satt-ostergotland-i-rorelse

Region Östergötland

Sätt Östergötland i rörelse

Neuroförbundet verkar för träning på lika villkor

Den som fått en neurologisk diagnos behöver kunskap om hur man kan fortsätta leva ett aktivt liv. Många neurologiska sjukdomar innebär normal (samma) livslängd, men vi måste arbeta aktivt med träning och livslång rehabilitering. Rehabilitering med olika intensitet i ständigt varvade perioder (medicinering) för att få bra livskvalitet.

Att vara aktiv är lättare sagt än gjort, när kroppen inte fungerar som man är van vid. För den som levt ett aktivt liv innan, är det lättare och mer naturligt att fortsätta göra det. Men för många krävs en extra ansträngning att komma iväg och då är det lätt att bli sittande hemma istället.

– Håller man sig aktiv undviker man risken att försämras i sina funktioner, något som annars är vanligt bland neurologiskt sjuka, säger Marie Bager, ordförande i Neuroförbundets lokalförening i Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik.

De vanligaste neurologiska sjukdomarna är MS och stroke. Stroke drabbar oftast äldre, medan MS drabbar även yngre personer, ofta mitt i livet.

– Man kanske har familj, karriär och ett aktivt socialt liv. Plötsligt fungerar man inte som tidigare, och måste kanske dra ner på tempot både på jobbet och i livet. Då är det viktigt att hitta träningsformer som fungerar, säger Marie.

Neuroförbundet erbjuder anpassad träning i samverkan med olika föreningar och verksamheter.

– Tanken är att du ska kunna hitta träningsformer som fungerar även om du har problem att gå eller röra vissa kroppsdelar. Det kan innebära att vi behöver hjälpmedel för att våra medlemmar ska kunna ta sig i och ur bassängen, eller kanske en lift för att ta sig upp på hästen.

Neuroförbundet samarbetar med olika föreningar och kan på så sätt erbjuda exempelvis vattengympa, yoga, rytmikträning, och nu senast även ridning och en anpassad gångstig.

– Gångstigen ”En gång för alla” är resultatet av ett samarbete vi hade med Söderköpings orienteringsklubb och Söderköpings kommun, vilket vi är så glada för. Tack vare den kan fler komma ut i skog och mark, och det finns även en anpassad grillplats och ett delvis anpassat utegym, berättar Marie.

Gångstigen är en kilometer lång och har fast underlag för att man ska kunna använda rullstol eller rullator, och den har sittbänkar var 100:e meter.

Förutom vanlig träning erbjuder förbundet även sång -och rytmikträning, talträning och måleri.

– Sång och rytmik kanske en del inte räknar som träning, men för den som haft en stroke kan det vara lättare att sjunga än att tala, säger Marie.

Träningen innebär inte bara att diagnosen hålls i schack och att kroppen bibehåller sina funktioner. Det innebär också att många andra följdsjukdomar som exempelvis diabetes och högt blodtryck kan undvikas.

– Att bli sittande innebär ofta onödig ohälsa, även om anledningen till att man tycker det är svårt att röra på sig kanske är mer förståelig, säger Marie. Men genom att träffa andra i samma situation uppmuntras man att fortsätta. Det märks ju att det ger resultat!

Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum
Faktaansvarig: Matti Leijon

Senast uppdaterad

Neuroförbundet

Porträtt Marie Bager
Marie Bager, ordförande Neuroförbundets lokalförening i Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik

Fler goda exempel

 • Brokind – det lilla samhället med den stora föreningen

  I det lilla samhället Brokind utanför Linköping bor det drygt 520 personer. Av dem är 507 medlemmar i Brokinds IF. En förening som växt från fyra till tio sektioner på tre år. Nyligen fick föreningen Linköpings kommuns pris på Topp100-galan.
 • Digital ledsagning underlättar träning

  Tekniken är fantastisk, men den kan inte ersätta den mänskliga hjälpen. Kombinationen däremot, kan skapa förutsättningar för personer med synnedsättning att röra på sig på mer lika villkor som andra.
 • Activate lockar till rörelse och gemenskap

  Det sjuder av aktivitet vid spontanidrottsplatsen i Charlottenborg i Motala. Studiefrämjandet, Friluftsfrämjandet och RF-SISU har avslutning på vårens studiecirkel i satsningen Activate, och har samtidigt bjudit in nya familjer i området för att berätta om projektet. Syftet är få fler att engagera sig i det lokala föreningslivet och upptäcka glädjen i att aktivera sig tillsammans.
 • "Lev livet som vore det en vandringsled"

  Nu finns ännu ett sätt att uppleva Östgötaleden – i bokform. Löparen Lisa Ring från Linköping har formulerat sina känslor och tankar för alla de 150 milen i texter, dikter, bilder och viktiga råd.
 • Life in motion – en dag som påverkar

  En dag av rörelse för ett liv i rörelse. När Linköpings Parasportförening bjöd in politiker, verksamhetschefer, fysioterapeuter och regionsanställda till föreningshuset Fontänen för att visa upp verksamheten och projektet Life in motion, blev det tydligt hur viktig idrotten är – inte bara för kroppen utan också för social samvaro med mycket glädje och värme.
 • Höga ambitioner i Motalas nya idrottspolitiska plan

  – Det här är ryggraden som vi väntat på. Superviktig! Så säger kultur- och fritidschef Hannah Gruffman om Motala kommuns nya idrottspolitiska plan. I minst fyra år framåt ska den utgöra stommen för arbetet med fokus på utveckling, inkludering och jämställdhet.