satt-ostergotland-i-rorelse

Region Östergötland

Sätt Östergötland i rörelse

Physical literacy – begreppet som kan vara nyckeln till rörelseglädje

Kan en bred och väl utvecklad rörelseförmåga påverka fysisk aktivitet genom hela livet? Forskare ser tecken på att vi har en förmåga de kallar Physical Literacy som de ser som nyckeln till motoriken, motivationen och kompetensen att röra sig under hela livet.

– Det handlar alltså om att aktivera människor och genom rörelseskolning öka kompetens och självförtroende hos barn, ungdomar och vuxna så att de kan utöva en eller flera idrotter eller byta idrott eller motionsform när som helst under livsresan. Alltså att hålla alla dörrar öppna.

Det säger Fredrik Gundmark, idrottslärare och medlem i styrelsen för Svenska Budo-och kampsportsförbundet, som just varit på International Physical Literacy Conference i Toronto, Canada.

– Konferensen handlade om begreppet Physical Literacy och hur vi kan använda oss av kunskapen om det för att aktivera människor, säger Fredrik.

På konferensen deltog såväl forskare som representanter från idrotten, sjukvården, skola och kommuner/samhällen. Alla lyfter fram att Physical literacy är ett viktigt begrepp i förståelsen för hur vi kan öka den fysiska aktiviteten och att vi har ett gemensamt ansvar att sätta folk i rörelse för hälsans skull.

– Konferensen var inspirerande men om det är något jag specifikt tar med mig så är det vikten av samordning mellan samhällets olika instanser för att gemensamt jobba med att öka folks Physical Literacy och därmed ge bättre förutsättningar för både idrottsprestationer och ökad hälsa, säger Fredrik.

Fredrik var där som representant för Svenska Budo-och Kampsportsförbundet, så det är där han kommer att arbeta med Physical Literacy i första hand.  Han arbetar med projektet MotoriQ som handlar om att skapa utbildningar och konkret material för en bred idrottsövergripande rörelseinlärning. Materialet vänder sig i första hand till barntränare.

– Genom projektet MotoriQ vill vi jobba med att utveckla rörelseförmågor, kompetens och självförtroende hos barnen så att de får förutsättningar att bli duktiga i den idrott de väljer och finner glädje i att röra sig vare sig det gäller prestations- eller motionsidrott, säger Fredrik.

Begreppet Pysical literacy har ibland översatts till rörelserikedom, men Riksidrottsförbundet kommer även i framtiden använda Physical Literacy. Själv tycker Fredrik att det engelska begreppet är bäst, för att det associerar till övriga förmågor som är viktiga för barns utveckling, så som läsförmåga och matematisk förståelse (literacy och numeracy).

– Trots att skolan idag är mest fokuserad på att läsa och räkna så är fysisk förmåga av största vikt för hälsan. Dessutom finns det tydliga samband mellan rörelse och prestation i skolan, avslutar Fredrik Gundmark.

Här kan du läsa mer om konferensen

Här kan du läsa mer om motoriQ

Publicerat: 31 januari, 2017Textansvarig: Sofie Drake af HagelsrumFaktaansvarig: Matti Leijon

Senast uppdaterad

Rörelse under hela livet

Barn och vuxna i rader i en idrottshall med en budolärare framför sig
Person i budodräkt i en idrottshall med ribbstolar bakom sig

Fler goda exempel

 • Brokind – det lilla samhället med den stora föreningen

  I det lilla samhället Brokind utanför Linköping bor det drygt 520 personer. Av dem är 507 medlemmar i Brokinds IF. En förening som växt från fyra till tio sektioner på tre år. Nyligen fick föreningen Linköpings kommuns pris på Topp100-galan.
 • Digital ledsagning underlättar träning

  Tekniken är fantastisk, men den kan inte ersätta den mänskliga hjälpen. Kombinationen däremot, kan skapa förutsättningar för personer med synnedsättning att röra på sig på mer lika villkor som andra.
 • Activate lockar till rörelse och gemenskap

  Det sjuder av aktivitet vid spontanidrottsplatsen i Charlottenborg i Motala. Studiefrämjandet, Friluftsfrämjandet och RF-SISU har avslutning på vårens studiecirkel i satsningen Activate, och har samtidigt bjudit in nya familjer i området för att berätta om projektet. Syftet är få fler att engagera sig i det lokala föreningslivet och upptäcka glädjen i att aktivera sig tillsammans.
 • "Lev livet som vore det en vandringsled"

  Nu finns ännu ett sätt att uppleva Östgötaleden – i bokform. Löparen Lisa Ring från Linköping har formulerat sina känslor och tankar för alla de 150 milen i texter, dikter, bilder och viktiga råd.
 • Life in motion – en dag som påverkar

  En dag av rörelse för ett liv i rörelse. När Linköpings Parasportförening bjöd in politiker, verksamhetschefer, fysioterapeuter och regionsanställda till föreningshuset Fontänen för att visa upp verksamheten och projektet Life in motion, blev det tydligt hur viktig idrotten är – inte bara för kroppen utan också för social samvaro med mycket glädje och värme.
 • Höga ambitioner i Motalas nya idrottspolitiska plan

  – Det här är ryggraden som vi väntat på. Superviktig! Så säger kultur- och fritidschef Hannah Gruffman om Motala kommuns nya idrottspolitiska plan. I minst fyra år framåt ska den utgöra stommen för arbetet med fokus på utveckling, inkludering och jämställdhet.