satt-ostergotland-i-rorelse

100 goda exempel på rörelse

I januari 2017 publicerades den första artikeln på Sätt Östergötland i rörelses webbplats. Nu är vi uppe i 100 artiklar med goda exempel på hur fysisk aktivitet och rörelse kan främjas i Östergötland.

– Kul att det har blivit så många, säger Sofie Drake af Hagelsrum, kommunikatör för Sätt Östergötland i rörelse. Jag är stolt över alla initiativrika människor som jag fått berätta om.

Vi vill skapa en rörelsenorm

Sätt Östergötland i rörelse syftar till att öka kunskapen om fysisk aktivitet och inspirera olika samhällsaktörer att arbeta för en rörelsenorm i samhället. Ett sätt att göra det är att lyfta fram visionärer och främjare av fysisk aktivitet och visa goda exempel som andra kan inspireras av och ta vidare i sin egen verksamhet.

– Vi vill att de som jobbar i exempelvis kommunerna, och möter invånarna, ska inspireras och se hur andra har gjort. Och vi tror att de bästa budbärarna är de eldsjälar vi lyfter fram på sidan.

Att öka kunskapen om vad fysisk aktivitet har för effekt på hälsan är ett sätt att få verksamheterna att ändra i sina prioriteringar.

– Det går att skapa rörelse på så många olika sätt, säger Sofie Drake af Hagelsrum. Vi vill berätta om alla som arbetar innovativt; de som når nya grupper, som samverkar på nya sätt eller skapar rörelse inom områden där det finns väldigt lite fysisk aktivitet idag.

De 100 exemplen ska visa att det inte är så svårt att dra igång aktiviteter för en ökad fysisk aktivitet. Förhoppningen är att artiklarna ska göra vägen lite kortare för de som inte riktigt vet hur de ska göra.

Låna andras goda idéer

– Det är många som vill göra saker för att öka den fysiska aktiviteten, men de vet inte riktigt vad. Och det är ju mycket svårare att hitta på något eget än att helt enkelt låna andras goda idéer. Man borde sno mer helt enkelt, säger Sofie Drake af Hagelsrum och skrattar.

Artiklarna har haft effekt och har lett till mer rörelse i olika former runt om i Östergötland, det är Sofie Drake af Hagelsrum övertygad om.

– Vi vet att folk har läst våra goda exempel och inspirerats av dem, säger hon. Det kan vara en skola som har läst om en annan skola och infört rörelsepass eller pulspass. Eller att de startat en Sätt-i-rörelse i sin kommun eller organisation. De tar konceptet och gör något eget av det – precis som vi hade hoppats! Så vi har absolut sett hur det har spridit sig.

Nu satsar vi på 100 nya exempel

Tanken var att Sätt Östergötland i rörelse skulle avslutas under 2020, men nu är det beslutat att det blir en fortsättning ytterligare 5 år – med fler goda exempel och i slutändan ökad fysisk aktivitet i Östergötland.

– Vi siktar på ytterligare 100 goda exempel, säger Sofie Drake af Hagelsrum. Om alla tar ett av våra exempel och gör likadant, då får vi en bättre värld.

Sätt Östergötland i rörelse

Sofie Drake af Hagelsrum arbetar som kommunikatör för Sätt Östergötland i rörelse, som idag har 100 inspirerande exempel samlade på webbplatsen.