satt-ostergotland-i-rorelse

Region Östergötland

Sätt Östergötland i rörelse

Röster från The Active day

– För oss handlar det väldigt mycket om det vardagsnära friluftslivet. På Folkhälsomyndigheten prioriterar vi inte att få fler att vandra i Sarek, eftersom det endast är några få som får del av det. Men om vi kan få fler att ha tillgång till skog i närheten där du bor så kan det påverka folkhälsan positivt, säger Kajsa Mickelson, Folkhälsomyndigheten.

– Naturen har både psykiska och fysiska fördelar som vi skulle vilja att fler fick ta del av. Ett av de största problemen i folkhälsan idag är den psykiska ohälsan och ett ökat stillasittande framförallt bland unga, och en ökad tillgång till ett aktivt friluftsliv skulle kunna påverka den situationen, säger Kajsa.

– Urbaniseringen är en annan trend som utmanar oss eftersom det finns många fördelar med att fler kan bo på samma yta. Samtidigt vill vi inte att urbaniseringen stjäl delar av det friluftsliv och skogsparkområden som finns i tätorten, så där måste vi tänka klokt, säger Kajsa.

Vad kan The Active day bidra med?

– Hela folkhälsopolitiken bygger på ett tvärsektoriellt tänkande. Ingen aktör kan ensam lösa folkhälsoproblemen som vi har, utan vi måste alla hjälpas åt där vi befinner oss. En sådan här dag är ett utmärkt sätt att mötas och bättre förstå varandra och tillsammans hitta vägar framåt för att samverka.

– Vårt mål handlar om att koppla friluftsliv till folkhälsa och till exempel se på friluftsliv som en arena för fysisk aktivitet. Det hoppas vi att fler ska ta till sig i sin planering när de handlägger friluftsområden, avslutar Kajsa Mickelsson.

– Målet med dagen för oss är att vi ska kunna få idéer och input från de här övningarna och att vi ska kunna använda något av det konkret i hälso- och sjukvården, säger Robin Jarl från Fysioterspeuterna.

— Vårt fokus ligger på barn unga och att komma in tidigt så där hoppas jag att vi kan få fler idéer. Vi vet ju att fysisk aktivitet även påverkar den mentala hälsan så där har vi mycket att vinna, fortsätter Robin.

Maja Björkebäck och Lisa Bergström kommer från Utbildningsförvaltningen och Kultur-och fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun.

– Det har varit en intensiv dag! Jag tycker att vi kunde ha ställt upp några gånger eftersom även vi behöver röra på oss, säger Maja glatt.

– I Jönköping har vi en plan för idrott och en plan för friluftsliv så där har vi krokat arm och försöker arbeta mer gemensamt. Den här dagen tänkte vi använda just för att få inspiration och idéer till hur det samarbetet kan utvecklas, säger Lisa.

Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum
Faktaansvarig: Matti Leijon

Senast uppdaterad

Besök från Folkhälsomyndigheten

Kajsa Mickelsson, från Folkhälsomyndigheten besöker The Active day i rollen som en av problemägarna och är där för att bevaka ämnet friluftsliv för bättre folkhälsa.

Fler goda exempel

 • Brokind – det lilla samhället med den stora föreningen

  I det lilla samhället Brokind utanför Linköping bor det drygt 520 personer. Av dem är 507 medlemmar i Brokinds IF. En förening som växt från fyra till tio sektioner på tre år. Nyligen fick föreningen Linköpings kommuns pris på Topp100-galan.
 • Digital ledsagning underlättar träning

  Tekniken är fantastisk, men den kan inte ersätta den mänskliga hjälpen. Kombinationen däremot, kan skapa förutsättningar för personer med synnedsättning att röra på sig på mer lika villkor som andra.
 • Activate lockar till rörelse och gemenskap

  Det sjuder av aktivitet vid spontanidrottsplatsen i Charlottenborg i Motala. Studiefrämjandet, Friluftsfrämjandet och RF-SISU har avslutning på vårens studiecirkel i satsningen Activate, och har samtidigt bjudit in nya familjer i området för att berätta om projektet. Syftet är få fler att engagera sig i det lokala föreningslivet och upptäcka glädjen i att aktivera sig tillsammans.
 • "Lev livet som vore det en vandringsled"

  Nu finns ännu ett sätt att uppleva Östgötaleden – i bokform. Löparen Lisa Ring från Linköping har formulerat sina känslor och tankar för alla de 150 milen i texter, dikter, bilder och viktiga råd.
 • Life in motion – en dag som påverkar

  En dag av rörelse för ett liv i rörelse. När Linköpings Parasportförening bjöd in politiker, verksamhetschefer, fysioterapeuter och regionsanställda till föreningshuset Fontänen för att visa upp verksamheten och projektet Life in motion, blev det tydligt hur viktig idrotten är – inte bara för kroppen utan också för social samvaro med mycket glädje och värme.
 • Höga ambitioner i Motalas nya idrottspolitiska plan

  – Det här är ryggraden som vi väntat på. Superviktig! Så säger kultur- och fritidschef Hannah Gruffman om Motala kommuns nya idrottspolitiska plan. I minst fyra år framåt ska den utgöra stommen för arbetet med fokus på utveckling, inkludering och jämställdhet.