satt-ostergotland-i-rorelse

Höga ambitioner i Motalas nya idrottspolitiska plan

– Det här är ryggraden som vi väntat på. Superviktig! Så säger kultur- och fritidschef Hannah Gruffman om Motala kommuns nya idrottspolitiska plan. I minst fyra år framåt ska den utgöra stommen för arbetet med fokus på utveckling, inkludering och jämställdhet.

Ett levande föreningsliv där människor känner engagemang och gemenskap bidrar till tryggheten i samhället. Dessutom finns ett samband mellan idrott och tillväxt, och mellan invånarnas hälsoläge och kommunens utveckling. Detta slås fast i inledningen av Motalas nya idrottspolitiska plan.

– Det kan med andra ord inte nog poängteras hur viktigt det är att skapa förutsättningar för olika former av träning och rörelse. Steget från att sitta still till att röra på sig ska vara Textlätt, säger Hannah Gruffman.

Frihet, kraft och ansvar

Det är inte utan stolthet i rösten som hon beskriver det gedigna arbetet med planen. Det mesta har skett under hösten 2021 och planen har sedan vandrat runt i kommunala instanser och slutligen antagits av kommunfullmäktige. Ett viktigt steg förstås.

– På tjänstemannasidan kan vi nu se planen som ett verktyg för vår vardag. Den ger oss struktur, frihet, kraft och ansvar. Vi kan helt enkelt luta oss mot den och ta snabba beslut.

Så vad står på tur? Ja, förutsättningarna i Motala är goda och såväl naturen med skog och sjöar, som redan befintliga idrottsplatser ger fina möjligheter att bygga vidare på.

– Egenidrotten har vuxit enormt de senaste åren, inte minst på grund av pandemin, fortsätter Hannah. Där måste vi vara aktiva från kommunens sida och se till att förvalta de spontanidrottsplatser som nyttjas idag, samt skapa nya där behoven finns.

Betydelse i budgetarbetet

Det betyder att motionsspår ska rustas upp, att fler utegym och andra spontanidrottsplatser ska anläggas och att allmänheten ska beredas gott om tid på isbanorna. Bland mycket annat.

– Vi kommer att titta noga på var vi gör mest nytta så att skattepengarna används på bästa sätt. Eftersom kommunfullmäktige antagit planen vet vi att vi har politikerna bakom oss och nu hoppas och tror jag att den ska ligga till grund i budgetarbetet inför 2022, 2023 och åren därefter, säger Hannah.

Jämställdhet prioriteras

I den idrottspolitiska planen poängteras vikten av jämställdhet och inkludering. Det är ett känt faktum att flickor halkar efter och inte rör på sig lika mycket som pojkar, oavsett ålder.

– Här kan vi faktiskt göra en hel del konkreta insatser, säger Hannah. De flesta spontanidrottsplatser som finns är tyvärr byggda för killar och deras idrottande och när det är dags att rusta upp ska vi tänka nytt. Fotbollsplanerna är viktiga men de bygger in ojämställdhet. Här tar killarna över. Vi kan till exempel engagera lokala föreningar i området så att de stöttar tjejer som vill spela fotboll och ser till att de får sina egna tider där de inte blir undanskuffade.

– En annan åtgärd är att vi kan skapa platser med mjuka underlag som lockar till aktiviteter som både flickor och pojkar gillar, till exempel dans, gymnastik och styrketräning. Här kan vi bygga in högtalare som man kan koppla in sig på och spela musik. Det ska vara upplyst och kännas tryggt att gå till en idrottsplats och vi ska se till att placera dem i direkt närhet till där människor bor. Det finns mycket att göra och det gäller att vi lyssnar på målgruppen.

Viktig hörnpelare

I det omfattande arbetet är föreningslivet en extremt viktig hörnpelare. Bland annat står det i den idrottspolitiska planen att föreningar som ordnar aktiviteter utanför den ordinarie verksamheten ska erbjudas stöd.

– Det betyder att vi vill stötta en förening som till exempel ordnar sommarläger för ungdomar. De som gör något extra helt enkelt, säger Hannah.

– Två tydliga exempel är Motalas boxningsklubb som ansökte om pengar för att köpa en soffa. Den ställde de utanför träningslokalen så att barnen kan komma direkt från skolan och sitta där med sina läxor innan träningen börjar. Och en av hundklubbarna som har gjort besök i ett av Motalas socioekonomiskt utsatta områden för att barnen ska få leka med hundarna. Sådant är viktigt att uppmuntra.

Skola i demokrati

I dag råder lokalbrist i Motala och flera föreningar har barn och ungdomar på kö.

– Det måste vi lösa, säger Hannah. Jag har känt mig lite oroad för att föreningslivets betydelse inte tas på allvar. Vi kan inte nog understryka hur viktigt det är att barn får vara med i organiserade föreningar, det handlar om uppfostran och att skolas i hur demokrati fungerar. Och förstås om vänskap.

– Många sitter bara hemma, utan att röra på sig och utan sällskap. Det är när vi människor kommer ut, träffas och pratar med varandra som det händer saker. Det är så vi bygger Motala!

Mark Henriksson, kommunstyrelsens ordförande (M) håller med.

– Idrotten är viktig för våra medborgare sett ur så många perspektiv. Folkhälsa och rörelse, integration och inkludering, en meningsfull fritid och även marknadsföring för Motala kommun. Vi ser att idrott är en brobyggare för samhället där fler och fler kan mötas för att skapa en större gemenskap.

– Därför är jag mycket nöjd med att vi i och med den idrottspolitiska planen nu har tagit ett helhetsperspektiv för utvecklingen framåt, säger han.

Stolt och förväntansfull

Nu ska alltså den Idrottspolitiska planen fungera som ett stöd och en riktlinje i det hälso- och rörelsefrämjande arbetet i en mandatperiod.

– Därefter sammanfattar vi vad vi har åstadkommit, gör en ny plan efter de förutsättningar som gäller då och fortsätter vårt viktiga arbete. Jag är både stolt och förväntansfull, säger Hannah Gruffman.

Text: Anna Lindén, Granit PR och kommunikation.

Ett viktigt steg i Motala

Ett utomhusgym vid vattnet i Motala

Motalas idrottspolitiska program innebär bland annat att motionsspår ska rustas upp och att fler utegym ska anläggas.

Hanna Gruffman, kultur- och fritidschef i Motala kommun, är stolt över arbetet med den idrottspolitiska planen.

– Idrotten är viktig för våra medborgare sett ur så många perspektiv, säger Mark Henriksson, kommunstyrelsens ordförande (M).

Fler goda exempel

 • Tuff och rolig sport som fostrar ledare

  Brottningsmatcher, hårda kollisioner och tuffa kamper. Lag mot lag, man mot man. Med en boll. I en båt. Inomhus i bassäng med slätt vatten, eller utomhus i öppet vatten med vind och vågor.
 • Träning fungerar på alla språk

  Kateryna Pereverziera sätter sig i benpressen, maskinen som stärker benens fram- och baksida. – Ett, två, tre … när jag räknar repetitioner så kan jag stänga av andra tankar en stund, säger hon.
 • Discgolf är roligt och nyttigt - dygnet runt

  I Grebo har discgolfen blivit något av en folkrörelse. På den tolv hål långa banan avverkas närmare 10 000 mil om året – till fots. – Folk kommer hit från hela länet för att spela, säger Pontus Henriksson, föreningens kassör.
 • ”Det är våra ungar det handlar om!”

  Fler barn i rörelse. Med det tydliga målet i sikte höjer Mjölby kommun summan för föreningsbidrag med 1,5 miljoner och arbetar samtidigt för att skapa ett närmare samarbete med ortens idrottsföreningar. - Vi har ju alla samma intresse, säger Kristin Kellander (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Det är våra ungar det handlar om!
 • Landsbygdens föreningar förenar

  Idrotten är en engagerande kraft. Inte minst på landsbygden där föreningen kan vara ett nav i den sociala samvaron. Västra Harg är ett lysande exempel och medlemmarna berättade om verksamheten när RF-Sisu och Länsstyrelsen kallade till årets upplaga av Idrottens dag.
 • Bara fördelar med gåfotboll

  Vilken är den största gemensamma nämnaren mellan idrottsföreningar och pensionärsföreningar i Sverige? Just det – gåfotboll. Den snabbast växande idrotten i landet just nu.