satt-ostergotland-i-rorelse

Bra gensvar i Almedalen för Sätt Östergötland i rörelse.nu

Culture eats strategy for breakfast säger en känd managementguru. Behövs det verkligen en strategi? Om ingen vill eller tycker att det är viktigt att jobba med fysiskt aktivitet inom äldreomsorgen, inom sjukvården eller i skolan, så spelar det ingen roll hur bra strategin är. Då finns det ingen mottaglighet för någon typ av strategi.

Så startade Matti Lejon sin del av seminariet Spring för livet – högre IQ, håll dig friskare och få bättre minne som hölls på East Sweden Arena i Almedalen Länk till annan webbplats.. Seminariet fick stort intresse av publiken, som mötte upp både i antal och med många engagerade frågor till panelen. Med på seminariet var bland annat Carl Johan Sundberg, professor i fysiologi på Karolinska Institutet, Pia Lindeskog från Folkhälsomyndigheten och Peter Mattson från riksidrottsförbundet.

Pia Lindeskog berättade att den årliga samhällskostnaden för fetma, som bland annt orsakas av ohälsosamma matvanor och för lite fysisk aktivitet, kan vara så hög som 70 miljarder kronor. Hon gav också exempel på förslag på långsiktiga åtgärder som Folkhälsomyndigheten lämnat till regeringen för att stärka arbetet med hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet, som exempelvis att främja forskning inom området. Framför allt förordade Pia Lindeskog att en samordning i form av en nationell strategi behövs, och välkomnade Östergötlands initiativ med en regional strategi.

Därefter tog Matti Lejon vid, och berättade om Sätt Östergötland i rörelse.nu.

– Den gemensamma nämnaren i strategiarbetet har blivit att ställa frågan ”Vad kan vi göra tillsammans?”. Strategin ska uppmuntra verksamma inom olika samhällsarenor att fundera på ”Vad kan vi göra i vår verksamhet för att öka den fysiska aktiviteten?”. Vi arbetar aktivt med att påverka culture genom att lyfta fram goda exempel och visa vad som görs för att främja fysisk aktivitet på olika nivåer i olika verksamheter. Det ger såväl inspiration till andra som det ger stolthet och förnyad kraft hos dem som vi lyfter fram i våra webb-forum, fortsatte Matti.

Matti berättade att arbetet med strategin inneburit en möjlighet påverka kulturen, men också att en gemensam strategi gör det möjligt att påverka de strategiska nivåer i samhället som når alla, och på det sättet få en ökad jämlikhet vad gäller fysisk aktivitet.

– Lite nytt och extra spännande är den forskning om hur vår hjärna påverkas av fysisk aktivitet som de senaste åren fått allt mer spridning även utanför forskningens värd. Det ger nya argument för rörelse för såväl individer som för olika verksamheter. Det är klart att skola och arbetsgivare är intresserade av effekter som bättre koncentrationsförmåga, kreativitet och närminne, avslutade Matti Leijon.

Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum
Faktaansvarig: Matti Leijon

Panelen Spring för livet

Sju personer i en paneldebatt i ett stort tält