satt-ostergotland-i-rorelse

Barn har rätt till fysisk aktivitet

Ängsliga föräldrar gör sina barn en otjänst som skjutsar dem till skolan.
– Det leder bara till att barnen rör på sig för lite. Istället ska föräldrar tänka: jag älskar dig, därför ska du gå eller cykla till skolan, säger Anna-Karin Lundqvist, biträdande professor vid Luleå universitet.

Sedan starten 1966 har folkhälsomålet varit en tydlig ledstjärna för Vätternrundans arbete. I år arrangeras för första gången Vätternrundan Forum den 12–16 juni som samlar politiker, näringsliv, offentliga aktörer, forskare och inte minst cykelbranschen för samhällsaktuella branschseminarier inom en rad områden.

Måndagen hade rubriken Barnens rätt till rörelse med temat aktiv transport till och från skolan. Seminariet leddes av Malin Henriksson, forskare inom mobilitet och rättvisa vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, som också föreläste om behovet av att analysera konsekvenserna för barn inom samhällsplaneringen. En av talarna var Anna-Karin Lundqvist, som presenterade ny forskning som visar att oroliga föräldrar leder till att barn rör på sig för lite.

– Vi måste bryta normen att barn inte kan gå och cykla till skolan. Barn behöver röra på sig minst en timma om dagen och ett bra sätt att nå det målet är att antingen cykla eller gå till skolan, säger Anna-Karin Lindqvist.

Tillsammans med en rad nationella aktörer inom trafiksäkerhet och hälsa har forskare vid Luleå Tekniska Universitet och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Linköping tagit fram rekommendationen att barn ska gå, cykla eller på annat sätt aktivt ta sig till skolan.

Under våren lade forskare vid Luleå tekniska universitet och VTI fram ett förslag till en nationell rekommendation för barns resor till och från skolan. Enligt rekommendationen ska barnen gå eller cykla – helt eller delvis - året om till och från skolan redan från förskoleklass. I början tillsammans med en vuxen, men efterhand kan resorna göras självständigt eller tillsammans med andra barn.

– Rekommendation för barn är en timmas fysisk aktivitet om dagen och det är en liten del som rör på sig så mycket. Tittar man på svenska 15-åringar så är det 14 procent av pojkarna och 9 procent av flickorna som kommer upp i den här mängden. Ett sätt att få ihop den tiden är att använda sig av aktiva transporter till skolan, att antingen gå eller cykla, fortsätter Anna-Karin Lindqvist.

Ett hinder för aktiva skoltransporter är enligt forskarna den rådande normen om att barn inte är mogna att cykla själva före tolv års ålder. Ett annat hinder är föräldrars omsorg om sina barn.

– Föräldrarna älskar sina barn och skjutsar dem till skolan av omsorg, men tyvärr så är det en missriktad omsorg. Istället bör föräldrar tänka – jag älskar dig, därför ska du gå eller cykla till skolan.

– Något som vi försöker städa undan är rekommendationen att barn inte kan cykla själva till skolan förrän de är tolv år. Rekommendationen bygger på gammal forskning från 1960-talet, som inte alls har sin motsvarighet i dag. Det finns trafikmiljöer där en åttaåring själv kan cykla till skolan, på samma sätt som det finns trafikmiljöer där inte ens vuxna bör gå eller cykla.

Sedan 2016 har forskarna jobbat med projektet att få fler barn att gå eller cykla till skolan. I samarbete med kommuner har de bland annat skapat en modell för hur skolor kan arbeta med aktiva skolresor.

Under seminariet deltog också Elin Glad, hälsoprocessledare på Region Östergötland som också jobbar med Sätt Östergötland i rörelse. Hon bekräftade Anna-Karin Lindqvist bild av att unga rör på sig alldeles för lite.

– Vinsterna med fysisk aktivitet är många, både för den enskilde och för samhället i stort. Men vi kan inte lägga ansvaret att börjat röra på sig på barnen, det är möjligen föräldrarnas ansvar. Men också samhället behöver göra mycket mer för att bryta den negativa trenden, säger hon.

Vid seminariet om barns rätt till rörelse deltog också Matti Leijon, Generation Pep och Samuel Williams, Svenska cykelstäder.

Parallellt med måndagens tema om barns rörelse i seminariedelen arrangerade Vätternrundan också barnens egna Skoj-med-hoj-dag med rörelseaktiviteter för barnen och det egna loppet minivättern.

Text: Björn Spjut, Granit PR & Kommunikation

Vätternrundan Forum - Barnens rätt till rörelse

Två av föreläsarna under måndagens seminarium Barnens rätt till rörelse med temat aktiv transport till och från skolan var Matti Leijon, Generation Pep, och Elin Glad, hälsoprocessledare på Region Östergötland som också jobbar med Sätt Östergötland i rörelse.

Några barn kör rullstolsrally.

Parallellt med måndagens Vätternrundan Forum arrangerades barnens egna Skoj-med-hoj-dag med rörelseaktiviteter i Stadsparken i Motala.

Barn spelar fotboll i ett område inhägnat med nät.

Det nya fotbollsspelet panna var populärt att testa på.

Fler goda exempel

 • Rörelse och mat – en lyckad kombination

  Mat och rörelse är två viktiga delar i projektet Röda tråden på Skönbergaskolan i Söderköping. – Båda sakerna går ju i varandra - mat och fysisk aktivitet är ju avgörande faktorer för barns hälsa och utveckling, berättar pedagogen Pernilla Hertzman på Skönbergaskolan.
 • Varje dag på förskolan är en vitaminkick

  En rödbetsstav kan bli en fin krita om man blöter den lite i ena änden. Gröna bönor är både lena att känna på och jättebra att räkna. Och en morot gör roliga ljud när man tuggar på den. På förskolan Blanka i Vadstena är maten en spännande del av barnens vardag.
 • Lärare och elever tränar tillsammans

  Naturvetenskap, musik och bild och – träning. Det är inriktningen på S:t Lars gymnasium i Linköping. Och det sistnämnda, lite mer oskrivna inslaget, ja det gäller både elever och lärare.
 • Sluta vuxengissa på hur barn vill aktivera sig

  Samverkan, långsiktighet och lyhördhet. Tre nyckelord som formar det viktiga arbetet i Sätt Skåne i rörelse – en nystartad satsning med systerorganisationen i Östergötland som förebild.
 • Det finns hopp för glädje och starka ben

  Föreställ dig 32 422 722 hopp med hopprep. Och vilken motion och glädje alla dessa hopp har gett barn och vuxna i skolor och föreningar runt om i Sverige. Dessa svindlande trettiotvå och en halv miljoner skutt är resultatet av 2022 års Hopprepsskoj. Nu är det dags igen!
 • Generation Pep bjuder på livsviktig webbutbildning

  Sverige ska må bättre. Namnet på Generation Peps nya webbutbildning vittnar om en tuff målsättning. Och det är helt nödvändigt!