satt-ostergotland-i-rorelse

Eleverna leder populära morgonaktiviteter

För första gången blickar ”Sätt Östergötland i rörelse” nu utanför länet, med satsningen ”Landet runt”. Vi börjar på Vårfruskolan i Lund där eleverna kan starta skoldagen med olika rörelseaktiviteter, två gånger i veckan.
– Aktiviteterna leds av elever i årskurs sex och vi håller det så enkelt som möjligt för att så många som möjligt ska kunna vara med, berättar idrottsläraren Rebaz Omed Nader.

Vårfruskolan är en innerstadsskola i centrala Lund med elever från årskurs F-6. På skolan har man i flera år arbetat med att få in olika slags rörelseaktiviteter varje dag. Bakgrunden till deras satsning kommer ursprungligen från idén om att inlärning fungerar bättre om hjärnan får mer blodgenomströmning.

– Förväntningarna på skolbarn är att de under långa perioder ska sitta tysta och vara fokuserade. Det är orealistiskt att tro att de ska kunna lära sig eller prestera optimalt under sådana förhållanden, säger Daniel Rooth, biträdande rektor på Vårfruskolan.
– Vi vuxna gör ju aldrig så när vi jobbar. Vi reser oss, hämtar kaffe, tar små pauser när vi surfar på nätet eller pratar med en kollega. I dag vet vi att fysisk aktivitet är bra för hur barn mår, för deras resultat i skolan och inte minst för deras hälsa. Och vi försöker få våra elever att röra på sig mycket som möjligt. Börjar barnen röra på sig tidigt är chansen större att deras intresse för rörelse ska bestå.

Därför har Vårfruskolan satsat på olika rörelseinslag, exempelvis brain-breaks i klassrummen och utomhuspedagogik. På skolan finns också en aktiv skolidrottsförening som håller i två pass varje eftermiddag för alla elever. Även den är ledd av elever i årskurs 5 och 6.

– Vi försöker locka eleverna till rörelse under hela skoldagen. Om barnen har roligt på, eller gör något spännande på rasten, så blir det färre konflikter och det skapar lugn i klassrummen. Det ska vara omväxlande aktiviteter som fångar så många som möjligt med mycket rörelse i.

När höstterminen startade väckte Rebaz Omed Nader liv i det som kallas för MOVE på skolan.

– Vi har startat skoldagen med aktiviteter tidigare. När skolan drog igång i höstas började vi igen med MOVE. Men vi gjorde det med vissa förändringar. Numera är det eleverna som leder samlingarna, det är frivilligt och det är drop-in.

Tillsammans med två-tre elever i årskurs sex lägger Rebaz Omed Nader upp morgonsamlingarna. Fokus ligger på att ha roligt och att få röra på sig. Och han menar att de elevledda aktiviteterna skapar större intresse för eleverna att vara med på morgonsamlingarna.

– Vi konstrar inte till aktiviteterna, vi försöker göra något som vi vet att alla de flesta gillar.

Varje samling är 20 minuter.

– Eftersom eleverna kan hoppa in när som helst under den tiden måste aktiviteterna vara enkla. Och jag är övertygad om att ju enklare man gör det, desto fler elever vill och kan vara med.

Textansvarig: Anchi Alm

Rörelse under skoldagen

Många elever på skolgården som gör rörelser

Fler goda exempel

 • Rörelse och mat – en lyckad kombination

  Mat och rörelse är två viktiga delar i projektet Röda tråden på Skönbergaskolan i Söderköping. – Båda sakerna går ju i varandra - mat och fysisk aktivitet är ju avgörande faktorer för barns hälsa och utveckling, berättar pedagogen Pernilla Hertzman på Skönbergaskolan.
 • Varje dag på förskolan är en vitaminkick

  En rödbetsstav kan bli en fin krita om man blöter den lite i ena änden. Gröna bönor är både lena att känna på och jättebra att räkna. Och en morot gör roliga ljud när man tuggar på den. På förskolan Blanka i Vadstena är maten en spännande del av barnens vardag.
 • Lärare och elever tränar tillsammans

  Naturvetenskap, musik och bild och – träning. Det är inriktningen på S:t Lars gymnasium i Linköping. Och det sistnämnda, lite mer oskrivna inslaget, ja det gäller både elever och lärare.
 • Sluta vuxengissa på hur barn vill aktivera sig

  Samverkan, långsiktighet och lyhördhet. Tre nyckelord som formar det viktiga arbetet i Sätt Skåne i rörelse – en nystartad satsning med systerorganisationen i Östergötland som förebild.
 • Barn har rätt till fysisk aktivitet

  Ängsliga föräldrar gör sina barn en otjänst som skjutsar dem till skolan. – Det leder bara till att barnen rör på sig för lite. Istället ska föräldrar tänka: jag älskar dig, därför ska du gå eller cykla till skolan, säger Anna-Karin Lundqvist, biträdande professor vid Luleå universitet.
 • Det finns hopp för glädje och starka ben

  Föreställ dig 32 422 722 hopp med hopprep. Och vilken motion och glädje alla dessa hopp har gett barn och vuxna i skolor och föreningar runt om i Sverige. Dessa svindlande trettiotvå och en halv miljoner skutt är resultatet av 2022 års Hopprepsskoj. Nu är det dags igen!