satt-ostergotland-i-rorelse

Gemensamma aktiviteter skapar gott mående

Hur mår du? En enkel fråga med ett betydande svar. Och ännu viktigare är kanske frågan; är du medveten om att allt du gör påverkar hur du mår? Genom projektet ABC – för god psykisk hälsa, vill Region Östergötland uppmuntra invånarna att fortsätta eller börja med aktiviteter som får dem att må bra.

ABC är ett koncept som föddes i Australien för 20 år sedan. Förkortningen står för Act, Belong, Commit. I Sverige är det översatt till ”gör något aktivt, gör något tillsammans, gör något meningsfullt”.

Att fylla tillvaron med sådant man tycker är meningsfullt är väldigt viktigt för måendet, säger Elin Färnstrand, psykolog och processtödjare för ABC för god psykisk hälsa i Region Östergötland.
De tre budskapen i ABC ringar in behoven för de flesta och vi vill få invånaren att ställa frågan till sig själv; vad mår jag bra av? En uppmuntran att vara nyfiken på sig själv, och försöka hitta vardagliga aktiviteter som man gillar.

Gemenskap är viktigt

Att göra något aktivt kan innebära såväl något fysiskt som något socialt, mentalt eller andligt. Att göra något tillsammans kan vara att delta i en bokcirkel, anmäla sig till en kurs, träna, gå med i någon förening eller samlas över en kopp kaffe.

- Gemenskap vill jag slå ett extra slag för, säger Elin Färnstrand. Vi kan alla behöva praktiskt eller känslomässigt stöd ibland. Även om sätten vi vill umgås på varierar mycket, så är vi människor programmerade för att höra till ett sammanhang, och att inte göra det stressar oss både psykiskt och fysiskt.

- Just därför är det så viktigt att känna till hur man kan ta hand om både sig själv och andra. I perioder kan tillvaron vara tuff och då kan det vara lätt att sluta med hjälpsamma beteenden och att prioritera bort sådant man själv mår bra av.

Det sista budskapet – gör något meningsfullt – kan innebära att sätta personliga mål och lära sig något nytt. Att hitta någon eller något som betyder mycket och, kanske ännu viktigare, känna att man har betydelse för någon annan.

ABC för alla

- ABC för god psykisk hälsa är till för alla, fortsätter Elin Färnstrand. Vi vill öka invånarnas medvetenhet om vad de själva kan göra för att upprätthålla eller förbättra sitt eget och andras välmående, och i samverkan med andra aktörer försöker vi bana väg så att det blir enkelt att gå en kurs eller bli medlem i en förening, till exempel.

Flera av de kommuner som deltar i ABC-arbetet har information på sina webbplatser med kontaktuppgifter till olika organisationer och föreningar. Sedan nyår finns också möjligheten för såväl civilsamhälles- som näringslivsaktörer att bli ABC-partner, och ihop med Region Östergötland arbeta för att främja psykisk hälsa hos de invånare som de möter i sina verksamheter. Sedan ABC-arbetets start finns bra vägledning för invånare på 1177.se med dels ingående beskrivning av ABC-budskapet, dels självtester som mäter aktivitetsnivån i vardagen. Där finns dessutom verktyg för den som önskar få lite tankestöd kring aktiviteter och sammanhang som kan kännas meningsfulla.

Utöver detta försöker flera vårdcentraler i Östergötland både samverka tätare med det omkringliggande föreningslivet och fånga upp patienter som de ser skulle ha glädje av att reflektera över ABC-budskapet tillsammans med någon annan.

Enkelt är viktigt

Britt Strömbäck är verksamhetschef för Ödeshögs vårdcentral.

- Det här är ett bra koncept och jag tror mycket på att hålla det så enkelt som möjligt, säger hon. Patienter som är intresserade får om de vill träffa en ABC-samtalsledare hos oss som håller i en första, kartläggande pratstund. Allt det här är helt kostnadsfritt och patient åtar sig inte något som måste fullföljas. Dessutom är det viktigt att understryka att det inte handlar om psykisk ohälsa i den mening att man är sjuk, utan kort och gott om möjligheterna att fylla sin vardag med meningsfulla aktiviteter som för med sig ett gott mående.

Pratstund

Britt har själv arbetat som sjuksköterska i hemsjukvården under många år och minns särskilt ett besök hos en äldre dam.

- Jag åkte dit för att dela en dosett och hade förberett mig på ett snabbt besök. Men när jag kom in så sa damen ”det här är första gången på en vecka som jag hör min egen röst.” Självklart stannade jag kvar för en längre pratstund.

I Ödeshög finns Väntjänsten, kyrkorna, kaféer och olika föreningar med aktiviteter och samvaro som passar alla åldrar.

- Aktiviteterna finns inom räckhåll, men många gånger är det svårt för oss i vården att identifiera dem som är ofrivilligt ensamma. Vi gör reklam på vårdcentralen, men jag tror också att vi måste informera på andra platser. Biblioteket till exempel. Där skulle vi kunna stå med lite kaffe och bullar.

Elin Färnstrand håller med.

- Syftet med ABC är ju inte att skapa några nya föreningar eller organisationer utan att förmedla kontakt med det utbud av aktiviteter och sociala sammanhang som redan finns på respektive ort. Det finns så många människor som skulle må bra av att få göra något meningsfullt i ett sammanhang som passar dem – och så många olika slags sammanhang med plats för fler medlemmar och deltagare. Tänk om vi kunde hitta ett bra sätt att länka ihop dem – det skulle vara en enorm vinst!

Läs mer om vad du kan göra för att stärka din psykiska hälsa eller fortsätta att må bra, på 1177.se/abc Länk till annan webbplats.

Läs mer om ABC i den här artikeln:
ABC för god psykisk hälsa Länk till annan webbplats.

Text: Anna Lindén, Granit PR och kommunikation

Sätt egna mål

Bild på Elin i odlingen

Att sätta egna mål och göra något som känns meningsfullt är något som ABC:s processledare Elin Färnstrand gärna övar på i sina odlingar. I våras önskade hon sig ett ton hästgödsel och ett dagsverke av vänner och familj i födelsedagspresent för att börja anlägga en ny köksträdgård – och nu laddar hon redan för nästa odlingssäsong. (Foto: Privat)

Bild på Elin i odlingen

Fysiskt arbete ger glädje. ABC:s processledare Elin Färnstrand är ett gott exempel på det. (Foto: Privat)

Fler goda exempel

 • Positiv kampanj lockar folk att göra allemansrätt

  Den svenska allemansrätten är unik. Den består av råd och regler som inte ska ses som begränsningar – utan som möjligheter. Det är budskapet i Naturvårdsverkets nya kampanj ”Det är lätt att göra allemansrätt.”
 • Tuff och rolig sport som fostrar ledare

  Brottningsmatcher, hårda kollisioner och tuffa kamper. Lag mot lag, man mot man. Med en boll. I en båt. Inomhus i bassäng med slätt vatten, eller utomhus i öppet vatten med vind och vågor.
 • Träning fungerar på alla språk

  Kateryna Pereverziera sätter sig i benpressen, maskinen som stärker benens fram- och baksida. – Ett, två, tre … när jag räknar repetitioner så kan jag stänga av andra tankar en stund, säger hon.
 • Discgolf är roligt och nyttigt - dygnet runt

  I Grebo har discgolfen blivit något av en folkrörelse. På den tolv hål långa banan avverkas närmare 10 000 mil om året – till fots. – Folk kommer hit från hela länet för att spela, säger Pontus Henriksson, föreningens kassör.
 • ”Det är våra ungar det handlar om!”

  Fler barn i rörelse. Med det tydliga målet i sikte höjer Mjölby kommun summan för föreningsbidrag med 1,5 miljoner och arbetar samtidigt för att skapa ett närmare samarbete med ortens idrottsföreningar. - Vi har ju alla samma intresse, säger Kristin Kellander (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Det är våra ungar det handlar om!
 • Landsbygdens föreningar förenar

  Idrotten är en engagerande kraft. Inte minst på landsbygden där föreningen kan vara ett nav i den sociala samvaron. Västra Harg är ett lysande exempel och medlemmarna berättade om verksamheten när RF-Sisu och Länsstyrelsen kallade till årets upplaga av Idrottens dag.