satt-ostergotland-i-rorelse

Region Östergötland

Sätt Östergötland i rörelse

Eleverna leder populära morgonaktiviteter

För första gången blickar ”Sätt Östergötland i rörelse” nu utanför länet, med satsningen ”Landet runt”. Vi börjar på Vårfruskolan i Lund där eleverna kan starta skoldagen med olika rörelseaktiviteter, två gånger i veckan.
– Aktiviteterna leds av elever i årskurs sex och vi håller det så enkelt som möjligt för att så många som möjligt ska kunna vara med, berättar idrottsläraren Rebaz Omed Nader.

Vårfruskolan är en innerstadsskola i centrala Lund med elever från årskurs F-6. På skolan har man i flera år arbetat med att få in olika slags rörelseaktiviteter varje dag. Bakgrunden till deras satsning kommer ursprungligen från idén om att inlärning fungerar bättre om hjärnan får mer blodgenomströmning.

– Förväntningarna på skolbarn är att de under långa perioder ska sitta tysta och vara fokuserade. Det är orealistiskt att tro att de ska kunna lära sig eller prestera optimalt under sådana förhållanden, säger Daniel Rooth, biträdande rektor på Vårfruskolan.
– Vi vuxna gör ju aldrig så när vi jobbar. Vi reser oss, hämtar kaffe, tar små pauser när vi surfar på nätet eller pratar med en kollega. I dag vet vi att fysisk aktivitet är bra för hur barn mår, för deras resultat i skolan och inte minst för deras hälsa. Och vi försöker få våra elever att röra på sig mycket som möjligt. Börjar barnen röra på sig tidigt är chansen större att deras intresse för rörelse ska bestå.

Därför har Vårfruskolan satsat på olika rörelseinslag, exempelvis brain-breaks i klassrummen och utomhuspedagogik. På skolan finns också en aktiv skolidrottsförening som håller i två pass varje eftermiddag för alla elever. Även den är ledd av elever i årskurs 5 och 6.

– Vi försöker locka eleverna till rörelse under hela skoldagen. Om barnen har roligt på, eller gör något spännande på rasten, så blir det färre konflikter och det skapar lugn i klassrummen. Det ska vara omväxlande aktiviteter som fångar så många som möjligt med mycket rörelse i.

När höstterminen startade väckte Rebaz Omed Nader liv i det som kallas för MOVE på skolan.

– Vi har startat skoldagen med aktiviteter tidigare. När skolan drog igång i höstas började vi igen med MOVE. Men vi gjorde det med vissa förändringar. Numera är det eleverna som leder samlingarna, det är frivilligt och det är drop-in.

Tillsammans med två-tre elever i årskurs sex lägger Rebaz Omed Nader upp morgonsamlingarna. Fokus ligger på att ha roligt och att få röra på sig. Och han menar att de elevledda aktiviteterna skapar större intresse för eleverna att vara med på morgonsamlingarna.

– Vi konstrar inte till aktiviteterna, vi försöker göra något som vi vet att alla de flesta gillar.

Varje samling är 20 minuter.

– Eftersom eleverna kan hoppa in när som helst under den tiden måste aktiviteterna vara enkla. Och jag är övertygad om att ju enklare man gör det, desto fler elever vill och kan vara med.

Textansvarig: Anchi Alm

Senast uppdaterad

Rörelse under skoldagen

Många elever på skolgården som gör rörelser

Fler goda exempel

 • Generation Pep bjuder på livsviktig webbutbildning

  Sverige ska må bättre. Namnet på Generation Peps nya webbutbildning vittnar om en tuff målsättning. Och det är helt nödvändigt!
 • Nyttiga samtal med hjälp av bilder

  Vad är ”hälsosamma levnadsvanor?” Ja, det är inte alltid så lätt att sätta ord på när man är tio år gammal. Nu presenterar riksförbunden för dietister, skolsköterskor och fysioterapeuter ett gemensamt material som kan användas för att diskutera det viktiga ämnet vid skolornas hälsosamtal i årskurs fyra.
 • Alla är vinnare i Rörelsesatsningen

  När projektet Rörelsesatsningen i skolan pågått ett par år lade regeringen, som är uppdragsgivare, till att skolorna ska samverka med lokala idrottsföreningar.– Det är ett bra verktyg både för eleverna att hitta nya idrotter och för föreningarna att rekrytera, säger Ida Kregert Blomstrand, RF-SISU:s projektsamordnare.
 • RF-SISU hjälper eleverna att hitta glädjen i rörelse

  Barn bör röra på sig i genomsnitt 60 minuter varje dag för att må bra. Men långt ifrån hälften av alla barn i skolåldern når det målet. Därför kraftsamlar RF-SISU i ”Rörelsesatsningen i skolan” – ett projekt som redan gjort skillnad.
 • Lyckad pulsträning i Valdemarsvik

  Pulsträningen som skapat bättre studieresultat och ett större lugn på Vammarskolan i Valdemarsvik fyller tio år i höst. Lärarna bakom det lyckade konceptet hoppas att det lever många år till – och att det kan utvecklas. – Vi kallar det fortfarande för ett projekt efter tio år. Drömmen är att det ska få fortsätta, säger språkläraren Daniel Hermansson.
 • Rektorn som vill kombinera det bästa av två världar: skolan och idrotten

  Idrotten har alltid funnits i hennes liv och som rektor jobbar Ann-Sofie Bremer Hjertstedt, 52, för att rörelse ska vara en naturlig del i skolvardagen. – Jag vill kombinera det bästa av två världar, skolan och idrotten, och få till en bra helhet. Med god hälsa och kondition kommer också självkänsla, säger hon.