för att uppmuntra både chefer och medarbetare att prioritera hälsan, men få utnyttjar detta.

Charlotte poängterar också att arbetsmiljö är ett ledningsansvar – inte bara ett individproblem.

– Vi är ofta snabba att lägga ansvaret på varje medarbetare att själva sköta sin träning och ta hand om sin hälsa. Men många behöver stöd för att komma igång. För det krävs det en kultur som uppmuntrar de anställda att prioritera sin hälsa, till exempel genom att cheferna själva tränar, respekterar arbetstider och tar upp fysisk aktivitet på utvecklingssamtalen.

För att nå resultat behöver man arbeta på flera nivåer parallellt – inte minst de strategiska nivåerna i samhället. Här gäller det att skapa policies och även följa upp hur arbetsgivarna prioriterar hälsan hos sina medarbetare.

– Vi skulle behöva ha en årlig studie som ställde några konkreta frågor, som vi följde upp och presenterade som ett slags hälsobokslut. Nu blir det tyvärr ofta istället ohälsotalen som blir själva ”bokslutet”, och så skulle det inte behöva vara, säger Charlotte.

Charlotte Wåhlin är även aktiv i Sätt Östergötland i rörelses Facebook-grupp Inspiration: Arbetslivet i rörelse.nu som riktar sig till alla som är intresserade av frågor som rör ett hälsosamt arbetsliv.

– Det är viktigt att vi delar med oss av nya forskningsrön och våra olika sätt att skapa en hälsosam arbetsplats, och då fungerar sociala medier utmärkt för att hitta varandra och dela goda exempel.

Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum
Faktaansvarig: Matti Leijon

Om rörelselyftet

Ett rörelselyft för arbetslivet presenteras närmare på fysioterapins dag den 8 september i Missionkyrkan i Linköping.

Ett rörelselyft för arbetslivet ingår i Fysioterapeuternas kampanj "Tre lyft för Sverige”,  som handlar om rörelselyft för barn och unga, ett hälsosamt arbetsliv och äldre.

Porträttbild på Charlotte Wåhlin
Charlotte Wåhlin, ergonom och arbetsmiljöforskare vid Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland

Fler goda exempel

 • Det här problemet måste angripas!

  Gamification och serious games är två sätt att förena nytta med nöje. Aseel Berglund, lektor vid institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet, använder teknikerna för att locka kontorsanställda att röra på sig mer i sin arbetsvardag. - Vi vill skapa livsviktiga vanor, säger hon.
 • Friskvård är ett bidrag till välmående

  Ett hållbart arbetsliv hos en omtänksam arbetsgivare. Det vill Valdemarsviks kommun erbjuda sina anställda. Att underlätta möjligheterna till träning och rörelse genom att höja friskvårdsbidraget är ett stort steg i riktning mot ökat välmående och trivsel.
 • Jakten på klimatsmarta aktiviteter

  Ta en promenad till matbutiken och bjud med maken eller barnen så att ni kan prata under tiden. Skaffa dig ett mål att träna för, till exempel att du ska lära dig stå på huvudet. Skriv upp hur mycket det kostar att tanka – så att du får en tankeställare och tar cykeln istället.
 • Variation i arbetet motverkar ohälsa

  Vilka rörelser skapar hälsa? Vilka rörelser skapar ohälsa? Hur farligt är det att inte röra sig? Och hur mår den medarbetare som det rör sig för mycket omkring? Det är frågor som docent och ergonom Charlotte Wåhlin ställer ofta i sitt yrke. – Nyckelordet är variation, säger hon.
 • Josip jobbar sig till kondition och muskler

  Tänk att få träna på arbetstid och samtidigt utföra sitt jobb. – Det är perfekt, säger Josip Ivicevic som cyklar omkring i Linköping och levererar varor för Schenker.
 • The Active Day fick deltagarna att sätta innovation för rörelse överst på agendan

  200 deltagare med olika bakgrund, ålder och uppdrag, samlades under en intensiv dag den 5 november i Campushallen i Linköping, för att genomföra The Active Day – Utmaningsdriven innovation för rörelse.