satt-ostergotland-i-rorelse

Unikt integrationsprojekt utbildar äventyrspedagoger till förskolan

Tanken med projektet är enkel. Nyanlända ungdomar får gå en ledarskapsutbildning och får sedan komma ut och praktisera på förskolor, som del i ett mobilt team som är till för att avlasta personalen när de har planeringstid. På det sättet lär sig ungdomarna svenska snabbare. De får erfarenhet av att arbeta i förskolan och förhoppningsvis får vi fler som vill arbeta vidare inom barnomsorgen, och det behöver vi!

 – Jag fick idén under flyktingvågen 2015 när jag såg behovet hos alla ensamkommande flyktingar att snabbt slussas in i samhället och lära sig svenska. Jag ville använda kraften och glädjen jag själv upplevt inom idrotten,  på något sätt. Jag visste att idrotten behöver ledare och kommunala verksamheter  behöver fler medarbetare. Så föddes idén till det här projektet, berättar Karolina Thorsson, initiativtagare och projektledare för ett unikt samverkansprojekt som slår samman många olika behov och hittar nya möjligheter till samarbete.

Karolina har lång erfarenhet av arbete med personalfrågor på HR-avdelningen i Linköpings kommun men är nu egen företagare och samarbetar med Omsorgskontorets och FoU Centrums EU projekt Prime. Ledarskapsakademin är ett förslag till modell för integration och personalförsörjning som ska locka fler ungdomar att söka till barnomsorgen som timvikarier. Ledarskapsakademin är ett slags fadderverksamhet där svenska ungdomar kan stötta nyanlända och tillsammans skapa ledarteam som kan ta uppdrag i kommunala förskolor. Till pilotprojektet valdes tolv elever från språkintroduktionen ut, som fick möjlighet att tillsammans med fyra svenska ungdomar gå utbildningen.

– Det vi har gjort är att tidigarelägga de nyanländas praktik, och på det sättet gett dem erfarenheter som de annars hade fått vänta flera år med, förklarar Karolina.

Äventyrspedagoger

Ledarskapsakademins program är framtaget tillsammans med KFUM och Linköpings idrottsförbund. Programmets sista del är Äventyrspedagogik, som är riktad till barn i förskoleåldern och har ett tydligt fokus på rörelse.

Pedagogiken är framtagen av idrottsläraren Ninni Kysela och förskollärare Mi Robertini, och syftar till att på ett lekfullt sätt bygga in rörelse och gemenskap i samvaron med barnen.

– Äventyrspedagogiken bygger på nio grundrörelser, som alla barn ska få pröva genom olika lekar och aktiviteter. Pedagogiken är framtagen för att träna motorik, så det passar väldigt bra som sätt att komma igång som ny ledare. Det finns en hel bok med olika lekar och även filmer där man kan gå in och få exempel på aktiviteter att göra med barnen, säger Karolina.

Skapa modeller

Praktiken pågår nu fram till jul, sedan ska hela projektet utvärderas. Redan nu har förskolorna som fått hjälp av praktikanterna från Ledarskapsakademin varit mycket positiva.

– Lärarna konstaterar att eleverna går snabbare fram med svenskan när de får komma ut och arbeta på det här sättet. Även förskolorna är positiva och tycker att samarbetet fungerar bra.

Genom att låta praktikanterna ingå i kommunens planeringsteam, så avlastar de personalen när de har planeringstid, och påverkar inte personalens ordinarie verksamhet.

– Syftet med projektet på lång sikt är att skapa modeller och arbetssätt som vi skulle kunna arbeta vidare med och kanske breddinföra längre fram, säger Karolina.

De viktigaste samverkansparterna i projektet har varit:

 • Linköpings Idrottsförbund – medverkat i marknadsföring rekrytering och genomförande
 • KFUM Linköping – medverkat i genomförandet av Ledarskapsakademin
 • SISU idrottsutbildarna – medverkat i genomförandet av Ledarskapsakademin
 • Förskolecheferna i Hjulsbro och Kvinneby som tagit emot praktikanter i sina planeringsteam
 • IK Östrias- och Kentys fritidshem som varit arbetsplatsmentorer till unga ledare
 • FoU Centrum på omsorgskontoret i Linköpings kommun som sett möjligheterna med Ledarskapsakademin och integrerat projektet som en del av EU-projekt Prime.

Fakta

Ledarskapsakademins program är framtaget tillsammans med KFUM och Linköpings idrottsförbund och innehåller fyra delar:

 • Kulturkunskap
 • Mitt uppdrag som ledare för barn och unga
 • Idrottens värdegrund
 • Äventyrspedagogik

Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum

Faktaansvarig: Matti Leijon

Relaterad information

Barn av olika härkomst som skrattar tillsammans

Fler goda exempel

 • Tuff och rolig sport som fostrar ledare

  Brottningsmatcher, hårda kollisioner och tuffa kamper. Lag mot lag, man mot man. Med en boll. I en båt. Inomhus i bassäng med slätt vatten, eller utomhus i öppet vatten med vind och vågor.
 • Träning fungerar på alla språk

  Kateryna Pereverziera sätter sig i benpressen, maskinen som stärker benens fram- och baksida. – Ett, två, tre … när jag räknar repetitioner så kan jag stänga av andra tankar en stund, säger hon.
 • Discgolf är roligt och nyttigt - dygnet runt

  I Grebo har discgolfen blivit något av en folkrörelse. På den tolv hål långa banan avverkas närmare 10 000 mil om året – till fots. – Folk kommer hit från hela länet för att spela, säger Pontus Henriksson, föreningens kassör.
 • ”Det är våra ungar det handlar om!”

  Fler barn i rörelse. Med det tydliga målet i sikte höjer Mjölby kommun summan för föreningsbidrag med 1,5 miljoner och arbetar samtidigt för att skapa ett närmare samarbete med ortens idrottsföreningar. - Vi har ju alla samma intresse, säger Kristin Kellander (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Det är våra ungar det handlar om!
 • Landsbygdens föreningar förenar

  Idrotten är en engagerande kraft. Inte minst på landsbygden där föreningen kan vara ett nav i den sociala samvaron. Västra Harg är ett lysande exempel och medlemmarna berättade om verksamheten när RF-Sisu och Länsstyrelsen kallade till årets upplaga av Idrottens dag.
 • Bara fördelar med gåfotboll

  Vilken är den största gemensamma nämnaren mellan idrottsföreningar och pensionärsföreningar i Sverige? Just det – gåfotboll. Den snabbast växande idrotten i landet just nu.