satt-ostergotland-i-rorelse

Lotta bytte bana- leder skolprojekt för barns rörelse

Lotta Haraldsson har sett så många barn som kommer med smärta och rörelserelaterade besvär till sjukgymnasten.

– Jag kände att jag ville göra något nytt för att påverka barnens rörelse – något som kan förebygga och fungera i längden.

Lotta Haraldsson är sjukgymnasten som efter 20 år tar steget och gör något helt annat. Hon är sedan oktober 2018 ny samordnare i Östergötland för Riksidrottsförbundets rörelsesatsning i skolan, ett projekt som innefattar hela Sverige.

– Jag vill påverka attityden till rörelse, och hjälpa till att skapa strukturer som kan bestå, istället för att komma in som en resurs som gör roliga saker under en period och sedan försvinner, förklarar Lotta. Vi vuxna är viktiga förebilder för barnen, både skolpersonal och föräldrar och kan jag få skolpersonalen att förstå vikten av rörelse kommer det även påverka barnen.

Kartläggning om barns rörelse

De olika distrikten har valt att utföra skolsatsningen på lite olika sätt. Lotta kommer arbeta med tre olika delar – kartläggning, utbildning och stöd till skolorna att bygga nya strukturer som ska bidra till ökad rörelse.

– Det kan handla om rörelseråd, eller tips på hur man kan göra om lekar så att fler känner sig inkluderade och vill vara med, säger Lotta.

Det första som kommer hända är att Lotta erbjuder att göra en kartläggning över vilka förutsättningar för rörelse som finns på skolan. Det är en genomgång både om fysiska förutsättningar, såsom skolgård, grönytor, och vilka möjligheter till rörelse barnen har under raster och under lektionerna.

Utbildning om rörelseförståelse

Lotta kommer även erbjuda skolpersonalen en grundutbildning i rörelseförståelse, eller Physical literacy som begreppet kallas internationellt. Fysisk aktivitet påverkar både elevernas fysiska självkänsla, koncentration och inlärningsförmåga.

– Det finns många farhågor om att rörelse under lektionstid skulle kunna störa barnens fokus och göra det rörigt i klassrummet. Men det handlar mycket om vana, både hos eleverna och hos läraren som leder rörelsepauserna. Är man inte van att röra sig själv så känner man sig kanske mer obekväm att leda rörelsepauser också, säger Lotta.

Utbildningen utgår bland annat från arbetsmaterialet ”Leda med rörelseförståelse som grund” från SISU. Vid utbildningen kommer personalen få öva på att göra om kända lekar så att de blir mer inkluderande. Så småningom kommer det bli en hel verktygslåda med rastaktiviteter som skolorna får del av.

– Det jag hoppas allra mest är att vi kan få till ett rörelsenätverk där skolorna kan stötta varandra och dela erfarenheter. Vi vet ju att ökad rörelse bidrar till minskad mobbning och lugnare barn, men det måste ske med goda ledare som ser till att alla inkluderas. Allra helst skulle viss del av rasten vara obligatorisk, så att alla får möjlighet att vara med – inte bara de redan fysiskt aktiva, säger Lotta.

20 år som sjukgymnast

Själv har Lotta ägnat större delen av sitt arbetsliv med att ta hand om barn och unga med olika funktionsnedsättningar eller som haft besvär av till exempel smärta. Att arbeta med just barn har varit viktigt.

– Arbetar man med barn så finns det så stor möjlighet att förändra situationen till det bättre. Det känns hoppfullt för framtiden, förklarar hon.

Lotta ser rollen som sjukgymnast tätt knuten till rehabilitering och även mental hälsa. Så steget till att påverka skolorna till ökad rörelse är inte så långt.

– Det finns ett stort svart hål för barns tillgång till motorik och sjukgymnaster i skolan, konstaterar Lotta. Kroppen och den mentala hälsan är generellt sett tätt sammankopplade. Så att arbeta med kroppen kan även hjälpa barnet att må bättre psykiskt, på samma sätt som psykisk ohälsa ofta yttrar sig som smärta och besvär värk i kroppen.

Att gå från att arbeta direkt med patienter, till att engagera andra att göra förändringar, är ett stort steg. Men med entusiasm och kunskap tror Lotta att det kommer att ge resultat.

– Det är ju så svårt att vända saker som blivit fel – och så mycket lättare att göra rätt från början, så det här känns som en chans att verkligen få vara med och påverka åt rätt håll, avslutar Lotta.

Skolsatsningen Länk till annan webbplats.

Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum
Faktaansvarig: Matti Leijon

Om Lotta Haraldsson

Porträtt Lotta Haraldsson SISU

Ålder: 44
Aktuell med: samordnare i Östergötland för Riksidrottsförbundets rörelsesatsning i skolan
Favoritsport: Längdskidåkning och orientering
Favoritpryl: mitt nya vallaställ
Familj: min man Joakim och döttrarna Klara och Märta
Senast lästa bok: Hjärnstark av Anders Hansen och Löparens hjärta av Markus Torgeby