satt-ostergotland-i-rorelse

Hållbara företag presterar bättre

Få branscher idag sätter vinstmaximering som enda mål. Medvetna konsumenter kräver medvetna företag, och det märks. Att ha anställda som mår bra och håller sig friska är avgörande för företagens framtid.

Johanna Palmér är verkställande direktör för Östsvenska Handelskammaren, en näringslivsorganisation som på olika sätt arbetar med att stötta företagen och företagandet i Östergötland och Sörmland. Johanna har varit vd sedan 2011 och har under de här åren engagerat både sig själv och handelskammaren för hållbarhetsfrågor i allt högre grad.

– Hållbarhet handlar bland annat om sättet företag hantera sina anställda och sina kunder, och hur de producerar sina varor eller tjänster. I den nya kapitalismen måste vi kunna konkurrera på flera arenor, och då blir hållbarheten viktig, konstaterar hon.

Östsvenska Handelskammaren har runt 1000 medlemsföretag i Östergötland, Sörmland och på Gotland och har valt att ställa sig bakom strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu.

– Vi är övertygade om att den moderna människan behöver bättre möjligheter att ta hand om både sin fysiska och psykiska hälsa, dels för sin egen skull men också för samhällets skull. Här har alla aktörer i samhället ett ansvar att underlätta och skapa goda förutsättningar. Vi vet att sjukvårdskostnaderna och det produktionsbortfall som exempelvis sjukskrivningar innebär är och kommer att vara tunga utgiftsposter framöver.  Samhällets kostnader kommer att öka kraftigt i takt med att livslängden stiger och vården blir allt mer avancerad. Regelbunden träning och rörelse hjälper i båda fallen och bidrar också till ökad hållbarhet på många olika sätt!

Östsvenska handelskammaren delar även ut East Sweden Sustainability Award, som ett sätt att uppmärksamma ett företag som sticker ut inom området.

– Tittar man på de globala målen som sätts upp i Agenda 2030, så inser vi att mycket av det vi behöver utveckla samlas där och att allt handlar om hållbarhet i längden. Klimathotet är verkligt och näringslivet måste vara en mycket viktig del av lösningen, konstaterar Johanna.

Men när vi inser att vi inte kan fortsätta som tidigare, hur blir det då med BNP och tillväxtmålen som vi hela tiden förväntar oss och sätter upp?

– Vi behöver troligtvis byta parametrar och ta till oss nya nyckeltal. Mänskligt välbefinnande, till exempel, säger Johanna. Kostnaderna för vår ohälsa är ohållbara, och näringslivet är med och betalar, både när deras egna anställda blir sjuka, men också genom att betala skatt som går till vård och omsorg. Allt hänger ihop.

Företagen är inte sena att möta upp kraven på friskvårdssatsningar, som ett sätt att arbeta proaktivt mot stress och utmattning, och se till att hjärnan håller.

– Företagen vet att de måste vara attraktiva som arbetsgivare, annars har de inte en chans att konkurrera. Samhällets stora frågor är naturligtvis också näringslivets frågor, konstaterar Johanna.

Johanna Palmér har fått en rad utmärkelser, bland annat NT:s pris Årets ledare 2018 och Årets samhällsutvecklare på Linköpings näringslivsgala 2015.

– Min uppfattning om ledarskap och vad som utgör en god ledare har ändrats mycket senaste åren och jag har fått omvärdera mycket sedan vår dotter Estelle föddes.

Estelle föddes 2011 med en svår hjärnskada, vilket påverkat hela familjen. För Johannas del har föräldraskapet och livet med Estelle resulterat i en bok där hon beskriver sina tankar om ledarskap utifrån sig själv som förälder. Nu väljer Johanna att kliva av vd-posten. Hon tror att hon istället kommer ägna sig åt fler styrelseuppdrag och föreläsningar.

– Jag tror att en av de viktigaste saker man kan göra som förebild är att visa hela människan.

Att måla upp en bild eller fasad som är lite för bra för att vara sann, sätter onödig press både på förebilden själv och på de runtomkring.

– Hjärnan älskar dåtid och framtid, men att leda i nuet, och ibland stå still och inte göra något alls – det är något jag lärt mig, säger Johanna.

Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum
Faktaansvarig: Matti Leijon

Om Johanna Palmér

Johanna Palmér framför en kyrka

Ålder: 39
Aktuell med: En ny typ av arbetsliv till hösten
Favoritsport: Jag är en hästtjej sedan barnsben
Favoritpryl: En bok, eller en riktigt bra tekopp
Familj: Man och fyra flickor mellan 3 och 10 år
Senast lästa bok: Homo Deus