satt-ostergotland-i-rorelse

Länsstyrelsen ställer sig bakom strategin

Varje aktör i samhället har sina visioner, men genom att enas kan vi lättare se resultat. Därför har Länsstyrelsen beslutat att officiellt stå bakom strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu som Region Östergötland tagit initiativ till.

 – Vi ser att det finns många beröringspunkter mellan strategin och vårt uppdrag att till exempel främja friluftsliv, folkhälsa och flera av målen inom Agenda 2030. Att främja fysisk aktivitet är ett viktigt uppdrag som vi bäst gör tillsammans, och då känns det helt naturligt att ställa sig bakom Sätt Östergötland i rörelse.nu, säger Elisabeth Nilsson, landshövding i Östergötland.

Länsstyrelsen har ansvar för många av de övergripande målen som nämns i Agenda 2030, som exempelvis att främja hållbara städer och samhällen, värna om Allemansrätten och en ren miljö och att arbeta för människors hälsa och välbefinnande.

– Vi är extremt lyckligt lottade i vårt land! Ibland fastnar vi lätt i problembeskrivningar när vi istället borde uppskatta vårt, i förhållande till många andra länder,  välordnade samhälle. Vi har system för att planera cykelvägar, tillgång till en otroligt rik natur och ett helhetstänkande som verkligen främjar rörelse i alla dess former!

Elisabeth konstaterar att ha möjlighet att komma ut i naturen inte är någon plånboksfråga i Sverige – men möjligen en kunskaps-och traditionsfråga. Hon ser skolan som en viktig plats för att sprida kunskap om våra friluftsområden och introducera barnen till rörelse i naturen.

– För att göra skillnad måste vi jobba där det är mer motstånd eller en större utmaning. Att skapa hälsosamma vanor kräver långsiktiga beslut och envishet. Men det går.

Länsstyrelsens 210 egna anställda är oftast personligt engagerade i natur och miljö.

– Det är en relativt ung skara entusiaster. Vi har likt många arbetsgivare ett friskvårdsbidrag för att uppmuntra våra egna anställda till ökad rörelse, men de allra flesta är nog aktiva ändå.

Länsstyrelsen har uppdrag från regeringen att skapa de ramar som ett samhälle behöver, men har få egna resurser.

– Vi arbetar mycket genom andra. Jag tror att det krävs en stark gemensam vilja om man ska åstadkomma varaktiga resultat. Ska något in på bredden måste det in i politiska dokument. Att Länsstyrelsen i Östergötland nu står bakom strategin hoppas vi blir en viktig signal till andra aktörer att verka för ökad fysisk aktivitet, avslutar Elisabeth Nilsson.

Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum
Faktaansvarig: Matti Leijon

Elisabeth Nilsson

porträtt elisabeth nilsson