satt-ostergotland-i-rorelse

Alla barn i Värnamo ska få en hälsosam uppväxt

Sätt Östergötland i rörelse fortsätter att lyfta goda exempel utanför länet, med satsningen ”Landet runt”. I Värnamo kommun ska hälsoprojektet Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV) få barnen att röra sig mer och äta bättre. Projektet startade under hösten träffar för unga och deras föräldrar på två skolor i kommunen.

– Intresset var minst sagt stort, berättar Hanna Häljestig, kommunikatör i Värnamo kommun. På den ena skolan blev gruppen övertecknad och på den andra skolan var det bara några platser kvar.

Hälsosam uppväxt i Värnamo grundar sig på WHO-rapporten från 2016 ”Ending childhood obsetity” och har fyra fokusområden – fysisk aktivitet, psykiskt välbefinnande, sömn och återhämtning samt mat.

– När WHO-rapporten kom började vi fundera på hur vi kan få alla aktörer i kommunen att samverka för att skapa hälsofrämjande miljöer för våra barn och ungdomar, säger Hanna Häljestig. Det arbetet ledde fram till en vision att alla barn och unga i Värnamo kommun ska erbjudas en aktiv och hälsosam vardag.

Aktiviteterna på Rörstorpsskolan och Rydaholms skola riktar sig till åttaåringar och deras familjer. En hälsokoordinator och två gruppledare från organisationen En frisk generation möter familjerna två gånger varje vecka, och då får de prova på olika aktiviteter. Efteråt serveras en måltid i skolans matsal för att främja goda och hälsosamma matvanor.

– I skolprojektet vi vill fånga upp de som inte är med i föreningslivet. För många kan ju idrottslektioner vara lite tuffa, men här känner barnen glädje. Vi involverar också föreningslivet. Ibland besöker vi en förening eller så kommer de till oss. Inriktningen är rörelseglädje, fortsätter Hanna Häljestig.

Träffarna med unga och deras föräldrar på skolorna kommer att ingå i en kvalitativ undersökning som görs av Karolinska Institutet, där forskare ska undersöka om deltagarna på skolorna förbättrar sin hälsa och blir mer fysiskt aktiva under året de är med.

– Vi kommer ständigt att utvärdera det vi gör inom ramen för HUV eftersom det här är nytt för oss, säger Hanna Häljestig. 

Men ska alla barn och unga i Värnamo kommun kunna erbjudas en aktiv och hälsosam vardag så räcker det inte med att kommunen bestämmer sig för det.

– Ska visionen kunna förverkligas måste vi få med alla aktörer. Vi har därför närmat oss Region Jönköping och deras Familjecentral. Genom Familjecentralen har vi träffat föräldrar på öppna förskolan för korta föreläsningar om bland annat WHO:s rekommendationer för fysiska aktiviteter för 0-6-åringar, skärmtider och annat.

Samarbetet med familjecentralen har också resulterat i två nya aktiviteter inom ramen för HUV.

– Tillsammans med Familjecentralen drog vi igång Mamma core, för de mammor som behöver lite push med sin träning under eller efter graviditeten. Det är en helt ny aktivitet i kommunen som vi nu kan erbjuda i både Värnamo och Rydaholm.

– Dessutom startade vi upp Tryggvegympan, som riktar sig till alla barn i åldern 0-6 år. Under gympan leker barn och föräldrar tillsammans och gör rörelser som främjar grovmotoriken.

Arbetet med en Hälsosam uppväxt i Värnamo fortsätter under 2021-2023. Nyligen beslutade kommunfullmäktige i Värnamo att anslå 700 000 kronor årligen till det fortsatta arbetet.

Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun Länk till annan webbplats.

Text: Anna Lindén, Granit PR & kommunikation

Samverkan för en aktiv vardag

Barn som springer runt olikfärgade koner på en gräsmatta

Härlig fart och mycket glädje i rörelselekarna på skolorna i Värnamo.  

Tre personer i svarta tröjor med texten En frisk generation

Amanda Andersson, Maja Stenviken och Ena Basic är hälsokoordinatorer för En frisk generation.

Fler goda exempel

 • Rörelse och mat – en lyckad kombination

  Mat och rörelse är två viktiga delar i projektet Röda tråden på Skönbergaskolan i Söderköping. – Båda sakerna går ju i varandra - mat och fysisk aktivitet är ju avgörande faktorer för barns hälsa och utveckling, berättar pedagogen Pernilla Hertzman på Skönbergaskolan.
 • Varje dag på förskolan är en vitaminkick

  En rödbetsstav kan bli en fin krita om man blöter den lite i ena änden. Gröna bönor är både lena att känna på och jättebra att räkna. Och en morot gör roliga ljud när man tuggar på den. På förskolan Blanka i Vadstena är maten en spännande del av barnens vardag.
 • Lärare och elever tränar tillsammans

  Naturvetenskap, musik och bild och – träning. Det är inriktningen på S:t Lars gymnasium i Linköping. Och det sistnämnda, lite mer oskrivna inslaget, ja det gäller både elever och lärare.
 • Sluta vuxengissa på hur barn vill aktivera sig

  Samverkan, långsiktighet och lyhördhet. Tre nyckelord som formar det viktiga arbetet i Sätt Skåne i rörelse – en nystartad satsning med systerorganisationen i Östergötland som förebild.
 • Barn har rätt till fysisk aktivitet

  Ängsliga föräldrar gör sina barn en otjänst som skjutsar dem till skolan. – Det leder bara till att barnen rör på sig för lite. Istället ska föräldrar tänka: jag älskar dig, därför ska du gå eller cykla till skolan, säger Anna-Karin Lundqvist, biträdande professor vid Luleå universitet.
 • Det finns hopp för glädje och starka ben

  Föreställ dig 32 422 722 hopp med hopprep. Och vilken motion och glädje alla dessa hopp har gett barn och vuxna i skolor och föreningar runt om i Sverige. Dessa svindlande trettiotvå och en halv miljoner skutt är resultatet av 2022 års Hopprepsskoj. Nu är det dags igen!