satt-ostergotland-i-rorelse

Physical literacy – begreppet som kan vara nyckeln till rörelseglädje

Kan en bred och väl utvecklad rörelseförmåga påverka fysisk aktivitet genom hela livet? Forskare ser tecken på att vi har en förmåga de kallar Physical Literacy som de ser som nyckeln till motoriken, motivationen och kompetensen att röra sig under hela livet.

– Det handlar alltså om att aktivera människor och genom rörelseskolning öka kompetens och självförtroende hos barn, ungdomar och vuxna så att de kan utöva en eller flera idrotter eller byta idrott eller motionsform när som helst under livsresan. Alltså att hålla alla dörrar öppna.

Det säger Fredrik Gundmark, idrottslärare och medlem i styrelsen för Svenska Budo-och kampsportsförbundet, som just varit på International Physical Literacy Conference i Toronto, Canada.

– Konferensen handlade om begreppet Physical Literacy och hur vi kan använda oss av kunskapen om det för att aktivera människor, säger Fredrik.

På konferensen deltog såväl forskare som representanter från idrotten, sjukvården, skola och kommuner/samhällen. Alla lyfter fram att Physical literacy är ett viktigt begrepp i förståelsen för hur vi kan öka den fysiska aktiviteten och att vi har ett gemensamt ansvar att sätta folk i rörelse för hälsans skull.

– Konferensen var inspirerande men om det är något jag specifikt tar med mig så är det vikten av samordning mellan samhällets olika instanser för att gemensamt jobba med att öka folks Physical Literacy och därmed ge bättre förutsättningar för både idrottsprestationer och ökad hälsa, säger Fredrik.

Fredrik var där som representant för Svenska Budo-och Kampsportsförbundet, så det är där han kommer att arbeta med Physical Literacy i första hand.  Han arbetar med projektet MotoriQ som handlar om att skapa utbildningar och konkret material för en bred idrottsövergripande rörelseinlärning. Materialet vänder sig i första hand till barntränare.

– Genom projektet MotoriQ vill vi jobba med att utveckla rörelseförmågor, kompetens och självförtroende hos barnen så att de får förutsättningar att bli duktiga i den idrott de väljer och finner glädje i att röra sig vare sig det gäller prestations- eller motionsidrott, säger Fredrik.

Begreppet Pysical literacy har ibland översatts till rörelserikedom, men Riksidrottsförbundet kommer även i framtiden använda Physical Literacy. Själv tycker Fredrik att det engelska begreppet är bäst, för att det associerar till övriga förmågor som är viktiga för barns utveckling, så som läsförmåga och matematisk förståelse (literacy och numeracy).

– Trots att skolan idag är mest fokuserad på att läsa och räkna så är fysisk förmåga av största vikt för hälsan. Dessutom finns det tydliga samband mellan rörelse och prestation i skolan, avslutar Fredrik Gundmark.

Här kan du läsa mer om konferensen

Här kan du läsa mer om motoriQ

Publicerat: 31 januari, 2017Textansvarig: Sofie Drake af HagelsrumFaktaansvarig: Matti Leijon

Rörelse under hela livet

Barn och vuxna i rader i en idrottshall med en budolärare framför sig
Person i budodräkt i en idrottshall med ribbstolar bakom sig

Fler goda exempel

 • Tuff och rolig sport som fostrar ledare

  Brottningsmatcher, hårda kollisioner och tuffa kamper. Lag mot lag, man mot man. Med en boll. I en båt. Inomhus i bassäng med slätt vatten, eller utomhus i öppet vatten med vind och vågor.
 • Träning fungerar på alla språk

  Kateryna Pereverziera sätter sig i benpressen, maskinen som stärker benens fram- och baksida. – Ett, två, tre … när jag räknar repetitioner så kan jag stänga av andra tankar en stund, säger hon.
 • Discgolf är roligt och nyttigt - dygnet runt

  I Grebo har discgolfen blivit något av en folkrörelse. På den tolv hål långa banan avverkas närmare 10 000 mil om året – till fots. – Folk kommer hit från hela länet för att spela, säger Pontus Henriksson, föreningens kassör.
 • ”Det är våra ungar det handlar om!”

  Fler barn i rörelse. Med det tydliga målet i sikte höjer Mjölby kommun summan för föreningsbidrag med 1,5 miljoner och arbetar samtidigt för att skapa ett närmare samarbete med ortens idrottsföreningar. - Vi har ju alla samma intresse, säger Kristin Kellander (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Det är våra ungar det handlar om!
 • Landsbygdens föreningar förenar

  Idrotten är en engagerande kraft. Inte minst på landsbygden där föreningen kan vara ett nav i den sociala samvaron. Västra Harg är ett lysande exempel och medlemmarna berättade om verksamheten när RF-Sisu och Länsstyrelsen kallade till årets upplaga av Idrottens dag.
 • Bara fördelar med gåfotboll

  Vilken är den största gemensamma nämnaren mellan idrottsföreningar och pensionärsföreningar i Sverige? Just det – gåfotboll. Den snabbast växande idrotten i landet just nu.