satt-ostergotland-i-rorelse

Stöddokument uppmuntrar skolorna att öka aktiviteten

– Vi intervjuade både elever och lärare på olika skolor och kom fram till att skolorna gör olika saker för att öka elevernas fysiska aktivitet. Med stöddokumentet hoppas vi att skolorna ska inspireras av varandra att arbeta mer systematiskt.

Det säger Kathrin Hansson, sakkunnig på utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun. Initiativet till dokumentet kommer ursprungligen från en motion, ” Motion om att stärka hälsan och förbättra skolresultaten genom daglig fysisk aktivitet i skolan!” från juni 2015.

– Ofta är det eldsjälar som startar verksamheter, och det är bra, men vi vill gärna se att deras goda exempel sprids och används mer systematiskt på skolorna. Med hjälp av stöddokumentet vill vi att skolorna lär av varandra och får stöd i att verkligen arbeta med daglig fysisk aktivitet för eleverna.

Dokumentet som skickats ut ger exempel på vad skolorna berättat att de gör utöver idrottstimmarna under året för att öka den dagliga fysiska aktiviteten. ”Just dance”, danslek, styrd rastverksamhet av fritidspedagoger, schemalagda promenader, motorikbanor/hälsobanor, fritidsgympa och rastdisco är några av de exempel som finns nämnda i dokumentet.

– Förutom de här exemplen har det tillkommit flera skolor som satsar ytterligare på rörelse – Tokarpsskolan har exempelvis ett gym som har öppet före skolstart, säger Kathrin.

Alla olika instanser har sin roll. Rektor på varje skola har ansvar för sin skolas inre organisation.

– Vår roll på utbildningsförvaltningen är bl a att i dessa frågor stötta och uppmuntra skolorna och att sprida goda exempel. Sedan får skolornas rektorer och lärare tillsammans med eleverna hitta sätt att röra på sig som fungerar för dem, avslutar Kathrin Hansson.

Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum
Faktaansvarig: Matti Leijon

På skolgården i Bankekind

Två barn som kramar varandra ute på en skolgård. Ett barn syns i bakgrunden.

Fler goda exempel

 • Rörelse och mat – en lyckad kombination

  Mat och rörelse är två viktiga delar i projektet Röda tråden på Skönbergaskolan i Söderköping. – Båda sakerna går ju i varandra - mat och fysisk aktivitet är ju avgörande faktorer för barns hälsa och utveckling, berättar pedagogen Pernilla Hertzman på Skönbergaskolan.
 • Varje dag på förskolan är en vitaminkick

  En rödbetsstav kan bli en fin krita om man blöter den lite i ena änden. Gröna bönor är både lena att känna på och jättebra att räkna. Och en morot gör roliga ljud när man tuggar på den. På förskolan Blanka i Vadstena är maten en spännande del av barnens vardag.
 • Lärare och elever tränar tillsammans

  Naturvetenskap, musik och bild och – träning. Det är inriktningen på S:t Lars gymnasium i Linköping. Och det sistnämnda, lite mer oskrivna inslaget, ja det gäller både elever och lärare.
 • Sluta vuxengissa på hur barn vill aktivera sig

  Samverkan, långsiktighet och lyhördhet. Tre nyckelord som formar det viktiga arbetet i Sätt Skåne i rörelse – en nystartad satsning med systerorganisationen i Östergötland som förebild.
 • Barn har rätt till fysisk aktivitet

  Ängsliga föräldrar gör sina barn en otjänst som skjutsar dem till skolan. – Det leder bara till att barnen rör på sig för lite. Istället ska föräldrar tänka: jag älskar dig, därför ska du gå eller cykla till skolan, säger Anna-Karin Lundqvist, biträdande professor vid Luleå universitet.
 • Det finns hopp för glädje och starka ben

  Föreställ dig 32 422 722 hopp med hopprep. Och vilken motion och glädje alla dessa hopp har gett barn och vuxna i skolor och föreningar runt om i Sverige. Dessa svindlande trettiotvå och en halv miljoner skutt är resultatet av 2022 års Hopprepsskoj. Nu är det dags igen!