satt-ostergotland-i-rorelse

Region Östergötland

Sätt Östergötland i rörelse

Let’s gå – trampa på! Aktiva skoltransporter i Norrbotten

Sätt Östergötland i rörelse fortsätter nosa upp goda exempel utanför länet under rubriken ”Landet runt”. I Norrbotten jobbar man för att öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga under i projektet ”Let’s gå – trampa på” som har spridit sig till nästan alla kommuner i regionen.

– Vi talar om att det är kärlek att inte skjutsa barnen överallt, säger Joanna Hansson, strateg på Folkhälsocentrum, Region Norrbotten.

I Luleå har Luleå tekniska universitet och kommunen samarbetat framgångsrikt sedan 2016 i projektet ”Aktiva skoltransporter”. Det skolbaserade projektet, för att få fler barn och unga att gå eller cykla till skolan, används i många kommuner i Sverige – men i Luleå valde man innovativa vägar för att öka den fysiska aktiviteten.

Nyckelord i arbetet har varit empowerment och gamification, det vill säga att låta eleverna vara delaktiga i utformningen av projektet och att spelifiera transporten till och från skolan. Att exempelvis räkna antalet kilometer och mäta på en karta var ett smart och motiverande sätt för barnen att integrera i undervisningen.

Projektet har, utöver bättre fysisk hälsa, bidragit till förbättrade studieresultat, stärkt kompisskap och ökad självständighet hos barn och forskningen som gjorts har resulterat i flera vetenskapliga publikationer. 

Arbetet i Luleå inspirerade Region Norrbotten att dra igång projektet ”Let’s gå – trampa på” 2019 i samarbete med universitetet.

– Vi kidnappade egentligen ett framgångsrikt koncept och vår roll har varit att sprida det till fler kommuner. Det finns ett problem att lösa, vi har data som säger att barn och unga har för lite fysisk aktivitet, säger Joanna Hansson.

Regionen har en ganska god koll på barn och ungdomars rörelsemönster i Norrbotten. Fakta säger att färre än hälften av barnen i årskurs fyra kommer upp till de rekommenderade 60 minuterna av rörelse per dag. I årskurs sju är det 72 procent som inte når målet. I gymnasiet 74 procent.

Responsen för ”Let’s gå – trampa på” har varit mycket god. Första året var fem kommuner med. Andra året hade det vuxit till tio. Tredje svängen drar igång hösten 2021 och hittills har två nya kommuner hakat på.

– Vi gjorde ett väldigt bra fotarbete inledningsvis, satte strukturer och hittade styrkor och svagheter. Om alla som varit med tidigare fortsätter kan det bli så att 12 av 14 kommuner i Norrbotten är med i höst. Det är jätteroligt, säger Joanna och förklarar det konkreta och enkla upplägget.

Vad man säger ja till är att hushåll i kommunen, som har barn i årskurs 2 och 5, får ta emot ett brev som vänder sig till både barn och föräldrar där vi förklarar problemet och talar om att det är kärlek att inte skjutsa barnen överallt.

I brevet finns även två nyckelringar. En som barnen kan sätta på sin cykel- eller hemnyckel och en som föräldrar kan sätta på bilnyckeln med budskapet ”Let’s gå – trampa på!”. I kommunerna som är med följer man upp med en enkät under elevhälsosamtalen.

– Här kan vi se om den fysiska aktiviteten ökat, vi ställer frågor om hur de tar sig till skolan vår och sommar, höst och vinter. Det är jätteviktigt för våra uppföljningsmöjligheter.

Tredje året startar som sagt i höst och allt talar för att det blir ytterligare tre år. Något Joanna Hansson tycker är väldigt bra.

– Det finns få projekt som handlar om jämlik hälsa i dag. Det här är ett projekt med redan upptrampade stigar där skolan aktivt jobbar med frågan i undervisningen och barnen själva, oavsett hemförhållanden och hur motiverade föräldrar man har, kan vara med på jämlika villkor.

Aktiva skolresor, Luleå tekniska universitet Länk till annan webbplats.

Jag tar mig framåt, Luleå kommun Länk till annan webbplats.

Text: Marcus Nyenger, Granit PR & Kommunikation
Bild: Region Norrbotten/Most Photos

Senast uppdaterad

Framgångsrikt koncept

Vit text på rosa botten där det står Let's gå trampa på! Låt barnen cykla och gå till skolan.

Fler goda exempel

 • Generation Pep bjuder på livsviktig webbutbildning

  Sverige ska må bättre. Namnet på Generation Peps nya webbutbildning vittnar om en tuff målsättning. Och det är helt nödvändigt!
 • Nyttiga samtal med hjälp av bilder

  Vad är ”hälsosamma levnadsvanor?” Ja, det är inte alltid så lätt att sätta ord på när man är tio år gammal. Nu presenterar riksförbunden för dietister, skolsköterskor och fysioterapeuter ett gemensamt material som kan användas för att diskutera det viktiga ämnet vid skolornas hälsosamtal i årskurs fyra.
 • Alla är vinnare i Rörelsesatsningen

  När projektet Rörelsesatsningen i skolan pågått ett par år lade regeringen, som är uppdragsgivare, till att skolorna ska samverka med lokala idrottsföreningar.– Det är ett bra verktyg både för eleverna att hitta nya idrotter och för föreningarna att rekrytera, säger Ida Kregert Blomstrand, RF-SISU:s projektsamordnare.
 • RF-SISU hjälper eleverna att hitta glädjen i rörelse

  Barn bör röra på sig i genomsnitt 60 minuter varje dag för att må bra. Men långt ifrån hälften av alla barn i skolåldern når det målet. Därför kraftsamlar RF-SISU i ”Rörelsesatsningen i skolan” – ett projekt som redan gjort skillnad.
 • Lyckad pulsträning i Valdemarsvik

  Pulsträningen som skapat bättre studieresultat och ett större lugn på Vammarskolan i Valdemarsvik fyller tio år i höst. Lärarna bakom det lyckade konceptet hoppas att det lever många år till – och att det kan utvecklas. – Vi kallar det fortfarande för ett projekt efter tio år. Drömmen är att det ska få fortsätta, säger språkläraren Daniel Hermansson.
 • Rektorn som vill kombinera det bästa av två världar: skolan och idrotten

  Idrotten har alltid funnits i hennes liv och som rektor jobbar Ann-Sofie Bremer Hjertstedt, 52, för att rörelse ska vara en naturlig del i skolvardagen. – Jag vill kombinera det bästa av två världar, skolan och idrotten, och få till en bra helhet. Med god hälsa och kondition kommer också självkänsla, säger hon.