satt-ostergotland-i-rorelse

Region Östergötland

Sätt Östergötland i rörelse

Pulsträning får eleverna att prestera bättre

Fysisk aktivitet fem gånger i veckan har skapat lugn i klassrummet och bättre studieresultat för högstadieeleverna på Vammarsskolan i Valdemarsvik.

För några år sedan infördes pulsträning för högstadieeleverna, efter en modell som man plockat upp från Naperville Central High School utanför Chicago, USA. Det innebär att de numera har idrott fem gånger i veckan.

– Vi fick löfte om att köra igång en testklass för ungefär fyra år sedan och där någonstans började resan, säger Mats Nahlbom som är matte- och NO-lärare på Vammarskolan och en av initiativtagarna till pulsträningen.

Ökade prestationer och lugnare i klassrummet

I samband med att de körde igång pulsträningen startade de också ett projekt för att se om träningen påverkade elevernas prestationer.

De lät eleverna göra ett test direkt efter pulsträningen, och sedan jämförde de resultaten med övriga klasser som inte hade pulsträning.

I klassen som fick pulsträning klarade alla elever testet, medan i de andra klasserna klarade bara hälften av eleverna testet, berättar Mats Nahlbom.Det är för litet antal elever för att vara något signifikant resultat, men för oss var det tydligt att träningen var positiv för eleverna, inte bara för att skapa lugn i klassrummet, utan att det faktiskt påverkade deras prestationsförmåga.

Mats Nahlbom berättar att de kunde börja se resultat hos elever som idrottade i skolan efter tre terminer. De blev en stabil och lugn klass som mådde bättre, hade högre närvaro och verkade kunna ta emot inlärning på rätt sätt.

Positiv feedback och mindre krav

Ett problem som många idrottslärare har är att få eleverna att delta på lektionerna. Enligt Skolinspektionen deltar inte var femte högstadieelev på idrottslektionerna. Dessutom visar en forskningsstudie från Göteborgs universitet att en väldigt liten del av idrottslektionen, bara en fjärdedel,  innebär att eleverna anstränger sig på åtminstone måttlig nivå. Mycket tid försvinner till köande och  att många moment kräver instruktion eller demonstration. Dessutom ingår det idag allt mer av teoretiska moment om hälsa i ämnet.

– Mycket i svenska skolan handlar om att bedöma och betygsätta, vilket kan vara jobbigt i idrottssammanhang. Många av våra elever säger att pulsträningen är roligast i skolan – roligare än idrotten också, och det beror nog på att det är kravlöst.

Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum
Faktaansvarig: Matti Leijon

Senast uppdaterad

Vammarskolan

Två personer i en träningssal

Fler goda exempel

 • Generation Pep bjuder på livsviktig webbutbildning

  Sverige ska må bättre. Namnet på Generation Peps nya webbutbildning vittnar om en tuff målsättning. Och det är helt nödvändigt!
 • Nyttiga samtal med hjälp av bilder

  Vad är ”hälsosamma levnadsvanor?” Ja, det är inte alltid så lätt att sätta ord på när man är tio år gammal. Nu presenterar riksförbunden för dietister, skolsköterskor och fysioterapeuter ett gemensamt material som kan användas för att diskutera det viktiga ämnet vid skolornas hälsosamtal i årskurs fyra.
 • Alla är vinnare i Rörelsesatsningen

  När projektet Rörelsesatsningen i skolan pågått ett par år lade regeringen, som är uppdragsgivare, till att skolorna ska samverka med lokala idrottsföreningar.– Det är ett bra verktyg både för eleverna att hitta nya idrotter och för föreningarna att rekrytera, säger Ida Kregert Blomstrand, RF-SISU:s projektsamordnare.
 • RF-SISU hjälper eleverna att hitta glädjen i rörelse

  Barn bör röra på sig i genomsnitt 60 minuter varje dag för att må bra. Men långt ifrån hälften av alla barn i skolåldern når det målet. Därför kraftsamlar RF-SISU i ”Rörelsesatsningen i skolan” – ett projekt som redan gjort skillnad.
 • Lyckad pulsträning i Valdemarsvik

  Pulsträningen som skapat bättre studieresultat och ett större lugn på Vammarskolan i Valdemarsvik fyller tio år i höst. Lärarna bakom det lyckade konceptet hoppas att det lever många år till – och att det kan utvecklas. – Vi kallar det fortfarande för ett projekt efter tio år. Drömmen är att det ska få fortsätta, säger språkläraren Daniel Hermansson.
 • Rektorn som vill kombinera det bästa av två världar: skolan och idrotten

  Idrotten har alltid funnits i hennes liv och som rektor jobbar Ann-Sofie Bremer Hjertstedt, 52, för att rörelse ska vara en naturlig del i skolvardagen. – Jag vill kombinera det bästa av två världar, skolan och idrotten, och få till en bra helhet. Med god hälsa och kondition kommer också självkänsla, säger hon.