satt-ostergotland-i-rorelse

Generation Pep bjuder på livsviktig webbutbildning

Sverige ska må bättre. Namnet på Generation Peps nya webbutbildning vittnar om en tuff målsättning. Och det är helt nödvändigt!

Endast två av tio barn rör sig tillräckligt mycket, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation om 60 minuters pulshöjande aktivitet per dag. Bara ett av tio barn äter tillräckligt av det kroppen behöver, enligt Livsmedelsverkets rekommendationer om hälsosam kost. Men det är inte hos barnen problemen börjar, utan hos vuxna.
Generation Pep lanserar därför utbildningen ”Sverige ska må bättre - en utbildning om barns och ungas hälsa.”

– Vi vill ge alla vuxna i Sverige förutsättningar att vara vägvisare. Oavsett om du är familjemedlem eller möter barn i ditt arbete så ska du ha möjlighet att ta del av den kunskap som finns – helt kostnadsfritt, säger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.

Vill skapa trygghet

– Målet med den timmeslånga webbutbildning är att öka kunskapen hos vuxna så att de känner sig trygga i att driva kost- och rörelsefrågorna vidare, säger Lydia Ersberg, projektledare från Generation Pep.
–De ska känna att de har potential att agera och göra skillnad.

För det är i allra högsta grad dags att agera, fortsätter hon.

– Siffrorna i statistiken om barns aktivitet och kost är beklämmande. Man blir ledsen. Det handlar ju om barnens framtida liv.
– Kan vi hjälpa vuxna att förstå hur allvarlig situationen är och ge dem redskap i arbetet med att främja barns och ungas hälsa så har vi tagit ett viktigt steg på vägen.

Olika förutsättningar

I utbildningen möter kursdeltagarna de fiktiva barnen Oliver och Melissa. De föds samma dag, på samma BB och har samma förutsättningar när livet startar. Men sedan går deras tillvaro åt olika håll. I Melissas familj finns gott om pengar som går till hälsosam mat och till flera olika aktiviteter.

Oliver lever med sin mamma som blir sjukskriven när han är i tidig skolålder. Hon har inte möjlighet att ge Oliver tillräckligt hälsosam mat eller att låta honom fortsätta spela fotboll.

De socioekonomiska skillnaderna i samhället är ett av problemen som tas upp i webbutbildningen.
– Vi jobbar i motvind när det gäller den biten, fortsätter Lydia Ersberg. Både bra mat och medlemskap i föreningar kostar mycket pengar.
– FN:s barnkonvention säger att alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa och till en meningsfull fritid. Tyvärr har inte alla barn i Sverige samma möjligheter att få dessa rättigheter tillgodosedda och här vill vi verkligen se en förändring. En förändring som är nödvändig för att vi ska kunna leva upp till de globala hållbarhetsmålen.

Ändra beteende

I utbildningen ges råd och tips på hur miljöer kan formas där barn kan vara aktiva utan att det innebär en stor kostnad.
– Det handlar mycket om att skapa förutsättningar för barn att vilja och kunna röra på sig i sin vardag och att hälsosam mat ska finnas lättillgängligt. Här måste vi vuxna visa vägen och bli bättre på att involvera barnen. Vi måste få dem att tycka att det är roligt att röra på sig. Och vi måste peppa dem att äta mer grönsaker, till exempel i skolan. Att vi har gratis skolmat i Sverige innebär ju att alla barn har samma förutsättningar att äta ett nyttigt mål om dagen, säger Lydia.

Granskad av forskare

Olivers och Melissas liv fortsätter genom hela utbildningen och det blir tydligt hur mycket bättre Melissa mår även som äldre, hon som haft betydligt bättre förutsättningar till hälsosam kost och fler aktiviteter som ung.

Den fiktiva berättelsen varvas med fakta som är granskad av forskare från Gymnastik och Idrottshögskolan, Göteborgs universitet och Karolinska institutet.

– Utbildningen bygger på evidens, och att den dessutom är lättillgänglig, gratis och utan krav på förkunskaper gör den unik. Vi kommer att kunna nå såväl personal i förskolor och skolor som privatpersoner och ledare i olika föreningar och organisationer, säger Lydia Ersberg.
– Vi har satt ett högt mål och det är både viktigt och nödvändigt. Tillsammans ska vi få Sverige att må bättre!

Utbildningen släpptes den 14 februari 2023 och finns på Generation Peps webbsida Länk till annan webbplats..

Text: Anna Lindén, Granit PR och kommunikation
Bild: Generation Pep

Utbildning för barns och ungas hälsa

Illustration av landskap med hus och kullar. Med vit text på blå botten står det Sverige ska må bättre - en utbildning om barns och ungas hälsa.

”Sverige ska må bättre. En webbutbildning för barns och ungas hälsa” finns på Generation Peps webbsida. Den är gratis och tillgänglig för alla vuxna.

Lydia Ersberg är projektledare från Generation Pep.
– Vi har en hög målsättning med filmen och det är nödvändigt. Siffrorna i statistiken, över hur mycket barn rör sig och hur mycket bra mat de äter, är beklämmande, säger hon.

Illustration av två barn som springer

Olivers och Melissas liv startar med samma förutsättningar. Men ju äldre de blir desto mer skiljer sig deras möjligheter att äta hälsosam kost och att delta i olika aktiviteter. Barnens livsresa skildras i en fiktiv berättelse genom utbildningen.

Fler goda exempel

 • Rörelse och mat – en lyckad kombination

  Mat och rörelse är två viktiga delar i projektet Röda tråden på Skönbergaskolan i Söderköping. – Båda sakerna går ju i varandra - mat och fysisk aktivitet är ju avgörande faktorer för barns hälsa och utveckling, berättar pedagogen Pernilla Hertzman på Skönbergaskolan.
 • Varje dag på förskolan är en vitaminkick

  En rödbetsstav kan bli en fin krita om man blöter den lite i ena änden. Gröna bönor är både lena att känna på och jättebra att räkna. Och en morot gör roliga ljud när man tuggar på den. På förskolan Blanka i Vadstena är maten en spännande del av barnens vardag.
 • Lärare och elever tränar tillsammans

  Naturvetenskap, musik och bild och – träning. Det är inriktningen på S:t Lars gymnasium i Linköping. Och det sistnämnda, lite mer oskrivna inslaget, ja det gäller både elever och lärare.
 • Sluta vuxengissa på hur barn vill aktivera sig

  Samverkan, långsiktighet och lyhördhet. Tre nyckelord som formar det viktiga arbetet i Sätt Skåne i rörelse – en nystartad satsning med systerorganisationen i Östergötland som förebild.
 • Barn har rätt till fysisk aktivitet

  Ängsliga föräldrar gör sina barn en otjänst som skjutsar dem till skolan. – Det leder bara till att barnen rör på sig för lite. Istället ska föräldrar tänka: jag älskar dig, därför ska du gå eller cykla till skolan, säger Anna-Karin Lundqvist, biträdande professor vid Luleå universitet.
 • Det finns hopp för glädje och starka ben

  Föreställ dig 32 422 722 hopp med hopprep. Och vilken motion och glädje alla dessa hopp har gett barn och vuxna i skolor och föreningar runt om i Sverige. Dessa svindlande trettiotvå och en halv miljoner skutt är resultatet av 2022 års Hopprepsskoj. Nu är det dags igen!