satt-ostergotland-i-rorelse

Region Östergötland

Sätt Östergötland i rörelse

Idrottspolitiskt program ska göra fler aktiva hela livet

Idrotten är på en intressant utvecklingsresa just nu, där gamla invanda mönster ifrågasätts och där vi måste tänka i nya banor för att komma vidare.

– Vårt idrottspolitiska program ska stötta den utvecklingen.

Det säger Andreas Hagström, idrottsutvecklingschef i Linköpings kommun. Tjänsten tillsattes i höstas som del i Idrottsenheten under Kultur- och fritid. Enheten arbetar bland annat med att ta fram underlag för de bidrag som kommunen ger till föreningslivet, planera för nya anläggningar och på olika sätt stimulera invånarna i Linköping att vara aktiva hela livet. Nu har enheten tagit fram det idrottspolitiska programmet som ett styrdokument för att de kommunala verksamheterna ska hänga med på resan.

– Vi har tittat på hur fördelningen ser ut och vad forskningen säger om vårt idrottande, och det finns jättemycket vi kan göra för att få fler aktiva hela livet. Vare sig vi gillar att spontanidrotta eller röra på oss i organiserad form, så behöver idrotten bli tillgänglig för fler, konstaterar han.

Tillgänglighet för fler

Tillgänglig för fler innebär tre viktiga ställningstaganden; att vara aktiv hela livet, att vara aktiv oavsett kön och att arbeta med inkludering.

– Idrottsföreningarna har historiskt sett byggt upp idrotten efter mycket traditionella normer, där pojkar och flickor delas upp tidigt. Det är en av få arenor i samhället där det fortfarande är accepterat. På grund av de normer vi haft, har detta gynnat pojkarnas idrottande, framför flickornas. Det är ett synsätt som vi måste förändra genom att se på idrott på ett nytt sätt.

Rörelseförståelse ett nyckelbegrepp

Det finns många nya tankar inom idrottsrörelsen just nu, berättar Andreas. En viktig inspiration kommer från teorier om Physical literacy eller rörelseförståelse, som många valt att kalla begreppet på svenska.

– Rörelseförståelse kan liknas vid läsförståelse och handlar om att vi behöver tillägna oss olika typer av rörelse för att få så bra förutsättningar som möjligt. Ju fler sätt att röra oss på, desto större blir vårt rörelseförråd. Det skulle kunna liknas vid vårt ordförråd, fast för kroppen, förklarar Andreas.

Genom att se på idrott och fysisk aktivitet som legobitar som bidrar till vårt rörelseförråd, kan man lättare förstå hur viktigt det är med allsidig träning, möjlighet att prova olika saker och att inte dela upp träningen i olika grupper, utan uppmuntra samtränad idrott i högre utsträckning.

Mer jämställd idrott gagnar alla

Andreas menar att alla skulle tjäna på att utveckla idrotten i en mer jämställd riktning. Det handlar i botten om att skapa förutsättningar som gagnar alla – både elitsatsningen och den breda idrotten.

– Många tror att devisen Aktiv hela livet framför allt främjar fysisk aktivitet för en bred allmänhet, att det inte skulle gälla elitidrotten. Men det har visat sig att de som satsar på att ge fler bitar i rörelseförrådet ökar chanserna både att bli sitt bästa jag OCH att bli bäst i världen. Det är samma väg!

Det finns många praktiska exempel som visar vilken otjänst vi gör oss själva när vi delar upp idrottandet mellan olika kön.– Ta golf till exempel. Varför finns det herr och damklubbor, när allt som skiljer är längd och styvhet? I bandy finns det inte ens utrustning för damer, vilket såklart inte bjuder in till samträning, konstaterar Andreas.

Flickor förlorar på könsuppdelad idrott

Forskning visar att det framför allt är flickor som förlorar på uppdelningen.

– Så fort vi delar upp idrottandet mellan könen så får flickorna med sig färre bitar i sitt rörelseförråd. Det här är sådant som vi lyfter fram i programmet och som vi vill förändra, konstaterar Andreas.

Synsättet fungerar också för stadsplanering. Genom att kritiskt studera hur idrottsanläggningarna ser ut och vilka de riktar sig mot, hoppas Andreas att Linköping ska börja skapa aktivitetsparker som är tilltalande för alla.

– Det finns något som kallas feministisk stadsplanering, som jag tycker har många intressanta tankar. Bygger vi stadskärnor och aktivitetsparker där vi särskilt tar hänsyn till att flickor och kvinnor trivs, så har det visat sig att även pojkar och män trivs.

Det som kommer att hända framöver är att Andreas och hans kollegor från idrottsenheten ska träffa föreningslivet och tjänstepersoner från kommunens olika förvaltningar för att just diskutera hur förändringarna ska gå till.

– När man börjar se på fysisk aktivitet och idrott på det här breda sättet som vi gör i programmet Aktiv hela livet, så öppnar sig en värld av möjligheter och samarbetsparter. Det ska bli intressant att se hur det kommer påverka våra olika verksamheter framöver, avslutar Andreas Hagström.

 

Publicerat: 31 januari, 2017Textansvarig: Sofie Drake af HagelsrumFaktaansvarig: Matti Leijon

Senast uppdaterad

Fakta om Aktiv hela livet

Flera barn med badmössa och simglasögon i en inomhussimbassäng

Aktiv hela livet är ett idrottspolitiskt program, som är tänkt att vara ledstjärna för kommunens verksamheter.

Programmet syftar till att tydliggöra vilken viljeinriktning och utveckling kommunen vill se för att, tillsammans med föreningsliv och andra aktörer, skapa möjlighet för alla linköpingsbor att vara fysiskt aktiva hela livet.

Programmet antogs i Kultur- och fritidsnämnden den 19 april 2018 och ska under våren vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

Fler goda exempel

 • Brokind – det lilla samhället med den stora föreningen

  I det lilla samhället Brokind utanför Linköping bor det drygt 520 personer. Av dem är 507 medlemmar i Brokinds IF. En förening som växt från fyra till tio sektioner på tre år. Nyligen fick föreningen Linköpings kommuns pris på Topp100-galan.
 • Digital ledsagning underlättar träning

  Tekniken är fantastisk, men den kan inte ersätta den mänskliga hjälpen. Kombinationen däremot, kan skapa förutsättningar för personer med synnedsättning att röra på sig på mer lika villkor som andra.
 • Activate lockar till rörelse och gemenskap

  Det sjuder av aktivitet vid spontanidrottsplatsen i Charlottenborg i Motala. Studiefrämjandet, Friluftsfrämjandet och RF-SISU har avslutning på vårens studiecirkel i satsningen Activate, och har samtidigt bjudit in nya familjer i området för att berätta om projektet. Syftet är få fler att engagera sig i det lokala föreningslivet och upptäcka glädjen i att aktivera sig tillsammans.
 • "Lev livet som vore det en vandringsled"

  Nu finns ännu ett sätt att uppleva Östgötaleden – i bokform. Löparen Lisa Ring från Linköping har formulerat sina känslor och tankar för alla de 150 milen i texter, dikter, bilder och viktiga råd.
 • Life in motion – en dag som påverkar

  En dag av rörelse för ett liv i rörelse. När Linköpings Parasportförening bjöd in politiker, verksamhetschefer, fysioterapeuter och regionsanställda till föreningshuset Fontänen för att visa upp verksamheten och projektet Life in motion, blev det tydligt hur viktig idrotten är – inte bara för kroppen utan också för social samvaro med mycket glädje och värme.
 • Höga ambitioner i Motalas nya idrottspolitiska plan

  – Det här är ryggraden som vi väntat på. Superviktig! Så säger kultur- och fritidschef Hannah Gruffman om Motala kommuns nya idrottspolitiska plan. I minst fyra år framåt ska den utgöra stommen för arbetet med fokus på utveckling, inkludering och jämställdhet.