satt-ostergotland-i-rorelse

Let’s gå – trampa på! Aktiva skoltransporter i Norrbotten

Sätt Östergötland i rörelse fortsätter nosa upp goda exempel utanför länet under rubriken ”Landet runt”. I Norrbotten jobbar man för att öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga under i projektet ”Let’s gå – trampa på” som har spridit sig till nästan alla kommuner i regionen.

– Vi talar om att det är kärlek att inte skjutsa barnen överallt, säger Joanna Hansson, strateg på Folkhälsocentrum, Region Norrbotten.

I Luleå har Luleå tekniska universitet och kommunen samarbetat framgångsrikt sedan 2016 i projektet ”Aktiva skoltransporter”. Det skolbaserade projektet, för att få fler barn och unga att gå eller cykla till skolan, används i många kommuner i Sverige – men i Luleå valde man innovativa vägar för att öka den fysiska aktiviteten.

Nyckelord i arbetet har varit empowerment och gamification, det vill säga att låta eleverna vara delaktiga i utformningen av projektet och att spelifiera transporten till och från skolan. Att exempelvis räkna antalet kilometer och mäta på en karta var ett smart och motiverande sätt för barnen att integrera i undervisningen.

Projektet har, utöver bättre fysisk hälsa, bidragit till förbättrade studieresultat, stärkt kompisskap och ökad självständighet hos barn och forskningen som gjorts har resulterat i flera vetenskapliga publikationer. 

Arbetet i Luleå inspirerade Region Norrbotten att dra igång projektet ”Let’s gå – trampa på” 2019 i samarbete med universitetet.

– Vi kidnappade egentligen ett framgångsrikt koncept och vår roll har varit att sprida det till fler kommuner. Det finns ett problem att lösa, vi har data som säger att barn och unga har för lite fysisk aktivitet, säger Joanna Hansson.

Regionen har en ganska god koll på barn och ungdomars rörelsemönster i Norrbotten. Fakta säger att färre än hälften av barnen i årskurs fyra kommer upp till de rekommenderade 60 minuterna av rörelse per dag. I årskurs sju är det 72 procent som inte når målet. I gymnasiet 74 procent.

Responsen för ”Let’s gå – trampa på” har varit mycket god. Första året var fem kommuner med. Andra året hade det vuxit till tio. Tredje svängen drar igång hösten 2021 och hittills har två nya kommuner hakat på.

– Vi gjorde ett väldigt bra fotarbete inledningsvis, satte strukturer och hittade styrkor och svagheter. Om alla som varit med tidigare fortsätter kan det bli så att 12 av 14 kommuner i Norrbotten är med i höst. Det är jätteroligt, säger Joanna och förklarar det konkreta och enkla upplägget.

Vad man säger ja till är att hushåll i kommunen, som har barn i årskurs 2 och 5, får ta emot ett brev som vänder sig till både barn och föräldrar där vi förklarar problemet och talar om att det är kärlek att inte skjutsa barnen överallt.

I brevet finns även två nyckelringar. En som barnen kan sätta på sin cykel- eller hemnyckel och en som föräldrar kan sätta på bilnyckeln med budskapet ”Let’s gå – trampa på!”. I kommunerna som är med följer man upp med en enkät under elevhälsosamtalen.

– Här kan vi se om den fysiska aktiviteten ökat, vi ställer frågor om hur de tar sig till skolan vår och sommar, höst och vinter. Det är jätteviktigt för våra uppföljningsmöjligheter.

Tredje året startar som sagt i höst och allt talar för att det blir ytterligare tre år. Något Joanna Hansson tycker är väldigt bra.

– Det finns få projekt som handlar om jämlik hälsa i dag. Det här är ett projekt med redan upptrampade stigar där skolan aktivt jobbar med frågan i undervisningen och barnen själva, oavsett hemförhållanden och hur motiverade föräldrar man har, kan vara med på jämlika villkor.

Aktiva skolresor, Luleå tekniska universitet Länk till annan webbplats.

Jag tar mig framåt, Luleå kommun Länk till annan webbplats.

Text: Marcus Nyenger, Granit PR & Kommunikation
Bild: Region Norrbotten/Most Photos

Framgångsrikt koncept

Vit text på rosa botten där det står Let's gå trampa på! Låt barnen cykla och gå till skolan.

Fler goda exempel

 • Rörelse och mat – en lyckad kombination

  Mat och rörelse är två viktiga delar i projektet Röda tråden på Skönbergaskolan i Söderköping. – Båda sakerna går ju i varandra - mat och fysisk aktivitet är ju avgörande faktorer för barns hälsa och utveckling, berättar pedagogen Pernilla Hertzman på Skönbergaskolan.
 • Varje dag på förskolan är en vitaminkick

  En rödbetsstav kan bli en fin krita om man blöter den lite i ena änden. Gröna bönor är både lena att känna på och jättebra att räkna. Och en morot gör roliga ljud när man tuggar på den. På förskolan Blanka i Vadstena är maten en spännande del av barnens vardag.
 • Lärare och elever tränar tillsammans

  Naturvetenskap, musik och bild och – träning. Det är inriktningen på S:t Lars gymnasium i Linköping. Och det sistnämnda, lite mer oskrivna inslaget, ja det gäller både elever och lärare.
 • Sluta vuxengissa på hur barn vill aktivera sig

  Samverkan, långsiktighet och lyhördhet. Tre nyckelord som formar det viktiga arbetet i Sätt Skåne i rörelse – en nystartad satsning med systerorganisationen i Östergötland som förebild.
 • Barn har rätt till fysisk aktivitet

  Ängsliga föräldrar gör sina barn en otjänst som skjutsar dem till skolan. – Det leder bara till att barnen rör på sig för lite. Istället ska föräldrar tänka: jag älskar dig, därför ska du gå eller cykla till skolan, säger Anna-Karin Lundqvist, biträdande professor vid Luleå universitet.
 • Det finns hopp för glädje och starka ben

  Föreställ dig 32 422 722 hopp med hopprep. Och vilken motion och glädje alla dessa hopp har gett barn och vuxna i skolor och föreningar runt om i Sverige. Dessa svindlande trettiotvå och en halv miljoner skutt är resultatet av 2022 års Hopprepsskoj. Nu är det dags igen!