satt-ostergotland-i-rorelse

Sluta vuxengissa på hur barn vill aktivera sig

Samverkan, långsiktighet och lyhördhet. Tre nyckelord som formar det viktiga arbetet i Sätt Skåne i rörelse – en nystartad satsning med systerorganisationen i Östergötland som förebild.

Medan Sätt Östergötland i rörelses ledord är jämlik hälsa genom fysisk aktivitet, satsar Skåne i första hand på bättre och mer jämlik hälsa hos barn och unga genom fysisk aktivitet och rörelseglädje.

Helene Henriksson är sakkunnig i fysisk aktivitet i region Skåne och var med och startade Sätt Skåne i rörelse. Hon oroas av den ökade psykiska ohälsan hos yngre personer, men i sin nya roll som hälsostrateg ser hon möjlighet att agera.

– Det är en stor samhällsutmaning, säger hon. Inte bara för att barn och ungdomar sitter alldeles för mycket stilla vid skärmarna numera, utan också för att vi vuxna ligger steget efter när det gäller sociala medier och allt som händer där. Vi måste skapa bättre möjligheter till en meningsfull och rolig fritid med fysisk aktivitet och goda levnadsvanor.

– Det gäller att påverka politiker så att de väljer att göra långsiktiga, hållbara satsningar. Men viktigast av allt är att vi är lyhörda och lyssnar in barnens röster. Vi kan inte vuxengissa på hur de mår eller vad de vill göra, vi måste hitta lösningar tillsammans om vi ska vända den här trenden.

Fyra viktiga metoder

En viktig nyckel till framgång är samverkan.
– Kommunerna, elevhälsan i skolorna, Länsstyrelsen, Friluftsfrämjandet, Bris, BUP, RF Sisu, FIFH parasport … listan kan göras lång och alla har en viktig roll, säger Helene Henriksson.

Bland annat arbetar hon med workshops och kunskapshöjande tematräffar där de olika organisationerna träffas, utbyter erfarenheter och enas om aktiviteter. Inom ramen för Sätt Skåne i rörelse har fyra metoder valts ut, med målet att öka aktivitet hos olika målgrupper.

Dans för hälsa är en forskningsbaserad metod med kravlös dans som leder till ökad självskattad psykisk och fysisk hälsa. I dag finns utbildade instruktörer och dansgrupper i 13 av Skånes kommuner.

Skogshjältarna är en satsning tillsammans med Friluftsfrämjandet där undervisning sker i naturen, för förskoleklasser, årskurs ett till tre och fritidshem. Skogshjälteskolor finns i 16 skånska kommuner.

Aktivitet förebygger och GoFaR finns dagsläget i åtta kommuner. Aktivitet förebygger är en kombination av generella insatser för alla barn på skoltid, samt riktade insatser för att skapa en mer jämlik hälsa. GoFaR är en riktad insats som bygger på metoden Fysisk aktivitet på recept och bedrivs i nära samarbete med elevhälsan.

Rörelsesatsning i skolan är ett nationellt projekt av RF Sisu som finns på 333 skolor i samtliga Skånes 33 kommuner.

– Vi har kommit i gång bra och är tacksamma för det fina samarbetet som pågår, säger Helene Henriksson. Även om vi inte har hållit på så länge så har vi börjat utvärdera arbetet med stöd från Innovation Skåne och Lund och Malmö universitet.

Processledare ger stöd

Ytterligare en viktig nyckel är de punktinsatser som görs i kommunerna med hjälp av regionens anställda processledare.
– Det är en form av implementeringsstöd, säger Helene Henriksson. Processledarna ger konkret hjälp och ser till att olika aktiviteter verkligen kommer i gång ute i kommunerna.

Ger tankeställare

I tjänsten som hälsostrateg är Helenes uppgift att samordna arbetet i Sätt Skåne i rörelse. Men hon tar sig också tid att åka runt till länets olika kommuner för att träffa politiker, tjänstemän, elevhälsa, rektorer och framför allt barnen i deras vardag.

– Många barn och unga uttrycker att de känner sig stressade och har psykosomatiska besvär som huvudvärk, ont i magen och sömnsvårigheter. En del känner sig otrygga och saknar framtidstro, säger hon.

– När jag besöker våra organiserade aktiviteter brukar jag fråga barnen varför de har kommit dit. De svarar ofta att de vill röra på sig, men lika ofta är svaret ”för att träffa er vuxna.” Det ger en tankeställare och en tydlig vink om hur viktigt vårt arbete med att skapa möjligheter för aktiviteter som stärker barns och ungas hälsa är. Vi måste jobba hårt, utvärdera och se till att vi når resultat!

Sätt Skåne i rörelse - Region Skåne Länk till annan webbplats.

Text: Anna Lindén, Granit PR och kommunikation

Sätt Skåne i rörelse

Helene Henriksson med ryggsäck på ryggen.

Helene Henriksson är sakkunnig i fysisk aktivitet i region Skåne. I sin nya roll som hälsostrategi i satsningen Sätt Skåne i rörelse arbetar hon för att förbättra hälsan hos barn och unga genom fysisk aktivitet. ”Många barn uttrycker stress, psykosociala besvär och känsla av otrygghet. Det ger en tankeställare och en tydlig vink om hur viktigt vårt arbete är”, säger hon. (Bild: Privat)

Ryggtavlan på ett barn som sitter på huk.

Vuxna måste lyssna på barn för att ta reda på vad de tycker att rörelseglädje är. (Bild: Pixabay)

Tre barn leker med såpbubblor.

Aktivitet skapar glädje. Nu ska Skånes barn och unga sättas i rörelse. (Bild: Unsplash)

Fler goda exempel

 • Rörelse och mat – en lyckad kombination

  Mat och rörelse är två viktiga delar i projektet Röda tråden på Skönbergaskolan i Söderköping. – Båda sakerna går ju i varandra - mat och fysisk aktivitet är ju avgörande faktorer för barns hälsa och utveckling, berättar pedagogen Pernilla Hertzman på Skönbergaskolan.
 • Varje dag på förskolan är en vitaminkick

  En rödbetsstav kan bli en fin krita om man blöter den lite i ena änden. Gröna bönor är både lena att känna på och jättebra att räkna. Och en morot gör roliga ljud när man tuggar på den. På förskolan Blanka i Vadstena är maten en spännande del av barnens vardag.
 • Lärare och elever tränar tillsammans

  Naturvetenskap, musik och bild och – träning. Det är inriktningen på S:t Lars gymnasium i Linköping. Och det sistnämnda, lite mer oskrivna inslaget, ja det gäller både elever och lärare.
 • Barn har rätt till fysisk aktivitet

  Ängsliga föräldrar gör sina barn en otjänst som skjutsar dem till skolan. – Det leder bara till att barnen rör på sig för lite. Istället ska föräldrar tänka: jag älskar dig, därför ska du gå eller cykla till skolan, säger Anna-Karin Lundqvist, biträdande professor vid Luleå universitet.
 • Det finns hopp för glädje och starka ben

  Föreställ dig 32 422 722 hopp med hopprep. Och vilken motion och glädje alla dessa hopp har gett barn och vuxna i skolor och föreningar runt om i Sverige. Dessa svindlande trettiotvå och en halv miljoner skutt är resultatet av 2022 års Hopprepsskoj. Nu är det dags igen!
 • Generation Pep bjuder på livsviktig webbutbildning

  Sverige ska må bättre. Namnet på Generation Peps nya webbutbildning vittnar om en tuff målsättning. Och det är helt nödvändigt!