satt-ostergotland-i-rorelse

Region Östergötland

Sätt Östergötland i rörelse

Alla barn i Värnamo ska få en hälsosam uppväxt

Sätt Östergötland i rörelse fortsätter att lyfta goda exempel utanför länet, med satsningen ”Landet runt”. I Värnamo kommun ska hälsoprojektet Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV) få barnen att röra sig mer och äta bättre. Projektet startade under hösten träffar för unga och deras föräldrar på två skolor i kommunen.

– Intresset var minst sagt stort, berättar Hanna Häljestig, kommunikatör i Värnamo kommun. På den ena skolan blev gruppen övertecknad och på den andra skolan var det bara några platser kvar.

Hälsosam uppväxt i Värnamo grundar sig på WHO-rapporten från 2016 ”Ending childhood obsetity” och har fyra fokusområden – fysisk aktivitet, psykiskt välbefinnande, sömn och återhämtning samt mat.

– När WHO-rapporten kom började vi fundera på hur vi kan få alla aktörer i kommunen att samverka för att skapa hälsofrämjande miljöer för våra barn och ungdomar, säger Hanna Häljestig. Det arbetet ledde fram till en vision att alla barn och unga i Värnamo kommun ska erbjudas en aktiv och hälsosam vardag.

Aktiviteterna på Rörstorpsskolan och Rydaholms skola riktar sig till åttaåringar och deras familjer. En hälsokoordinator och två gruppledare från organisationen En frisk generation möter familjerna två gånger varje vecka, och då får de prova på olika aktiviteter. Efteråt serveras en måltid i skolans matsal för att främja goda och hälsosamma matvanor.

– I skolprojektet vi vill fånga upp de som inte är med i föreningslivet. För många kan ju idrottslektioner vara lite tuffa, men här känner barnen glädje. Vi involverar också föreningslivet. Ibland besöker vi en förening eller så kommer de till oss. Inriktningen är rörelseglädje, fortsätter Hanna Häljestig.

Träffarna med unga och deras föräldrar på skolorna kommer att ingå i en kvalitativ undersökning som görs av Karolinska Institutet, där forskare ska undersöka om deltagarna på skolorna förbättrar sin hälsa och blir mer fysiskt aktiva under året de är med.

– Vi kommer ständigt att utvärdera det vi gör inom ramen för HUV eftersom det här är nytt för oss, säger Hanna Häljestig. 

Men ska alla barn och unga i Värnamo kommun kunna erbjudas en aktiv och hälsosam vardag så räcker det inte med att kommunen bestämmer sig för det.

– Ska visionen kunna förverkligas måste vi få med alla aktörer. Vi har därför närmat oss Region Jönköping och deras Familjecentral. Genom Familjecentralen har vi träffat föräldrar på öppna förskolan för korta föreläsningar om bland annat WHO:s rekommendationer för fysiska aktiviteter för 0-6-åringar, skärmtider och annat.

Samarbetet med familjecentralen har också resulterat i två nya aktiviteter inom ramen för HUV.

– Tillsammans med Familjecentralen drog vi igång Mamma core, för de mammor som behöver lite push med sin träning under eller efter graviditeten. Det är en helt ny aktivitet i kommunen som vi nu kan erbjuda i både Värnamo och Rydaholm.

– Dessutom startade vi upp Tryggvegympan, som riktar sig till alla barn i åldern 0-6 år. Under gympan leker barn och föräldrar tillsammans och gör rörelser som främjar grovmotoriken.

Arbetet med en Hälsosam uppväxt i Värnamo fortsätter under 2021-2023. Nyligen beslutade kommunfullmäktige i Värnamo att anslå 700 000 kronor årligen till det fortsatta arbetet.

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun Länk till annan webbplats.

Text: Anna Lindén, Granit PR & kommunikation

Senast uppdaterad

Samverkan för en aktiv vardag

Barn som springer runt olikfärgade koner på en gräsmatta

Härlig fart och mycket glädje i rörelselekarna på skolorna i Värnamo.  

Tre personer i svarta tröjor med texten En frisk generation

Amanda Andersson, Maja Stenviken och Ena Basic är hälsokoordinatorer för En frisk generation.

Fler goda exempel

 • Generation Pep bjuder på livsviktig webbutbildning

  Sverige ska må bättre. Namnet på Generation Peps nya webbutbildning vittnar om en tuff målsättning. Och det är helt nödvändigt!
 • Nyttiga samtal med hjälp av bilder

  Vad är ”hälsosamma levnadsvanor?” Ja, det är inte alltid så lätt att sätta ord på när man är tio år gammal. Nu presenterar riksförbunden för dietister, skolsköterskor och fysioterapeuter ett gemensamt material som kan användas för att diskutera det viktiga ämnet vid skolornas hälsosamtal i årskurs fyra.
 • Alla är vinnare i Rörelsesatsningen

  När projektet Rörelsesatsningen i skolan pågått ett par år lade regeringen, som är uppdragsgivare, till att skolorna ska samverka med lokala idrottsföreningar.– Det är ett bra verktyg både för eleverna att hitta nya idrotter och för föreningarna att rekrytera, säger Ida Kregert Blomstrand, RF-SISU:s projektsamordnare.
 • RF-SISU hjälper eleverna att hitta glädjen i rörelse

  Barn bör röra på sig i genomsnitt 60 minuter varje dag för att må bra. Men långt ifrån hälften av alla barn i skolåldern når det målet. Därför kraftsamlar RF-SISU i ”Rörelsesatsningen i skolan” – ett projekt som redan gjort skillnad.
 • Lyckad pulsträning i Valdemarsvik

  Pulsträningen som skapat bättre studieresultat och ett större lugn på Vammarskolan i Valdemarsvik fyller tio år i höst. Lärarna bakom det lyckade konceptet hoppas att det lever många år till – och att det kan utvecklas. – Vi kallar det fortfarande för ett projekt efter tio år. Drömmen är att det ska få fortsätta, säger språkläraren Daniel Hermansson.
 • Rektorn som vill kombinera det bästa av två världar: skolan och idrotten

  Idrotten har alltid funnits i hennes liv och som rektor jobbar Ann-Sofie Bremer Hjertstedt, 52, för att rörelse ska vara en naturlig del i skolvardagen. – Jag vill kombinera det bästa av två världar, skolan och idrotten, och få till en bra helhet. Med god hälsa och kondition kommer också självkänsla, säger hon.