satt-ostergotland-i-rorelse

Region Östergötland

Sätt Östergötland i rörelse

Stöddokument uppmuntrar skolorna att öka aktiviteten

– Vi intervjuade både elever och lärare på olika skolor och kom fram till att skolorna gör olika saker för att öka elevernas fysiska aktivitet. Med stöddokumentet hoppas vi att skolorna ska inspireras av varandra att arbeta mer systematiskt.

Det säger Kathrin Hansson, sakkunnig på utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun. Initiativet till dokumentet kommer ursprungligen från en motion, ” Motion om att stärka hälsan och förbättra skolresultaten genom daglig fysisk aktivitet i skolan!” från juni 2015.

– Ofta är det eldsjälar som startar verksamheter, och det är bra, men vi vill gärna se att deras goda exempel sprids och används mer systematiskt på skolorna. Med hjälp av stöddokumentet vill vi att skolorna lär av varandra och får stöd i att verkligen arbeta med daglig fysisk aktivitet för eleverna.

Dokumentet som skickats ut ger exempel på vad skolorna berättat att de gör utöver idrottstimmarna under året för att öka den dagliga fysiska aktiviteten. ”Just dance”, danslek, styrd rastverksamhet av fritidspedagoger, schemalagda promenader, motorikbanor/hälsobanor, fritidsgympa och rastdisco är några av de exempel som finns nämnda i dokumentet.

– Förutom de här exemplen har det tillkommit flera skolor som satsar ytterligare på rörelse – Tokarpsskolan har exempelvis ett gym som har öppet före skolstart, säger Kathrin.

Alla olika instanser har sin roll. Rektor på varje skola har ansvar för sin skolas inre organisation.

– Vår roll på utbildningsförvaltningen är bl a att i dessa frågor stötta och uppmuntra skolorna och att sprida goda exempel. Sedan får skolornas rektorer och lärare tillsammans med eleverna hitta sätt att röra på sig som fungerar för dem, avslutar Kathrin Hansson.

Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum
Faktaansvarig: Matti Leijon

Senast uppdaterad

På skolgården i Bankekind

Två barn som kramar varandra ute på en skolgård. Ett barn syns i bakgrunden.

Fler goda exempel

 • Generation Pep bjuder på livsviktig webbutbildning

  Sverige ska må bättre. Namnet på Generation Peps nya webbutbildning vittnar om en tuff målsättning. Och det är helt nödvändigt!
 • Nyttiga samtal med hjälp av bilder

  Vad är ”hälsosamma levnadsvanor?” Ja, det är inte alltid så lätt att sätta ord på när man är tio år gammal. Nu presenterar riksförbunden för dietister, skolsköterskor och fysioterapeuter ett gemensamt material som kan användas för att diskutera det viktiga ämnet vid skolornas hälsosamtal i årskurs fyra.
 • Alla är vinnare i Rörelsesatsningen

  När projektet Rörelsesatsningen i skolan pågått ett par år lade regeringen, som är uppdragsgivare, till att skolorna ska samverka med lokala idrottsföreningar.– Det är ett bra verktyg både för eleverna att hitta nya idrotter och för föreningarna att rekrytera, säger Ida Kregert Blomstrand, RF-SISU:s projektsamordnare.
 • RF-SISU hjälper eleverna att hitta glädjen i rörelse

  Barn bör röra på sig i genomsnitt 60 minuter varje dag för att må bra. Men långt ifrån hälften av alla barn i skolåldern når det målet. Därför kraftsamlar RF-SISU i ”Rörelsesatsningen i skolan” – ett projekt som redan gjort skillnad.
 • Lyckad pulsträning i Valdemarsvik

  Pulsträningen som skapat bättre studieresultat och ett större lugn på Vammarskolan i Valdemarsvik fyller tio år i höst. Lärarna bakom det lyckade konceptet hoppas att det lever många år till – och att det kan utvecklas. – Vi kallar det fortfarande för ett projekt efter tio år. Drömmen är att det ska få fortsätta, säger språkläraren Daniel Hermansson.
 • Rektorn som vill kombinera det bästa av två världar: skolan och idrotten

  Idrotten har alltid funnits i hennes liv och som rektor jobbar Ann-Sofie Bremer Hjertstedt, 52, för att rörelse ska vara en naturlig del i skolvardagen. – Jag vill kombinera det bästa av två världar, skolan och idrotten, och få till en bra helhet. Med god hälsa och kondition kommer också självkänsla, säger hon.