satt-ostergotland-i-rorelse

Region Östergötland

Sätt Östergötland i rörelse

Skolidrottsföreningarna mycket mer än bara idrott

När eleverna väl fattat att skolidrottsföreningarna är deras förening som de får styra över, då kommer det tusen idéer!

Anna Aldenmark är föreningsutvecklare på Svenska skolidrottsförbundet med uppdrag att stötta de 50 skolidrottsföreningar som finns runt om i Östergötland, och gärna bidra till att det startas ännu fler.

– Jag får nästan alltid börja med att förklara vad skolidrottsföreningar gör och inte gör. Förklara att det är föreningar som verkligen styrs av barn och unga och att stor del av aktiviteterna även leds av eleverna själva. Det är en unik verksamhet som funnits i Sverige i 100 år, berättar Anna.

Många skolor har föreningar för att kunna vara med på årliga aktiviteter som Skol-DM och olika typer av turneringar på friluftsdagar. Det kan vara ett bra sätt att starta, men om man utvecklar föreningen och utbildar ledare, kan man vinna så mycket mer, menar Anna.

– På de skolor där skolidrottsföreningarna fungerar som det är tänkt är det en enorm kraft, både för att skapa engagemang för olika sporter och aktiviteter, men också för att barnen lär känna varandra utanför de snäva cirklar som de flesta rör sig i socialt, säger Anna.

Med utbildningen ”Unga leder unga” kan fler bli ledare och får lära sig både ledarskap och föreningslära. Styrelsen består av barn och unga och en vuxen som utgör vuxenstöd. Vuxenstödet är nyckeln för en lyckad idrottsförening. Ett bra vuxenstöd visar att det är elevernas intressen och engagemang som styr vad föreningen kommer att ägna sig åt. I och med att det är elever i styrelsen lär sig barnen både demokrati och delaktighet på ett väldigt konkret sätt. Det blir också tydligt att föreningen måste erbjuda aktiviteter som barnen vill göra, och då handlar det ofta om lekar och spel där man inte tävlar i första hand.

För att hitta unga som kan passa som skolidrottsledare söker Anna efter elever som kanske inte är idrottsintresserade men som gärna vill hitta på aktiviteter tillsammans med andra. Hittills har hon besökt både aktiva och mindre aktiva skolidrottsföreningar på skolor runt om i Östergötland.

– På många skolor finns en förening, men aktiviteterna är sporadiska och antalet aktiva skulle kunna öka om man utbildade några ledare och startade mer regelbundna aktiviteter, säger Anna.

En förening som lyckats med detta är Norra skolans IF i Motala, som i mars vann pris som Årets skolidrottsförening i Östergötland. Norra föreningen kör temaveckor, hälsoveckor och har många prova på-aktiviteter. Även i Vreta Kloster finns en aktiv skolidrottsförening som jobbar mycket aktivt med eftermiddagsaktiviteter. Här kan man tydligt se hur skolidrottsföreningarna bidragit till en god stämning där de äldre ledarna får vara förebilder för de yngre.

– Det är imponerande att se vad man kan åstadkomma med det här konceptet. Ofta räcker det med att jag berättar goda exempel på vad andra skolidrottsföreningar gjort för att frågorna och idéerna ska komma, avslutar Anna Aldenmark.

Utbildningen Unga leder unga subventioneras av Idrottslyftet via Svenska skolidrottsförbundet, så den är kostnadsfri för de föreningar som ansöker.

Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum
Faktaansvarig: Matti Leijon

Senast uppdaterad

Dragkamp i Kinda

Barn som håller i ett rep kör dragkamp utomhus vid ett plank

Fler goda exempel

 • Generation Pep bjuder på livsviktig webbutbildning

  Sverige ska må bättre. Namnet på Generation Peps nya webbutbildning vittnar om en tuff målsättning. Och det är helt nödvändigt!
 • Nyttiga samtal med hjälp av bilder

  Vad är ”hälsosamma levnadsvanor?” Ja, det är inte alltid så lätt att sätta ord på när man är tio år gammal. Nu presenterar riksförbunden för dietister, skolsköterskor och fysioterapeuter ett gemensamt material som kan användas för att diskutera det viktiga ämnet vid skolornas hälsosamtal i årskurs fyra.
 • Alla är vinnare i Rörelsesatsningen

  När projektet Rörelsesatsningen i skolan pågått ett par år lade regeringen, som är uppdragsgivare, till att skolorna ska samverka med lokala idrottsföreningar.– Det är ett bra verktyg både för eleverna att hitta nya idrotter och för föreningarna att rekrytera, säger Ida Kregert Blomstrand, RF-SISU:s projektsamordnare.
 • RF-SISU hjälper eleverna att hitta glädjen i rörelse

  Barn bör röra på sig i genomsnitt 60 minuter varje dag för att må bra. Men långt ifrån hälften av alla barn i skolåldern når det målet. Därför kraftsamlar RF-SISU i ”Rörelsesatsningen i skolan” – ett projekt som redan gjort skillnad.
 • Lyckad pulsträning i Valdemarsvik

  Pulsträningen som skapat bättre studieresultat och ett större lugn på Vammarskolan i Valdemarsvik fyller tio år i höst. Lärarna bakom det lyckade konceptet hoppas att det lever många år till – och att det kan utvecklas. – Vi kallar det fortfarande för ett projekt efter tio år. Drömmen är att det ska få fortsätta, säger språkläraren Daniel Hermansson.
 • Rektorn som vill kombinera det bästa av två världar: skolan och idrotten

  Idrotten har alltid funnits i hennes liv och som rektor jobbar Ann-Sofie Bremer Hjertstedt, 52, för att rörelse ska vara en naturlig del i skolvardagen. – Jag vill kombinera det bästa av två världar, skolan och idrotten, och få till en bra helhet. Med god hälsa och kondition kommer också självkänsla, säger hon.