satt-ostergotland-i-rorelse

Region Östergötland

Sätt Östergötland i rörelse

2021 är Friluftslivets år – Luften är Fri

I år drar Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv igång Friluftslivets år. Under parollen Luften är fri! vill de inspirera folk att ta sig ut i naturen.

– Det finns bara positiva effekter med friluftsliv. Du får frisk luft, rörelse och avkoppling av att vara ute i naturen. Det ger också positiva effekter på hälsan, säger Maria Flink, friluftssamordnare på Länsstyrelsen i Östergötland.

Under 2020 har naturen blivit allas nya mötesplats och intresset för naturen och friluftsliv har ökat. Det märks till exempel på de platser där Länsstyrelsen mäter antalet besökare med besöksräknare.

– Vi har sett en markant ökning. Antalet som söker information kring friluftsliv har ökat under året, och vi ser det också genom fyllda parkeringar och papperskorgar, säger Maria Flink.

Luften är Fri är ett projekt som inte bara syftar till att få fler människor att prova friluftsliv, utan även att nå ut till nya grupper, till exempel ovana friluftsbesökare. Ovan kan man vara på olika sätt. Man kan vara ovan att vara utomhus, van att vara i naturen men ovan i den svenska naturen. Man definierar själv om man är ovan eller inte, förklarar Maria.

– Från Länsstyrelsens håll, och uppmaningen till de aktörer som samverkar i länet, är att tänka brett. Vi måste söka upp de ovana i andra kanaler än där vi brukar, säger Maria.

Luften är fri har också en webbsida med samma namn, www.luftenarfri.nu där hela årets planering finns samlad i en aktivitetskalender, där alla arrangörer kan lägga upp sin aktivitet inriktad på olika målgrupper.

– Att nå de som redan är intresserade är lätt, de söker  själva upp information och aktiviteter. Men för den som inte brukar ge sig ut i naturen finns det många hinder att övervinna. Ett av hindren för många ovana är att de inte vet var de kan utöva friluftsliv. Genom att visa på bra områden och aktiviteter skapar det möjligheter för fler att hitta ut, säger Maria.

För att nå ovana besökare, där bland barn i årskurs 4-6 samt personer med utländsk bakgrund, sker samverkan med aktörer som vanligtvis når målgruppen.

– Projektet innefattar ett stort antal aktörer som samverkar med varandra, däribland Länsstyrelserna. I Östergötland ingår kommunerna, Region Östergötland och olika friluftsorganisationer, turistföretag och idrottsföreningar, säger Maria.

Länsstyrelsen Östergötland ansvarar för att samordna friluftsfrågorna i länet och ser Friluftslivets år som ett bra initiativ för att nå ut till aktörer och allmänheten. Maria Flink, friluftsamordnare i Östergötland, nämner utöver hälsofördelar att vi också värnar mer om naturen ju mer vi är ute i den. Under rådande samhällssituation är en tur i naturen också ett passande alternativ.

Senast uppdaterad

Naturen som mötesplats

– Antalet som söker information kring friluftsliv har ökat under året, säger Maria Flink, friluftssamordnare på Länsstyrelsen i Östergötland.

Två barn klättrar på ett berg i skogen

Mer information om projektet finns på www.luftenarfri.nu Länk till annan webbplats.

Fler goda exempel

 • Brokind – det lilla samhället med den stora föreningen

  I det lilla samhället Brokind utanför Linköping bor det drygt 520 personer. Av dem är 507 medlemmar i Brokinds IF. En förening som växt från fyra till tio sektioner på tre år. Nyligen fick föreningen Linköpings kommuns pris på Topp100-galan.
 • Digital ledsagning underlättar träning

  Tekniken är fantastisk, men den kan inte ersätta den mänskliga hjälpen. Kombinationen däremot, kan skapa förutsättningar för personer med synnedsättning att röra på sig på mer lika villkor som andra.
 • Activate lockar till rörelse och gemenskap

  Det sjuder av aktivitet vid spontanidrottsplatsen i Charlottenborg i Motala. Studiefrämjandet, Friluftsfrämjandet och RF-SISU har avslutning på vårens studiecirkel i satsningen Activate, och har samtidigt bjudit in nya familjer i området för att berätta om projektet. Syftet är få fler att engagera sig i det lokala föreningslivet och upptäcka glädjen i att aktivera sig tillsammans.
 • "Lev livet som vore det en vandringsled"

  Nu finns ännu ett sätt att uppleva Östgötaleden – i bokform. Löparen Lisa Ring från Linköping har formulerat sina känslor och tankar för alla de 150 milen i texter, dikter, bilder och viktiga råd.
 • Life in motion – en dag som påverkar

  En dag av rörelse för ett liv i rörelse. När Linköpings Parasportförening bjöd in politiker, verksamhetschefer, fysioterapeuter och regionsanställda till föreningshuset Fontänen för att visa upp verksamheten och projektet Life in motion, blev det tydligt hur viktig idrotten är – inte bara för kroppen utan också för social samvaro med mycket glädje och värme.
 • Höga ambitioner i Motalas nya idrottspolitiska plan

  – Det här är ryggraden som vi väntat på. Superviktig! Så säger kultur- och fritidschef Hannah Gruffman om Motala kommuns nya idrottspolitiska plan. I minst fyra år framåt ska den utgöra stommen för arbetet med fokus på utveckling, inkludering och jämställdhet.